W kierunku odrodzenia polskiej swiadomości narodowej oraz inteligencji polskiej na Bialorusi.

Napisał sowa (») 27. 11. 2019 w kategorii Tadeusz Kruczkowski, czytaj: 269×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinezpb/screenshot-2019-11-28-zwizek-polakow-biaorusi-84-zdjcia1.png

https://vk.com/photo467751157_456241111   Analiza cyklu konferencji międzynarodowych organizowanych przez Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi w latach 2001-2004 z punktu widzenia problematyki świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi i odzwierciedlenie ich we współczesnej polskiej nauce. Jednocześnie szacunkowe stanowiska polskiej historiografii (w której autor obejmuje również przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej) są rozpatrywane w porównaniu z historiografią białoruską, która w tym temacie przyswoiła wiele podstawowych zasad rosyjskiej nauki z XIX wieku. Cechą charakterystyczną tych konferencji naukowych było okreslenie głównych kierunków badawczych podjętych przez jej uczestników, dokonanie oglądu tematyki przede wszystkim z punktu widzenia historycznego, etnograficzne go i etnologicznego oraz lingwistycznego, a także politologicznego. Nie było prac poświęconych w całości społeczno–politycznym uwarunkowaniom polskiego odrodzenia narodowego świadomości narodowej ludności polskiej na wspołczesnej Białorusi. Tematykę tę częściowo poruszali w zasadzie w innych opracowaniach tylko: Zdzislaw Winnicki i Tadeusz Kruczkowski. Prowadzenie konferencji, przebieg dyskusji naukowych przekonywująco zademonstrowały tendencję odrodzenia polskiej świadomości narodowej oraz inteligencji polskiej. Prace konferencji zostały wykorzystane we wielu badaniach monograficznych. Wyniki konferencji i wnioski naukowe znalazły odzwierciedlenie na stronach polskiej prasy, przede wszystkim "Głosu znad Niemna" i "Magazynu Polskiego". 

Screenshot-2019-11-28-1-sowa-auf-twitter-w-kierunku-odrodzenia-polskiej-wiadomoci-narodowej-oraz-inteligencji-polskiej-1

https://twitter.com/sowa/status/1199858435384324096

 

2019-11-28

Tadeusz Kruczkowski, syn Tadeusza i Leokadyi. Urodzony w 1961 roku wieś Jaskóldy, obwód Grodzieński. Doktor habilitowany nauk historycznych, profesor katedry historii powszechnej i słowiańskiej Uniwersytetu w Grodnie. Praca doktorska - „Problematyka polska w rosyjskiej historiografii drugiej połowie XIX wieku”. Obroniłem w Instytucie Sławistyki Rosyjskiej Akademii Nauk (1993 r.). Opiekun naukowy - prof. W.A. Djakow. Praca habilitacyjna – «Historia Polski w podstawowych syntezach rosyjskiej historiografii XIX- początku XX wieku» (2018). https://www.academia.edu/41075364/Klio_2019_Polacy_na_Białorusi_wyslano_Niektóre_zagadnienia_historii_ludności_polskiej_na_Białorusi

 Screenshot-2019-11-30-sowa-on-twitter

https://www.mixcloud.com/sowafrankfurt/sitwie-zbiera-sie-sprawy-pokrywaja-sie-perwersyjnie-pietrzak-musi-beknac-m34-prokurator-mamej-pdo595/

PDF: Verdacht auf kriminelle Verschwörung Widerspruch Podejrzenie kryminalnego sprzysiężenia Frau Waltrad Meier-... by Stefan Kosiewski on Scribd

https://yandex.ru/collections/card/5de10f3fada5961a774530a3/

Screenshot-2019-11-29-obrazki3

Stefan Kosiewski pod znanym Pani adresem lub pod: Polskie Centrum Kultury OSWIATA e.V. Amtsgericht Frankfurt am Main VR 11226 PO Box 800626 65906 Frankfurt nad Menem

Na razie w liście otwartym w piątek, 29 listopada 2019 r

Pani Waltraud Meier-Sienel Kierownik Urzędu Mieszkalnictwa Adickesallee 67-69 60322 Frankfurt am Main info.amt64@stadt-frankfurt.de

Wezwanie do natychmiastowego zaprzestania prześladowania mojej osoby przez kierowany przez Panią urząd (AfW)

Img-20191125-102944

Szanowna Pani Meier-Sienel, proszę o natychmiastowe zaprzestanie bezprawnego prześladowania mojej osoby przez personel kierowanego przez Panią urzędu. Do podpisania oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia karalnej działalności, związanego z karą umowną (we wysokości 5,001 euro jako środek odstraszający) proszę zobowiązać: - Pani Erckmann (Wasz Znak: 64,32 z 18.1.2019); - Pani Schell (AZ: 2006 - 4589 / 64.35); - Pani Buschmeier (tel .: 212 30962 rozmowa z dnia 12 listopada 2019 r., Około 13.00).

