MANNA Z NIEBA BRUKSELI I WARSZAWY CB2 OBLICZE "WYZWOLENIA 17 WRZEŚNIA 1939" I JEGO JUBILEUSZ WE WSPÓŁCZESNEJ BIAŁORUSI

Napisał sowa (») 18. 7. 2020 w kategorii Tadeusz Kruczkowski, czytaj: 251×
zpb/screenshot-2020-07-18-kruczkowski-t-oblicze-wyzwolenia-17-wrzesnia-1939-r-i-jego-jubileusz-we-wspolczesnej-bialorusi-doc.png

audio: https://castbox.fm/x/1IM9P   Prof. dr Tadeusz Kruczkowski К Р У Ч К О В С К И Й Т.Т. Follows You Grodno State University, Histry, Department Member |  PDF: https://www.academia.edu/38562792/Rok 1939 stał się przełomowym dla całej Polski, a szczególnie dla kresów północno – wschodnich przedwojennej Polski: dzisiaj są to tereny obwodów – grodzieńskiego, brzeskiego, części mińskiego i witebskiego oraz Litwy. Tereny te zamieszkane są w zachodniej części i na północy (historyczna Wileńszczyzna i Grodzieńszyzna) przeważnie przez Polaków, którzy po II wojnie światowej zmienili swoją przynależność państwową. Początkiem tej wielkiej tragedii Polaków stała się wojna 1939 roku, która tutaj na wschodzie była utożsamiana z agresją sowiecką na Polskę 17 września i dalszą ich okupacją. Wyraźnie zmniejszyła się nie tylko ogólna liczba społeczności polskiej (z około 2 mln. do 539 tys. w 1959 roku), ale i jej pozycja „jakościowa”.(7) https://twitter.com/sowa/status/1284495068133556224    o pozycji ludności po Pandemii Psychozy 2020 r. b. minister finansów RP: https://www.linkedin.com/posts/stefankosiewski_w-miesiąc-23-biliony-dolarów-na-minusie-activity-6690691651792343040-2NBx/

 audio: https://www.mixcloud.com/sowafrankfurt/02-bilans-prezydentury-dudy-na-zeroto-m79-ssetkh-von-stefan-kosiewski-fo-zech-zr-devjatov-chrl/

Jeżeli WIG 20 skurczył się od początku roku o ponad 1/3, to czy polski dług publiczny Screenshot_2020-07-19 LinkedIn wzrośnie o 33 % w związku z milionowymi dotacjami mafijnymi z Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19? Milion na każdego ubogaconego mafioso (nie ministra Nowaka bynajmniej, kozła ofiarnego dla zadymy, odwrócenia uwagi od SKOK Wołomin, Spółki Srebrna, Instytutu Budującego Wieżowce Lecha i Jarosława Kaczyńskiego itd.) przez żydokomunistyczną sitwę Kaczyńskiego i Glapińskiego, Grupę Windsor, panią Basią Skrzypek z GRU gen. Janiszewskiego, ks. Sawicza, Banasia z NIK burdelmamy na pożydoskich kamienicach osadzonego po znajomości na terenie getta na Podgórzu w Krakowie i innymi szurkami audio: gloria.tv/post/sRudfJM6Y28D2vnDsBp6cDbHE BILANS PREZYDENTURY ANDRZEJA DUDY NA ZERO M79 Szczególnie zuchwały FO von Stefan Kosiewski SSetKh ZECh TARCZA 4.0 MAGEN DAVID PP PDO168 334 ZR 20200627 ME SOWA mysowa 27 cze

Studia Slavica et Khazarica · 24. April 2019

Screenshot-2020-07-20-czy-powinno-si-dopuci-do-powtarzania-przez-jarosawa-kaczyskiego-10-klasy-i-zdawania-jeszcze-raz

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Tadeusz-Kruczkowski/Polacy-Grodzienszczyzny

Screenshot-2020-07-20-0-2-bilans-prezydentury-dudy-na-zero-to-m79-ssetkh-von-stefan-kosiewski-fo-zech-zr-devjatov-chrl

audio: https://www.mixcloud.com/sowafrankfurt/02-bilans-prezydentury-dudy-na-zeroto-m79-ssetkh-von-stefan-kosiewski-fo-zech-zr-devjatov-chrl/

 

BILANS PREZYDENTURY NA ZERO FRASZKA

 

