PDO204 Ktorzy pochodza z zydostwa 1,10 List Pawla do Tytusa FO von Stefan Kosiewski ZR604 w Dzien sw. Aniolow Strozow AD 2015 SOWA 1.7.2010 Bialorus abo prolegomena do Krytyki Kaczynskiego

Napisał sowa (») 3. 10. 2016 w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 709×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinekirche/hand-gel-collage.jpg

https://gloria.tv/audio/86fZQSqtUZrHCdAbdZ4szMMNj   Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego L.dz. 204 Którzy pochodzą z żydostwa 1,10 List św. Pawła do Tytusa Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski Zniweczony Rzeczywistość 604 w Dzien swietych Aniolow Strozow AD 2015 ME SOWA 01.07.2010 Bialorus abo prolegomena do Krytyki Kaczyńskiego https://twitter.com/sowa/status/783017679150080001  Sitwa żydowska w Polsce Robert Grey podsekretarzem stanu w MSZ Amerykanin w rządzie RP stypendystki rządu USA Beaty Szydło, która chciałyby uchodzić za pomazańca miejscowego żydostwa https://sowafrankfurt.wordpress.com/tag/ceta/

Stefan Kosiewski: Białoruś abo prolegomena do krytyki Kaczyńskiego

 

sowa6 roku temu   Wyświetlenia 3,1k

Dlatego pracujemy, działamy społecznie, modlimy się niezmiennie i śpiewamy na całym świecie jednako: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie". Tak nam dopomóż Bóg.

Stefan Kosiewski czy ksiądz nie wypowiada się w sposób uwłaczający pamięci zamordowanych Polek w Powstaniu Warszawskim? Po co kapłan Chrystusa zamieszcza prostackie memy? 
Roman Adam Kneblewski 9 godz. ·
Amerykanin w rządzie RP stypendystki rządu USA Beaty Szydło, która chciałyby uchodzić za miejscowego żydostwa...Zobacz więcej
Zdjęcie użytkownika Stefan Kosiewski.13 min
 

https://issuu.com/kulturzentrum/docs/pdo204_ktorzy_pochodza_z_zydostwa_1

Freiheit für politische Gefangene in Polen

3 min ·Wolność dla więźniów politycznych w Polsce

Amerykanin w rządzie RP stypendystki rządu USA Beaty Szydło, która chciałyby uchodzić za pomazańca miejscowego żydostwa  http://www.msz.gov.pl/…/ministers…/kierownictwo/robert_grey/

...Radek Sikorski obywatelstwa brytyjskiego zrzekł się dopiero na prośbę premiera Jarosława Kaczyńskiego, który wtedy był w sprawie tej podwójnej państwowej lojalności swego naówczas Ministra Obrony Narodowej pod obstrzałem prasy międzynarodowej tak samo jak i Lech Kaczyński, wtedy prezydent RP. http://sowa.blog.quicksnake.pl/…/PDO204-Ktorzy-pochodza-z-z…
 W marcu 2010 roku Radosław Sikorski umieścił jeszcze na swojej stronie internetowej informację o tym, że już w 2006 roku wysłał do brytyjskiego ministertwa spraw zagranicznych deklarację o zamiarze zrzeczenia się obywatelstwa brytyjskiego, gdyż zamierzał kandydować na prezydenta RP...


Czy antypolska ZŁA ZMIANA nazwy Akademii Obrony Narodowej zapowiada dekonspirację Icka SINGERA? http://wiadomosci.onet.pl/…/antoni-macierewicz-akade…/pgfbpr

Ameryka zawiesza rozmowy z Rosją w sprawie zawieszenia broni w Syrii                http://wiadomosci.onet.pl/…/usa-zawieszaja-rozmowy-z…/gr9wl6
Robert Grey podsekretarzem stanu w MSZ http://www.msz.gov.pl/…/robert_grey_podsekretarzem_stanu_w_…

Sitwa żydowska w Polsce Robert Grey podsekretarzem stanu w MSZ pinterest.com    

Amerykanin w rządzie RP stypendystki rządu USA Beaty Szydło, która chciałyby uchodzić za pomazańca miejscowego żydostwa  https://www.pinterest.com/pin/452752568773944392/