Proszę o potraktowanie mojego Wezwania nie tylko jako części obywatelskiego ostrzeżenia, ale także jako pewnego rodzaju przyjazne dla środowiska, zrównoważone i przyjazne Upomnienie obywatelskie ze strony dziennikarza, Poety Polski, świadomego obywatela (magistra filologii polskiej/ uniwersytet w Katowicach);

Screenshot-2019-11-30-ciana

Niestety, jako obywatel RFN czuję się przez niektóre z dużą energią kryminalną przeprowadzone działania wyżej wymienionych osób skonfrontowany z podejrzeniem działania kryminalnego sprzysiężenia w kierowanym przez Panią urzędzie we Frankfurcie nad Menem. 37 lat po humanitarnym przejęciu mojej osoby przez rząd niemiecki do RFN w dniu 15 grudnia 1982 r. jako tzw. uchodźcę kontygentowego (BMI § 22 AuslG.), po 13 (trzynastu) latach zawstydzającego przeciągania mojej .:.Sprawy w Pani urzędzie postanowiono ot tak, po prostu pozbyć się uciążliwego problemu, co moim zdaniem jest działaniem karalnym. Ja zaś mam dopiero 66 lat i nie zamierzam dobrowolnie zrezygnować ze swoich praw.

Screenshot-2019-11-29-arolsen-archives-international-center-on-nazi-persecution

Wystarczy, droga pani Meier-Sienel, jako historyczne napomnienie dla nas, a jednocześnie wezwanie do dobrych uczynków, nazwisko: KOSIEWSKI, Konstanty, Polak w księdze śmierci KL-Mauthausen. Pan Nadburmistrz Feldmann, którego wyborom towarzyszyliśmy jako Polnisches Kulturzentrum e.V., zajmuje się wspólnie z adwokatem Sturmfellsem (Prezesem Towarzystwa Polsko-Niemieckiego we Frankfurcie nad Menem) m.in. rzeczywistą realizację praw i obowiązków wynikających z międzynarodowego standardu dla mniejszości narodowych (Art. 20. Traktatu z dnia 17 czerwca 1991 r.); Policja i prokuratorzy nie powinni być ponad miarę przeciążone. Ze względów zdrowotnych, które ostatnio nie zostały uwzględnione w Pani urzędzie, zostałem bezprawnie pokrzywdzony m.in. nonsensownym sformułowaniem: „Nie można dokonać kolejnej rejestracji”. Proszę uważać mój sprzeciw wobec ksenofobicznej decyzji z 13 listopada za sprawę pilną od 13 lat, która uzyskała w Pani urzędzie najwyższy, pierwszy stopień pilności załatwiania.

Z pozdrowieniami, Shalom, Shalom! Z Panem Bogiem!  https://gloria.tv/post/3exifYfanRuMDnCd1vtkXXURb

Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski, Git Szabes!

https://collections.arolsen-archives.org/archive/1-1-26-1_811699/?p=1

Screenshot-2019-11-30-sitwie-zbiera-sie-sprawy-pokrywaja-sie-perwersyjnie-pietrzak-musi-beknac-m34-prok-jolanta-mamej-pdo59

https://vk.com/video467751157_456239193

Stefan Kosiewski w sprawie ew. nieprawidłowości związanych z działalnością Fundacji Jana Pietrzaka Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów PO V Ko 3363.2018


audio: https://gloria.tv/audio/VybiBLinzvGz1k72n4WyUW1nc
Stefan Kosiewski Polnischer Schulverein OSWIATA Postfach 800626 65906 Frankfurt                                                         Frankfurt nad Menem, 23 sierpnia 2018
Prokuratura Rejonowa
Warszawa Mokotów
PO V Ko 3363.2018

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Pisma Prokuratury Okręgowej we Warszawie Wydział V Organizacyjny z 16.08.2018, znak jw. https://vk.com/photo467751157_456239872

przesyłam plik zawieszony w sieci tu: https://vk.com/photo467751157_456239873
Wnoszę o potraktowanie załączonego pliku jako dowodu w sprawie ew. nieprawidłowości związanych z działalnością Fundacji Jana Pietrzaka.

Dowodem jest zeskanowany fragment propagandowej gazety bezpłatnej „The Poland Times”,  w której Jan Pietrzak, reklamowany jako „znany polski satyryk i publicysta”,  agituje Czytelnika do chodzenia na wybory i głosowania na partię PiS, stawiania krzyżyka po stronie Jarosława Kaczyńskiego, nie zaś diabła „po szkoleniu w Moskwie”; „Diabeł kontra krzyżyk”  The Poland Times czerwiec 2014 thepolandtimes.pl  (domena do kupienia).

Wskazuję na konieczność zapytania przez Prokuraturę, czy środki finansowe przekazane w przeszłości przez Fundację PZU (państwowej firmy obsadzonej nie tylko w Radzie Nadzorczej ludźmi z listy partii PiS), przekazane były m.in. na wydawanie publikacji bezpłatnie rozdawanych w środowiskach Polonii agitowanej (nie za darmo przecież) w Kanadzie i USA  do oddania głosów na partię PiS we wyborach do Sejmu i Senatu RP. 