M79 z Ogrodu Fraszek von Stefan Kosiewski Na A. Dudę Fascynacja Obłędem z Ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 Studia Slavica et Khazarica Zarys Estetyki Chazarów Zniweczona Rzeczywistość

 

Test Wassermana na inteligencję, aby żydy wykrywały

IQ, czy A. Duda - PLUS, czy tylko szczególnie zuchwały

dr prawa kanalia chamska hołota w języku haseł kabały

 

„123 umowy”? Pies Kaczyńskiego tu pogrzebany we sztucznej

mgle stosowania Ustawy o dopłatach TARCZA 4.0, to MAGEN

DAVID, tzn. po żydosku wciąż tyle samo, co: TARCZA DAWIDA

 

Screenshot-2020-07-20-bilans-prezydentury-andrzeja-dudy-na-zero-m79-tarcza-4-0-magen-david-pp-pdo168-334-zr

audio: https://www.mixcloud.com/sowafrankfurt/bilans-prezydentury-andrzeja-dudy-na-zero-m79-tarcza-40-magen-david-pp-pdo168-334-zr/

Ursula ALDI (von der Leyen) w Brukseli 39 MUSZELKI ZECh von Stefan Kosiewski FO CHARAKTER RODOWY KLANU SSetKh PDNXII ZR ODzYDZANIE 20200115 ME SOWA Ursula ALDI (von der Leyen) w Brukseli 39 MUSZELKI ZECh von Stefan Kosiewski FO CHARAKTER RODOWY KLANU SSetKh PDNXII ZR ODzYDZANIE 20200115 ME SOWA Update: 2020-01-15

audio: https://castbox.fm/x/1KxuL BILANS PREZYDENTURY ANDRZEJA DUDY NA ZERO FRASZKA M79 FO von Stefan Kosiewski SSetKh ZECh TARCZA 4.0 MAGEN DAVID ZR 20200627 ME SOWA 5D Uploaded byStefan Kosiewski Date uploadedon Jun 28, 2020

PDF: https://www.scribd.com/document/467199470/BILANS-PREZYDENTURY-ANDRZEJA-DUDY-NA-ZERO-FRASZKA-M79-FO-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-ZECh-TARCZA-4-0-MAGEN-DAVID-ZR-20200627-ME-SOWA-5D

audio: https://castbox.fm/episode/id2883966-id281240254 Screenshot_2020-07-20 0 2 BILANS PREZYDENTURY DUDY NA ZERO TO M79 SSetKh von Stefan Kosiewski FO ZECh ZR Devjatov o symbola[...](1)

Screenshot-2020-07-18-sowa-auf-twitter-waclawjan-zantonimnews-lukaszkohut-robertbiedron-lewica-kgawkowski-k-smiszek-joank Czy na pewno

twitter.com/sowa/status/1284524011435839488

cała Czeladź na niebiesko, między: Bytom, a Będziński we woj. Śląskim,

twitter.com/sowa/status/1284531482577588226/photo/1  zagłosowała za Platformą Budki dlatego, że Budka z Czeladzi? twitter.com/sowa/status/1284407875587235842

 

Znowu płonie katedra katolicka yandex.ru/collections/card/5f1325447aa5a32fcdc98e4f/

Screenshot-2020-07-18-twitter-publish

Do roku 1939 orientując się na używany na co dzień język na terenach czterech obwodów północno – wschodnich liczbę Polaków określano na około 44 % ogółu ludności. Według wyznania religijnego liczbę ludności polskiej szacowano na ok. 38%, co stanowiło około 2 mln. osób. (1) Ludność polska rozmieszczona była zwarcie w pasie miast: Grodno – Szczuczyn – Lida – Oszmiana – Postawy. Na tych terenach stanowiła ona większą część ludności – ponad 70-80%.(2) Podkreślane jest w literaturze naukowej przeważnie autochtoniczne pochodzenie tej ludności, która przyznaje się do polskości jak w 20-30-ch latach XX wieku tak i za czasów sowieckich.(3,4,5,6) Granica etniczna Słowian prawosławnych i Bałtów w XII-XIII w. przechodziła wzdłuż linii dzisiejszych miast: Wołkowysk – Mosty, Nowogródek – Brasław.(5) Ta linia była też północną granicą etniczną ziem białoruskich. Polskość tych terenów była wybitnie udowodniona podczas zrywów narodowych, a także w czasie II wojny światowej, kiedy to na terenach Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny aktywnie działały oddziały AK, składające się we większości z miejscowej ludności.