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2015/10/pdo204-szczegolnie-pomiedzy-tymi-ktorzy.html 

PDO204 Ktorzy pochodza z zydostwa 1,10 List Pawla do Tytus… PDO204 Ktorzy pochodza z zydostwa 1,10 List Pawla do Tytusa FO von Stefan Kosiewski ZR604 w Dzien swietych Aniolow Strozow AD 2015 ME SOWA 1.7.2010 Bialorus abo prolegomena do Krytyki Kaczynskiego http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/PDO204-Ktorzy-pochodza-z-zydostwa-1-10-List-Pawla-do-Tytusa-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZR604-w-Dzien-swietych-Aniolow-Strozow-AD-2015-ME-SOWA-1-7-2010-Bialorus-abo-prolegomena-do-Krytyki-Kaczyn  Pages: 12 Reads: 760 views  Uploaded by Stefan Kosiewski on Oct 03, 2015


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 
 Magazyn Europejski SOWA                               
    QR code for this recording:

SS. Angelorum Custodum
 

Szanowni Państwo, 
Drodzy Przyjaciele, Bracia i Siostry,

tradycyjnym Szczęść Boże pozdrawiamy Polki, Polaków i Katolików oraz Osoby określające tożsamość swoją sposobem jasnym i prostym, uczciwymi słowy: wierzę w Boga, ale nie wierzę w księży, albowiem nie przychodzą do mnie w cichości serca, z pokorą i skruchą do szczerej spowiedzi. Nie znam złoczyńców inaczej, jak tylko po czynach złych i obłudzie faryzejskiej.  


https://shoudio.com/user/sowa/status/18731

A widziałem i dane mi było poznać nie mało i wielu kapusiów Służby Bezpieczeństwa w Kościele św., w kuszącym obłudnie zaciszu konfesjonału budzącym zaufanie maluczkich. W pałacach, Kuriach Biskupich, Biurach Parafialnych, Redakcjach Katolickich, Szkołach i Organizacjach Chrześcijańskich, na Soborach i Synodach. W drodze człowieka, na pielgrzymkach, z wiatykiem, po kolędzie, w życiu, na uroczystościach powszechnych. Tajnych współpracowników Zła w nieczystej postaci  bezbożnika, szatana żydomasonerii, Lucyfera symbolicznie przedstawiającego się ludziom prostym gwiazdą pięcioramienną w signum biskupim, w herbie fałszywego dziewictwa antychrysta, tajnymi znakami palców rozwartych, niczym nogi ladacznicy w pozdrowieniu wolnomularskim V
 0:30
Papież w salonie optycznym w Rzymie.
1,10 Tych ludzi należy doprowadzić do milczenia, albowiem fałszywymi naukami rozbiją całe rodziny wiedzeni obżydliwym nałogiem szukania dla siebie korzyści.

Written by sowa (») 23. 8. in category Church - religion, ...Niezwłoczne podanie się przez Was do dymisji z Urzedu Dziekana byłoby pożądane - Frankfurts Stadtdekan Johannes zu Eltz, http://sowa.quicksnake.de/Der-Bischof/Tit-1-10-Denn-es-gibt-viele-Ungehorsame-Schwtzer-und-Schwindler-besonders-unter-denen-die-aus-dem-Judentum-kommen

Tit 1,10 List Pawla do Tytusa ...szczegolnie pomiedzy tymi, ktorzy pochodza z zydostwa besonders unter denen, die aus dem Judentum kommen..pdf

Metropolita Katowic w czasach Solidarności robił dla Służby Bezpieczeństwa jako TW Dąbrowski

 Bp. Sworc donosił na księży i działaczy Solidarności (w tym na Kazimierza Świtonia). weiter lesen 

  Geschrieben von europäisches magazin (») 11. 12. 2014 in der Kategorie Der Bischof, gelesen: 253x https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/8HyMgAAW92X

"...Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie
 Będę wojował i wygram statecznie...".
288
obserwatorów|565 302 wyświetlenia 
Stefan Kosiewski    Kręgi rozszerzone  -  10:27

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i  ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha św., narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha św., św. Kościół powszechny, Swiętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.  