Osoby, z którymi „współpracowała” (na jakich warunkach finansowych?) wydawana przed wyborami dla tzw. polonijnego czytelnika w Kanadzie i USA bezpłatna gazeta TPT, to m.in: Jan Pietrzak, mąż Katarzyny Pietrzak, Prezesa Fundacji Jana Pietrzaka „Towarzystwo Patriotyczne” oraz Rafał Ziemkiewicz, członek Zarządu Fundacji. Stanisław Michalkiewicz, były pracownik sowieckiej agencji prasowej Nowosti w PRL i prof. Adam Wielomski, apologeta gen. Jaruzelskiego w III RP  http://sowa-magazyn.blogspot.com/2011/06/zydokomuna-odmieniana-przez-przypadki.html

Screenshot-2019-11-30-obrazki1 Nie komentuję tu treści propagandy, wskazanej roboty partyjnej J. Pietrzaka, Stanisława Michalkiewicza, Rafała Ziemkiewicza i Adama Wielomskiego. Nie odnoszę się do nazwisk: Grzegorz Braun, Kowalski, Wilk itp., które wyskakują na facebook.com po kliknięciu w profil The Poland Times                                              https://yandex.ru/collections/card/5de20f5dc9270d4629ec5277/

Beneficjentem jest Fundacja Jana Pietrzaka „Towarzystwo Patriotyczne”, a sponsorem – założona przez państwowego ubezpieczyciela Fundacja PZU; czytaj: Grzegorz Rzeczkowski 6 lipca 2018 oko.press  600 tys. złotych za 100 żartów Jana Pietrzaka, czyli ciąg dalszy „dobrej zmiany” w życiu propisowskiego satyryka. https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/6TZXR5ekWF2

W zarządzie Fundacji Jana Pietrzaka zasiada także Janusz Śniadek, były szef Solidarności, obecnie poseł PiS.

Inni posłowie PiS: Robert Warwas z Dąbrowy Górniczej i  Jerzy Jan Polaczek z Katowic (były minister w rządach K. Marcinkiewicza i J. Kaczyńskiego) korzystają m.in. z agitacji partyjnej w bezpłatnej publikacji glosDabrowski.pl wydawanej w Dąbrowie Górniczej jako BEZPŁATNY DWUMIESIECZNIK , w zał. Nr 4(5) wrzesień/ październik 2017.
 Istnieją interesujące dla Prokuratury związki, nie tylko personalne, między wydawaniem obu wskazanych, bezpłatnych pism, druków okresowych  dla Polonii i dla Polaków w kraju; Prokuratura Regionalna Warszawa Mokotów winna m.in. zapytać o rachunki oraz o to, kto zapłacił drukarzowi obu publikacji, posiadającemu siedzibę w Siewierzu, koło Czeladzi, przy ul. ul. Kieleckiej 15.
https://gloria.tv/audio/VybiBLinzvGz1k72n4WyUW1nc

Z Szacunkiem
Stefan Kosiewski, Magister der polnischen Philologie/ Univ. Katowice
Vorsitzender/ Prezes Zarządu StowarzyszeniaProkuraura Regionalna w Warszawie Wydział IV Organizacyjny RP IV Ko 768.2018 Pani Prokurator Jolanta Mamej
13.08.2018  
https://vk.com/photo467751157_456239871
http://sowa.blog.quicksnake.pl/OSWIATA/Ew-nieprawidlowosci-Fundacja-Jan-Pietrzaka-PDO595-Prokurator-Jolanta-Mamej-RP-IV-Ko-768-2018-Prokuratura-Regionalna-w-Warszawie-FO-SSetKh-von-Stefan-Kosiewski-ZR-mit-Migrationshintergrund
jew/pdo602-paszport-pl.jpg http://unsinn.blox.pl/2018/08/Czy-Minister-Joachim-Brudzinski-nie-przesadzil-z.html

PDF: Czy Minister Joachim Brudzinski nie przesadzil PDO602 Z orderami przed wyborami FO221 Na Swieto Wniebowziec... by Stefan Kosiewski on Scribd
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/Czy-minister-Joachim-Brudzinski-nie-przesadzil-PDO602-Z-orderami-przed-wyborami-FO221-Na-swieto-Wniebowziecia-NMP-FO-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-20180823-ME-SOWA-PO-V-Ko-3363-2018

2019-11-30-twitter-com-sowa  

https://sowa-magazyn.blogspot.com/2018/08/stefan-kosiewski-w-sprawie-ew.html

http://sowa.quicksnake.cz/Zniweczona-Rzeczywistosc/Sitwie-zbiera-sie-sprawy-pokrywaja-sie-perwersyjnie-Pietrzak-musi-beknac-M34-Prok-Jolanta-Mamej-PDO595-von-Stefan-Kosiewski-Brgerprvention-trifft-Polizeiprvention-an-Frau-Meier-Sienel

Ocena     najlepszy   1 2 3 4 5   śmieć

Komentarze

Pokażstandard | od aktywnych | ostatni wpis | wszystko
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy


Nowy komentarz

Temat:
Imię:
Informacja e-mailem. *:
Komentarz:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [zdjęcie]
Proszę odpowiedzieć cyfrą: Suma zero i trzy