Trzeba także zaznaczyć, iż istnieją różnice w terminologii nazw terenów północno–zachodniej Polski zajętych w 1939 roku przez armię czerwoną. W historiografii białoruskiej używana jest niedokładna i nie sprecyzowana dobrze nazwa „Białoruś Zachodnia”. Nazwa ta powstała jako termin polityczny w białoruskiej nacjonalistycznej publicystyce pocz. XX w. i potem był wykorzystywany nieoficjalnie w sowieckiej propagandzie. Część polskich historyków określa te tereny jako Kresy północno–wschodnie albo Kresy Bliższe. Istnieją także określenia w polskiej nauce historycznej, naszym zdaniem bardziej trafne, szczególnie odnoszące się do terytorium II Rzeczypospolitej jako ziemii północno–zachodnich II Rzeczypospolitej, jak pisze Tomasz Strzembosz ziemie te nie były kresami Polski przedwojennej: Brześć nad Bugiem czy Białystok leżały w owym czasie tak samo w środku Polski jak i Warszawa, a Kraków – był bardziej miastem pogranicznym niż Kowel, Prużana czy Lida, wojska radzieckie wdarły się w samo serce państwa polskiego zajmując 52 % jego obszaru, zagarnęły nie skrajne tereny państwa, lecz ziemie stanowiące jego centrum. (10. - s.26)

Screenshot-2020-07-18-sowa-auf-twitter-alicja-wirwicka-onetwiadomosci-prokuratura-spraw-umorzya-natomiast-onet-kamliwie

Sowiecka agresja na Polskę 17 września 1939 roku była traktowana w sowieckiej historiografii tej problematyki jako „wyzwoleńczy pochód” armii czerwonej. Możemy powiedzieć, że było to określenie nie historyków – fachowców, badaczy, a po prostu w pierwszym porządku: propagandystów, a potem jeszcze możemy mówić o historykach. Zrozumiane to było chociażby w pewnym sensie za czasów sowieckich, kiedy to oficjalnie nie były znane dokumenty dotyczące paktu Ribbentrop –Mołotow, zamknięte byli archiwa, z dokumentów których wyłania się prawdziwe oblicze i cele tego „wyzwolenia” i stosunek do niego ludności polskiej tych terenów.

Za czasów pierestrojki wstydzono się już mówić i pisać o tym fałszywym wyzwoleniu. Wtedy to stało możliwe otwarte mówienie o represjach władz sowieckich w stosunku do polskiej ludności podbitych terenów. Zainicjowano publikację archiwalnych dokumentów nt. represji, pojawiły się prace historyków „odkłamujące” historię okresu lat 1939 –1941 na okupowanych ziemiach wschodniej Polski. I dzisiaj ten okres jest już widziany w historiografii nie tylko polskiej ale i w pewnym stopniu rosyjskiej, litewskiej, ukraińskiej w prawdziwym świetle tych tragicznych wydarzeń.

PDF: MANNA Z NIEBA BRUKSELI I WARSZAWY CB2 OBLICZE WYZWOLENIA 17 WRZESNIA 1939 I BIALORUSI BILANS NA ZERO FRASZK... by Stefan Kosiewski on Scribd

Tym bardziej niezrozumiale jest oficjalne obchodzenie przez władze jubileuszu 60-lecia „wyzwolenia”. Tak jak i pozycja większości dzisiejszych historyków białoruskich w stosunku do tych wydarzeń. Pozostali oni niestety, we większości, w stereotypach oficjalnej mowy sowieckiej, wypracowanych przez wydziały propagandy i ideologii WKP(b). Tak np. w artykule, który ukazał się w tym roku w czasopiśmie naukowym Uniwersytetu Grodzieńskiego, o znaczeniu historycznym zjednoczenia Zachodniej Białorusi z BSRR, wykorzystane zostały wprost sowieckie materiały propagandowe wydane przez wojskowe wydziały propagandowe w 1939 roku (!).