Frankfurt nad Menem w dzień świętych Aniołów Stróżów, 2 października AD 2015

Na drodze do niebiańskiej Ojczyzny zagraża nam wiele niebezpieczeństw. Jak wędrowcowi na niepewnych drogach jego potrzebny jest przewodnik, tak człowiekowi każdemu w jego pielgrzymowaniu, które Poeta Polski, ks. Mikołaj Sęp Szarzyński  w Sonecie IV, zatytułowanym O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem nazwał bojowaniem, bytem podniebnym, został przydzielony Anioł.

Anioł Stróż rozjaśnia nasze Zrozumienie swoją Wskazówką i Podpowiedzią. Pomaga znaleźć Wolę potrzebną do odciągnięcia od miłowania ziemskich rzeczy i rozpala pragnienie Wieczności. On przypomina Polakowi i Katolikowi: masz obowiązki polskie do wypełnienia!  Wzmacnia siły potrzebne we walce ze złymi duchami, światem i ciałem, jak mówi Poeta. https://twitter.com/sowa/status/649913795071057920

On wzywa nas do opamiętania, sakramentu pokuty, po czym zanosi nasze modlitwy do Boga Wszechmogącego, który jest Sędzią. Jako wierny rzecznik osiąga dla nas Łaskawość.
Nasz Anioł stróż.


Kościół powszechny głosi, że Aniołowie stróżowie stworzeni są na Chwałę i Służbę Bogu jako dla ochrony i prowadzenia dobrego ludzi.

Stworzeniami są Aniołowie! Jak człowiek jest stworzeniem Bożym, a tylko są niewidzialni dla oczu, jak fale radiowe, promieniowanie, emanacja, które poznajemy po czynach, oddziaływaniu na nasze receptory otrzymane od Stwórcy w genach odziedziczonych po rodzicach

Deus, qui ineffabili providentia sanctos Angelos tuos ad nostram custodiam mittere dignaris: largire supplicibus tuis; et eorum semper protectione defendi, et aeterna societate gaudere. Per Dominum nostrum.

Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski  

https://shoudio.com/user/sowa/status/18731


PDO204 Ktorzy pochodza z zydostwa 1,10 List Pawla do Tytusa FO von Stefan Kosiewski ZR604 w Dzien swietych... by Stefan Kosiewski

Stefan Kosiewski Przed chwilą …„Jest zawsze z nami! I to jest rzeczywistość. Jest jakby ambasadorem Boga wysłanym do nas. I Pan radzi nam: «Szanuj jego obecność!». A kiedy my na przykład robimy coś złego i myślimy, że jesteśmy sami, to wcale tak nie jest, bo on jest obecny. Słuchaj jego głosu, bo on nam radzi. Kiedy odczuwamy jego natchnienie: «Ależ zrób to... to jest lepsze... a tego nie należy robić», to posłuchaj! Nie buntuj się przeciw niemu” – mówił Franciszek…. 
Bądźmy posłuszni Aniołom Stróżom, Bożym ambasadorom Aniołowie Stróżowie to jakby ambasadorzy, których Bóg posłał do każdego z nas, byśmy byli posłuszni ich natchnieniom – mówił Papież na porannej Mszy pl.radiovaticana.va  30 września o 09:06
Piotr Pyzik
30 września o 14:00 · Konferencja prasowa dotycząca sytuacji naszych rodaków na wschodzie Ukrainy była okazją do spotkania ze 'starymi' przyjaciółmi tu z Andżeliką Borys 

https://www.pinterest.com/pin/452752568768576089/
sowa   

kolejna żydówka robi za Polkę na Białorusi

Stefan Kosiewski: Białoruś abo prolegomena do krytyki Kaczyńskiego

 

  DOPPELMINISTER MORAWIECKI super-duper

bilocation w czasie  przeszłym zaobserwowana u wielu cadyków, pozwoli mu robić w przyszłości w pełni etatu za dwóch ministrów    Multiverse Theater Akt I. HERODY CANTO D https://shoudio.com/user/sowa/status/17804 https://twitter.com/sowa/status/782692687682105344 Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów

1 godz. ·~SZAMES 2016-10-02 23:19 Czy młody Morawiecki płaci 2 (słownie: dwa) podatki od dwóch foteli ministerialnych (ministra finansów i ministra rozwoju), czy odziedziczył może po ojcu cechę rozdwajania się cielesnego i ta bilokacja, zaobserwowana w przeszłości u wielu cadyków, pozwoli mu robić w pełni etatu za dwóch ministrów bez pomocy koleżanki z Gabinetu Politycznego od naciskania guzików? https://de.scribd.com/…/Pieknego-Dobrego-Dnia-Szanowny-Pani…


Czy młody Morawiecki płaci 2 (słownie: dwa) podatki od dwóch foteli… Czy młody Morawiecki płaci 2 (słownie: dwa) podatki od dwóch foteli ministerialnych (ministra finansów i ministra rozwoju), czy odziedziczył może po… https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/1004966632945236

 

wyświetleń
3.045

Stefan Kosiewski: Białoruś abo prolegomena do krytyki Kaczyńskiego
sowa     1.7.2010
Dlatego pracujemy, działamy społecznie, modlimy się niezmiennie i śpiewamy na całym świecie jednako: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie". Tak nam dopomóż Bóg.

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski powiedział wreszcie Polakom jakąś prawdę w oczy rozwijając reakcję Bronisława Komorowskiego na "niebywałą" i bez wątpienia skandalicznie haniebną zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego, iż jako ewentualny, przyszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej chciałby ten polecieć do Moskwy nie w sprawie ekshumacji jednak w Polsce ciała bratowej oraz brata Lecha, by ostatecznie rozwiać swoje własne wątpliwości, które nie pozwoliły mu na obligatoryjne przecież podanie po ludzku ręki Putinowi po osobiście dokonanej identyfikacji zwłok, czy też miazgi, która pozostała z ciała spadającego na ziemię zgodnie z zasadą Newtona jak jabłko z drzewa wiadomości złego i dobrego, tyle że z prędkością i masą samolotu odrzutowego, które to szczątki dotarły do Polski po katastrofie pod Smoleńskiem zalakowane i opatrzone klauzulą najwyższej tajemnicy państwowej tak samo jak trumna prezydenta Bieruta, lecz chciałby on polecieć do Moskwy w sprawie podgrzewania w Polsce od lat nastrojów antybiałoruskich, które to podgrzewanie miałoby zaowocować nareszcie niebywałym ożywieniem stosunków na osi Warszawa-Moskwa kosztem usytuowanego geograficznie pośrodku trzeciego, tzn. Mińska i zgodnie z demokratyczną zasadą wyznawaną przez żydów wschodnioeuropejskich "dziel i rządź", opisaną przez Jerzego Andrzejewskiego w powieści "Miazga", czy też mówiąc już wprost i bez kodowań: gdzie dwóch się nie pobije, Gazpadin Miedwiediew, tam trzeci z pewnością na tym nie skorzysta.

Prawda wypowiedziana przez Radosława Sikorskiego w tym kontekście odnosi się do Związku Polaków na Białorusi określanego przez Ministra Spraw Zagranicznych RP słowami: "autonomiczna instytucja".Przypomnijmy słowa ministra: -Protestując przeciwko szykanom władz białoruskich nie sądźmy, że jednocześnie to państwo polskie wybiera komu autonomiczna instytucja w innym kraju ma powierzyć kierowanie. Więc to są decyzje Związku Polaków na Białorusi, które my wspieramy, a których władze białoruskie nie uznają - powiedział Sikorski.

Język polski nie zna pojęcia "autonomiczna instytucja", aliści minister Sikorski ma bogatą przeszłość zawodową i światową; poza afgańskim zna parę innych języków, być może zastosował tu kalkę językową zwrotu usankcjonowanego w innym kręgu kulturowym, a może skojarzył coś naprędce z autonomią socjalistycznych republik sowieckich powoływanych odgórnie przez Stalina nie tylko ze względu na Niemców i Tatarów?

Instytucja bowiem, jaka by nie była, jest zawsze zakładem o charakterze publicznym, zajmującym się określonym zakresem spraw, powołanym odgórnie, przez władze państwowe i finansowanym z budżetu państwa.
 

