Archiwum: maj 2016

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Iwo, brat Igora ...Wniosek dotyczy praw Rodziny Igora Stachowiaka, do zycia i ochrony...

sowa (») | 24. 5. 2016 | czytaj: 769× | komentarze: 0
kirche/kkk-kuferki-kiszczak-kosciol-2.jpghttps://gloria.tv/audio/LBg96bjgJ4d    spotkanie w Warszawie szefa resortu spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka (47 l.) oraz wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka (37 l.) wczoraj 21:33 https://de.pinterest.com/pin/452752568771839870/ czytaj dalej
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich PDO240 Polnisches Kulturzentrum RIS 20160521 Magazyn Europejski SOWA ZR von Stefan Kosiewski CANTO DCCXXII

sowa (») | 21. 5. 2016 | czytaj: 1585× | komentarze: 0
sowa/igor-stachowiak-sowa.jpghttps://gloria.tv/audio/LBg96bjgJ4d   Dziękuję uprzejmie za przesyłkę z piątek/ Freitag, 20. Mai 2016 07:25 zawierającą potwierdzenie otrzymania wniosku oraz informację, że zgodnie z art. 10 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat, nie wymaga zachowania szczególnej formy, lecz powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której wolności i praw sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy. Powołując się na Europejską Konwencję Praw Człowieka z 4 listopada 1950, do której przystąpiła Rzeczpospolita Polska, wyjaśniam że przedmiotem sprawy jest naruszenie przez Policję we Wrocławiu 15 maja 2016 r. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; w przedmiocie naruszenia: pozbawienie życia 25-letniego obywatela RP: Igor Stachowiak, syn Michała. https://de.pinterest.com/pin/452752568771808105/ czytaj dalej
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

reanimowany paralizatorem Ad acta PDO233 DIDASKALIA do sceny spalenia kukly zyda HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Akt I.6 ZECh 20160520 Magazyn Europejski SOWA Igor Stachowiak padl

sowa (») | 20. 5. 2016 | czytaj: 712× | komentarze: 0
sowa/igor-stachowiak-sowa_2.jpghttps://gloria.tv/media/tgaXRW1Qm78 -----Ursprüngliche Nachricht----- Von: biurorzecznika@brpo.gov.pl [mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl] Gesendet: Freitag, 20. Mai 2016 07:25 An: sowa-frankfurt@freenet.de Betreff: Potwierdzenie Szanowny Panie / Szanowna Pani, uprzejmie potwierdzam otrzymanie wniosku oraz informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147), wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat, nie wymaga zachowania szczególnej formy, lecz powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której wolności i praw sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy. Uprzejmie proszę o sprawdzenie, czy wniosek zawiera następujące dane adresowe: imię, nazwisko, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miejscowość. Ich brak uniemożliwi zarejestrowanie sprawy w systemie. W przypadku stwierdzenia takiego braku, proszę o nadesłanie danych w kolejnym e-mailu. Nadesłana wiadomość jest automatyczna, w związku z powyższym, w przypadku nadesłania wniosku z kompletnymi danymi, nie należy na nią odpowiadać. Informujemy, że powyższa prośba o uzupełnienie danych nie dotyczy wniosków składanych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2058). Z poważaniem, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Aleja Solidarności 77 00 - 090 Warszawa infolinia obywatelska 800 676 676 https://de.pinterest.com/pin/452752568771782331/ czytaj dalej
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

DO PRACY PDO325 ZR von Stefan Kosiewski FO dlaczego PiS interesuje sie tylko tym co zajmuje Jaroslawa Kaczynskiego ZECh

sowa (») | 1. 5. 2016 | czytaj: 742× | komentarze: 0
sowa/2-kaczki-sowa-thomas.jpghttps://gloria.tv/audio/vzp6h3UEx1N  Krzysztof Kizierowski udostępnił Twój post. 2 godz. Stefan Kosiewski 10 godz. sowa @sowa @Rafal_Gorski @szejnfeld @KosiniakKamysz dlaczego PiS interesuje się tylko tym, co zajmuje Jarosława Kaczyńskiego? https://de.pinterest.com/pin/452752568769515264/ … 00:56 - 1. Mai 2016 https://twitter.com/sowa/status/726545766504787968 czytaj dalej