W starych tradycjach sowieckich historycy Uniwersytetu Grodzieńskiego: Iwan Kren i Iwan Kowkiel mówią „o progresywności przyłączenia Zachodniej Białorusi” do totalitarnego Związku Radzieckiego i z tego powodu o wzroście ilości instytucji kultury, szkół, a nawet i poziomu życia. Twierdzi się przy tym, że ludność Zachodniej Białorusi „zapomniała o smaku cukru” we warunkach przedwojennej Polski (8. - s. 6). O samych represjach na terenie kraju w stosunku do ludności nie tylko polskiej, ale i białoruskiej mówi się tylko na marginesie przyznając, że były one tylko odpowiedzią po polskie nielegalne organizacje podziemne i dotyczyły przeważnie osadników, kułaków i innych elementów antysowieckich, że represje te (obejmujące 120 tys. osób!) „nie mogą przekreślić pozytywnego obrazu tego, co odbyło się w tym czasie w zachodnich województwach Białorusi”. (8. - 11 )

Screenshot-2020-07-18-nationalities-in-poland-1931-668-900

Trudno jest cokolwiek powiedzieć po takim świętowaniu rzekomego wyzwolenia i po przeczytaniu takich ocen polityki sowieckiej i sytuacji na terenach zajętych przez „czerwonych wyzwolicieli”, które nie są zgodne z historyczną rzeczywistością. Po prostu w dzisiejszych czasach nie chce się już nawet komentować nieprawdziwych ocen, na tyle są one karygodne. Trzeba powiedzieć, że istnieje w dzisiejszej nauce białoruskiej (chociaż jeszcze bardzo nieliczny) inny obraz dziejów kresów północno – wschodnich w latach 1939 – 1941. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest fakt często pozytywnej oceny „zjednoczenia Białorusi” poprzez władzę sowiecką w dzisiejszej białoruskiej nacjonalistycznej historiografii i publicystyce. Często pisze się, że – nareszcie doszło do zjednoczenia ziem białoruskich i do „zmiany dwóch okupacji na jedną”. Zapomina się przy tym całkowicie, nie mówiąc już o nieporównywalnej sytuacji Białorusinów w Polsce i ZSRR, o celach agresji sowieckiej na Polskę: poprzez wywołanie nowej wojny światowej doprowadzenie do rewolucji proletariackiej w Europie Zachodniej a także o konsekwencjach dla świata takiego „zjednoczenia Białorusi”.

W związku z taką sytuacją chcę zwrócić tu uwagę na wydane w 1998 r. w Polsce materiały źródłowe: „Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939r.-22 VI. 1941. Pierwszy tom tego wydawnictwa poświęcony jest 1939 r. na terenach tej tzw. (w sowieckiej propagandzie) "Białorusi Zachodniej".(10) Jest to wydanie źródłowe wspólnym dziełem archiwistów i historyków polskich oraz częściowo białoruskich. Publikowane dokumenty pochodzą głównie z Narodowego Archiwum Republiki Białoruś: z zespołu Komitetu Centralnego KP(b)Białorusi. Pochodzą, jak widać, z najwyższej instytucji władzy na Białorusi. Są tu zgromadzone także raporty szefa bezpieczeństwa BSSR. Dodane zostały do nich także dokumenty jeszcze wyższego szczebla: rozkazy komisarza spraw wewnętrznych ZSRR, Berii z września 1939 roku.(10. - 6)

Opublikowane ostatnio dokumenty w przytoczonym już zbiorze dokumentów „Białoruś Zachodnia”, a także dyrektywa Rady wojennej frontu Białoruskiego z 16 września 1939 roku, pod numerem 1 („Magazyn Polski”, 1999, Nr 2-3, publikacja Michała Gnatowskiego, dobitnie pokazują, że celem sowieckiej agresji było nie tylko przyłączenie części ziem polskich do BSRR ale również stworzenie sowieckiej republiki polskiej. Cytuję z dokumentu punkt siedem „c”: „rozstrzygnąć kwestię wejścia w skład ZSRR, tj. wejścia ukraińskich województw w skład USRR, białoruskich – do BSRR i polskich województw do ZSRR, jako Polska Związkowa Republika Radziecka”. (11 )

Screenshot-2020-07-19-kruczkowski-t-oblicze-wyzwolenia-17-wrzesnia-1939-r-i-jego-jubileusz-we-wspolczesnej-bialorusi-doc

Zupełnie inaczej wyglądałoby wtedy to „wyzwolenie” także dla białoruskich zwolenników Stalina z konieczności racji stanu Białorusi. Albowiem, jak słusznie zauważył Tomasz Strzembosz: „W skład Polskiej Republiki Związkowej weszłyby niewątpliwie niektóre tereny, które obecnie, niejako „z konieczności” znajdują się w „Zachodniej Białorusi”. Ta „Zachodnia Białoruś” w tym kształcie, jaki uzyskała w październiku 1939 roku, była niewątpliwie tworem sztucznym, uzależnionym nie od składu etnicznego... lecz od decyzji politycznych Stalina i Hitlera, dzielących między siebie zdobycze w Europie Środkowej”.(10. s- 13). Do tego trzeba także dodać, co niejednokrotnie odznaczało się tak w literaturze naukowej jak i w pomnikach literackich, że „niespodzianką” dla białoruskich działaczy komunistycznych. ale i narodowych, było ze strony Stalina oddanie Wilna Litwinom. Cóż można jeszcze dodać, co odjąć dla charakterystyki takiego „wyzwolenia” nawet dla Białorusinów, nie mówiąc już o zaskoczeniu Polaków?

I wszystkie te „oceny pozytywu działalności władzy radzieckiej” podaje się już po opublikowaniu ogromnej ilości dokumentów archiwalnych, ukazujących prawdziwe oblicze tego systemu. Wymienimy chociażby szereg dokumentów wydanych w Rosji, Litwie, Polsce, a także nawet i na Białorusi. Wystarczy wziąć chociażby dokumenty dotyczące sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r. i opublikowane na Białorusi: Zapiski służbowe zastępcy komisarza ludowego spraw wewnętrznych BSRR Reszetnikowa do pierwszego sekretarza CK KP(b)B Ponamorenko.(9) Albo można przytoczyć niedawno przetłumaczoną na język rosyjski dobrze znaną już nie tylko naukowcom, ale i szerokiej opinii społecznej – „Czarną księga komunizmu”, wydana została we Francji w 1997 roku przez sześciu znanych historyków z różnych państw. Autorem ze strony polskiej był prof. Andrzej Paczkowski.

Screenshot-2020-07-18-sowa-auf-twitter-https-t-co-kchncjweme-oblicze-wyzwolenia-17-wrzenia-1939-i-jego-jubileusz-we-wspOc

W związku z tak zaistniałą sytuacją chcę zwrócić uwagę na wydane w 1998 r. w Polsce materiały źródłowe: „Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939r.-22 VI. 1941. Wyszedł na razie tylko pierwszy tom, poświęcony rokowi 1939 na terenach tak zwanej w sowieckiej propagandzie "Białorusi Zachodnie".(10) Jest to wydanie źródłowe wspólnym dziełem archiwistów i historyków polskich i częściowo białoruskich. Publikowane dokumenty pochodzą głównie z Narodowego Archiwum Republiki Białoruś: z zespołu Komitetu Centralnego KP(b)Białorusi. Pochodzą, jak widać, z najwyższej instytucji władzy na Białorusi. Są także dokumenty które znalazły się tam jako raporty szefa bezpieczeństwa BSSR. Dodane zostały do nich także dokumenty wyższego szczebla: rozkazy komisarza spraw wewnętrznych ZSRR – Ławrentia Berii z września 1939 roku.(10)

Nawet dokładna znajomość przytoczonych dokumentów I tomu ”Zachodnia Bialarus” jak i np. zapoznanie się z „Dokumentami wewnętrznej polityki ZSRR. 1939, które także zawierają korespondencje w sprawach polskich do Wieczesława Mołotowa, informację do biura politycznego, do Józefa Stalina z klauzurą „ściśle tajne”, pokazują, że zawierają one oprócz tajnych informacji dużą liczbę po prostu ideologiczno – propagandowych wzorów.(12) I to na tak wysokim szczeblu! Świadczy to, że nawet najwyższa władza sowiecka istniała często w irracjonalnym, wymyślonym świecie. Jest to trudność, która przeszkadza w odtworzeniu socjotechniki działań sowieckich władz na okupowanych polskich terenach: trudno bowiem w dokumentach tak wysokiego szczebla, jednoznacznie odróżnić wymysł od rzeczywistych wydarzeń, a także powstaje pytanie: na ile sami nadawcy jak i odbiorcy tych komunikatów językowych wierzyli w przekazywaną „informację”.

Screenshot-2020-07-18-5-linkedin

Oczywiście można z łatwością wychwycić całkowitą dezinformację, a więc wydarzenia, o których dzisiaj dobrze wiemy, że ich po prostu nie było. Ale pozostaje pytanie dlaczego takiego rodzaju „informacja” szła na tak wysokim szczeblu? Przytoczymy tutaj chociaż jeden podobny dokument dotyczący naszego terenu, a mianowicie miasta Grodna. Jest to: „depesza N23b (dokument N 29) do ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRR towarzysza Berii Z.P.” podpisana przez L. Canawe (ludowego komisarza spraw wewnętrznych BSRR) z 21 września 1939 roku. Mówi się w nim dosłownie następująco: „w Grodnie został przez Polaków – wydany pokaz wyrżnięcia całej ludności żydowskiej i białoruskiej. Na ulicach miasta i w domach znajduje się wiele trupów ludności cywilnej”. (10. – s. 137)

I znajduje się to w ściśle tajnym dokumencie tak wysokiego szczebla, a nie w jakiejś odezwie do ludności dowódcy oddziału NKWD. Te odezwy, oczywiście, niosły zmyślaną informację, ale to jest zupełnie zrozumiane i było przeznaczone dla żołnierzy sowieckich, ludności BSRR, społeczności zachodniej itd. Jako przykład przytoczyć tutaj można: Odezwę dowódcy Frontu Białoruskiego M. Kowałowa do ludności „Zachodniej Białorusi” – „Cała Zachodnia Białoruś jest pokryta lasami, ale Wy nie macie gdzie narąbać choć trochę drzewa, bo wszystkie lasy należą do panów i obszarników. Pańskie sługusy za wiązkę drzewa biją Was aż do samej śmierci. Polscy obszarnicy pozbawili Was pastwisk, tak więc jeśli nawet została u kogoś krowa, to nie ma gdzie jej pasać! ...Braterskie pozdrowienia od szczęśliwego narodu kwitnącej Radzieckiej Białorusi”. (10. – s. 91-92)

Widać z dokumentów wydanego tomu „Rok 1939” scentralizowaną organizację wyborów deputowanych do Białoruskiego Zgromadzenia Ludowego. Tak decyzja z posiedzenia KC WKP(b) z 1 października 1939 roku (wyciąg z protokołu, punkt 252 – problemy Zachodniej Białorusi) o zorganizowaniu Białoruskiego Zgromadzenia Ludowego w Białymstoku była przyklepana na posiedzeniu KC KP(b) Białorus; uchwalono następująco: „1. Uchwałę KC WKP(b) z dnia 1 października 1939 roku przyjąć do bezwarunkowego wykonania. 2. Zwołać 4 października br. o godzinie 12.00 w Wołkowysku posiedzenie przewodniczących wszystkich zarządów – tymczasowych miast Zachodniej Białorusi w celu zapoznania się z uchwałą KC WKP(b)”.(10. – s. 160)

Screenshot-2020-07-18-1-sowa-auf-twitter-https-t-co-gyonisr4rq-nationalities-in-poland-1931-https-t-co-kchncjweme-oblic

Opublikowane materiały archiwalne nie pozostawiają kamienia na kamieniu z mitu, który, jak widzimy, podtrzymuje, jeszcze do dzisiaj wiele różnych historyków białoruskich: o rzekomej poprawie warunków bytowych za czasów sowieckich, o wzroście poziomu życia. Tymczasem z tajnych dokumentów partyjnych i NKWD widzimy zupełnie inną sytuację. Jest to okres rabowania zagarniętych terenów, zubożenia poziomu konsumpcji ludności. Do tego przyczyniło się zrównanie rubla do złotego, co pozwoliło sowieckim urzędnikom i wojskowym masowo wykupywanie wszystkiego rodzaju towarów i przewożenie ich do „kwitnącej” Sowieckiej Białorusi.

Zaczęły się te działania jeszcze w okresie sowieckiej agresji na Polskę. Tak w meldunku szefa wydziału specjalnego NKWD ZSRR W. Boczkowa z 21 września do L. Berii czytamy już o masowym wykupywaniu towarów. W. Boczkow napisał: „W niektórych jednostkach Frontu Białoruskiego kadra dowódcza i żołnierze dokonują na terytorium byłej Polski zakupów przeróżnych rzeczy, takich jak: kupony wełny, rowery, chrom, sukno, zegarki itd. Na przykład: 19 i 20 września tego roku zatrzymane zostały podczas przechodzenia granicy państwowej, następujące osoby z kadry dowódczej i żołnierzy z jednostki wojskowej nr 9344: major Sieriebriakow Borys Piotrowicz, major Jakowlew Wasilij Anisimowicz, starszy politruk Siezonow Wiktor Fiodorowicz, dowódca Wojskowego Rejonu Warownego komisarz batalionu Barstok Paweł Siemionowicz...”(10. – s. 135)

Podobnego rodzaju świadectwa są także w dokumentach, opublikowanych w czasopiśmie „Spadczyna” (nr 4, 1999 rok). Są to meldunki do Ponomarenki, zastępcy ludowego komisarza spraw wewnętrznych BSRR Reszetnikowa. Wymienimy kilka przykładów takiego „zrównania poziomu życia”: „Naczelnik głównej uprawy przy SNK BSRR Kapuścin Wasilij Paramonowicz dwa razy jeździł do Białorusi Zachodniej i przywiózł stąd pełne samochody z różnymi towarami, jak futry, palto, inne wyroby przemysłowe... Komisarz ludowy do spraw medycyny tow. Nowikow i jego zastępca tow. Epsztejn 25 września pod pozorem wykonania zadania specjalnego wyjeżdżali do Białorusi Zachodniej kupować towary przemysłowe. Przywieźli oni wełnę, wyroby wełniane i dużo innych rzeczy.(11. – s. 104)

Screenshot-2020-07-18-nowy-kolos

I wszystko to dotyczyło nie przeciętnych obywateli ZSRR, którzy i tak mieli znacznie lepiej zapewniony byt, niż zwykli obywateli „Kraju Rad.” Wywozili wszystko, co tylko się dało.

Zastanawiającym i ciekawym zjawiskiem są publikacje dokumentów, świadczących o reakcjach społeczeństwa białoruskiego na agresję na Polskę (Spadczyna, 1999, nr 4). Przekazują one że nie było powszechnej akceptacji tej agresji i nie było powszechnej zgody na takie „zjednoczenie Białorusi”. Z braku miejsca przytoczymy jedynie fragment wypowiedzi wykładowca Uniwersytetu Białoruskiego Michała Starżyńskiego, która znalazła się w raporcie NKWD przedstawianego Ponamorence. M. Starżyński między innymi stwierdzał: „...na terenach zajętych przez Armię Czerwoną już podzielili ziemie obszarników pomiędzy chłopami. To świadczy oczywiście na korzyść ZSRR. Rozdział ziemi obszarników nie pokaże, że u nas w ZSRR stworzone są takie warunki korzystania ziemią, że chłop z radością od niej odmawia się i stara się przenieść się do pracy w mieście. Z życia armii czerwonej nie można wywnioskować także, że u nas ludność nie ma możliwości nabycia niezbędnych towarów przemysłowych, nie ma (cukru!), a także innych towarów. Zgodnie z naszą statystyką u nas jest wszystko dobrze, a w krajach kapitalistycznych wszystko jest źle. Faktycznie jeżeli nawet patrzeć na odstałą Polskę okazuje się, że robotnicy Białegostoku, Wilna i innych miast są lepiej ubrani niż nasi wykładowcy, wypłaty ich, a więc realne dochody, są wyższe niż nasze itd.” (9. – s. 101)

Przedstawiony przykładowy materiał źródłowy z archiwów Mińska dobitnie pokazuje prawdziwe oblicze sowieckiego wyzwolenia. Jest podstawą dla tworzenia niezakłamanej historii wydarzeń 1939 roku we współczesnej historiografii białoruskiej w zwalczaniu istniejących do tej pory sowieckich mitów propagandowych. Prawda historyczna o tych wydarzeniach jest potrzebna nie tylko Polakom ale i Białorusinom, jeżeli chcą tworzyć demokratyczne państwo, stać się narodem europejskim, przyznającym się do skomplikowanej historii i do prawa korzystania przez mniejszości narodowe (w tym także i Polaków) do praw dawanych przez współczesną cywilizację europejską.

Screenshot-2020-07-18-nationalities-in-poland-1931-668-900_2

Źródła:

1. Mały rocznik statystyczny z 1939 r. – Warszawa, 1939.

2. Drugi powszechny spis ludności 1931 r. – Warszawa, 1936.

3. J.Grunblat, Białorusy, Mińsk 1968.

4. M.Kosman, Historia Białorusi, Warszawa 1982.

5. J.Ochmański, Historia Litwy, Warszawa, 1979.

6. J.Karskij, Biełarusy, Moskwa 1903.

7. T.Kruczkowski, Ojczyzny Polaków na Białorusi po II wojnie światowej //Centrum i regiony narodowościowe w Europie – Łódź 1998 – s.211-227.

8. I.I.Kowkiel, I.P.Kreń, Akt wielkaj histarycznaj znacznaści (do 60-godzia uzjadnannia Zachodniaj Białorusi z BSRR)// Wiestnik Grodzienskaga dziarżaunaga uniwersiteta im. Janki Kupały. 1999, N2 – s.4-13.

9. Garaczaja wosień 1939 godu: pogląd z Mińska// Spadczyna, 1999, N4, s.96-107.

10. „Zachodnia Białoruś” 17.09.1939. – 22.6.1941, T.1 Rok 1939 – Warszawa, 1998.

11. M.Gnatowski, Kulisy radzieckiej agresji 17 września 1939 roku// Magazyn Polski, 1999, N2-3

12. Dokumenty wnieszniej politiki BSSR, 1939 god – t,.22 –m., 1992.

https://www.academia.edu/38562792/Kruczkowski_T._Oblicze_wyzwolenia_17_wrzesnia_1939_r._i_jego_jubileusz_we_wspolczesnej_Bialorusi.DOC

https://mix.com/sowa

Screenshot-2020-07-19-magazyn-europejski-sowa-on-mix

https://twitter.com/sowa/status/1284765841972703232/photo/1

https://twitter.com/sowa/status/1284779562300248065

https://www.linkedin.com/posts/stefankosiewski_forscher-finden-einen-beweis-für-eine-seltsame-activity-6690358335092359168-I0rx

Screenshot-2020-07-18-linkedin

https://www.linkedin.com/posts/stefankosiewski_nowenna-odnowiona-pdo11-arcybiskup-zycinski-activity-6690314046765330432-iLpw

audio: https://castbox.fm/x/1KxuL

PDF:NA SOL ZIEMI LGBT 1 CUI BON... by Stefan Kosiewski on Scribd

https://sowafee.jimdofree.com/2020/07/18/nowy-kolos/

Screenshot-2020-07-20-sowa-auf-twitter-https-t-co-eykdxxtdx9-czy-polski-dug-publiczny-wzronie-o-33-w-zwizku-z-milionow

https://twitter.com/sowa/status/1285156480837136384

https://ligon.wordpress.com/2020/07/20/bilans-prezydentury-na-zero-na-a-dude-fraszka-m79-z-ustawa-o-doplatach-do-oprocentowania-kredytow-bankowych-udzielanych-przedsiebiorcom-dotknietym-skutkami-covid-19-ssetkh-zr-zech-v-sk/

Screenshot-2020-07-20-1-sowa-auf-twitter-czy-ks-rafal-sawicz-nawroci-sie-z-antypolskiej-i-antykatolickiej-emigracji-archi

https://twitter.com/sowa/status/1285244439934492673

Screenshot-2020-07-20-architekt-z-planem-cb2-zegarmistrz-wiata-grupy-windsor-na-ukrainie

https://sowafee.jimdofree.com/2019/04/24/architekt-z-planem-cb2-zegarmistrz-światła-grupy-windsor-na-ukrainie/

Screenshot-2020-07-20-linkedin

https://ligon.wordpress.com/2020/07/20/bilans-prezydentury-na-zero-na-a-dude-fraszka-m79-z-ustawa-o-doplatach-do-oprocentowania-kredytow-bankowych-udzielanych-przedsiebiorcom-dotknietym-skutkami-covid-19-ssetkh-zr-zech-v-sk/

Ocena     najlepszy   1 2 3 4 5   śmieć

Komentarze

Pokażstandard | od aktywnych | ostatni wpis | wszystko
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy


Nowy komentarz

Temat:
Imię:
Informacja e-mailem. *:
Komentarz:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [zdjęcie]
Proszę odpowiedzieć cyfrą: Suma jeden i dwanaście