Tymczasem Związek Polaków na Białorusi jest ciągle Społecznym Zjednoczeniem, organizacją pozarządową (ngo) posiadającą uchwalony przez członków statut i osobowość prawną, demokratycznie wybrane władze z prezesem dysponującym budżetem, na który składają się w pierwszym rzędzie składki członkowskie Polaków. 

Ten demokratycznie się rządzący Związek Polaków na Białorusi przyjęty został 1 października 2009 roku w Brukseli do Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (Union of European Nationalities/ Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen), która obchodziła w ubiegłym roku 60-lecie swojego istnienia i może przecież jej Sekretariat poświadczyć w każdej chwili np. to, że prezentem wręczonym prezydentowi FUEN/ FUEV przy tej okazji przez zmarłego po kilku miesiącach na serce śp. Eugeniusza Skrobockiego, Wiceprezesa Związku Polaków na Białorusi, monografistę Mickiewicza znanego także z wielu innych publikacji, była brązowa statuetka żubra z Puszczy Białowieskiej, jeśli to komuś  potrzebne do dokumentacji historii działań społecznych na rzecz Polskości i Mniejszości Polskiej w tej części Europy Wschodniej, lub choćby tylko przy uprawie tzw. czystej sztuki demokratycznej dyplomacji. 

Gienek-skrobocki-leonid-chodkiewicz-2009
   
Foto: Dr. Leonid Chodkiewicz, prezes Związku Potomków Rosyjskiej Białej Rmigracji w Bułgarii (z prawej) i Eugeniusz Skrobocki, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi. Bruksela, 1 października 2009 r.  

video: https://de.pinterest.com/pin/452752568773943822 /

Minister Radosław Sikorski nie wypowiedział się jednak na temat tej demokratycznej organizacji społecznej o nazwie Związek Polaków na Białorusi, powszechnie uznanej już w Europie, lecz mówił wyraźnie o "autonomicznej instytucji" używającej tej samej nazwy, a kierowanej z Polski przez ludzi wspieranych i kontrolowanych przez rząd Tuska jak wcześniej rząd Jarosława Kaczyńskiego, finansowanych z budżetu Senatu RP za pośrednictwem instytucji krajowej o nazwie "Wspólnota Polska"  Stelmachowskiego z Magdalenki (komunistyczna "Polonia") z siedzibą w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu, z zamkiem w Pułtusku i kilkudziesięcioma oddziałami, lokalnymi grupami zorganizowanych instytucjonalnie ludzi, przejadających  w Polsce połowę pieniędzy przyznawanych przez Senat RP oficjalnie na tzw. pomoc dla Polonii, ludźmi służącymi do różnych rzeczy, m.in. do stwarzania pozorów państwa harmonijnie współżyjącego z rozsianym po świecie, narodowym potencjałem polskim.
  
Minister Sikorski powiedział, że decyzja o zmianie szefowej tej instytucji "była autonomiczną decyzją tej instytucji". Mówił więc nie o Polakach na Białorusi i o ich społecznej organizacji, lecz o tym, czego w zinstytucjonalizowanej żydowskiej rodzinie z Białorusi dokonał stryjek zamieniając siekierkę na kijek, bo zamiana jednej Adżeliki na drugą dokonana została wszak w rodzinie: Andżelikę Borys zastąpiła Andżelika Orechwo-Bancerowa, żona Igora Bancera robiącego dotychczas za rzecznika prasowego Andżeliki Borys, szefowej tej dywersyjnej w stosunku do Polaków i rządu na Białorusi "autonomicznej instytucji" podległej rządowi w Warszawie. 

O wiele lepiej wypadł już Radek Sikorski jako autor książki "Prochy świętych. Afganistan. Czas wojny", o wiele lepiej od Andrzejewskiego, którego "Miazgi" nie da się po prostu czytać bez zwykłego obżydzenia. Należy więc w tym miejscu przypomnieć, że Radek Sikorski przybrał w swoim czasie muzułmańskie imię Rahid, by udawać fotoreportera BBC, a więc  rzeczywiście też musiał być chyba na służbie jakiejś "autonomicznej instytucji", zaś obywatelstwa brytyjskiego zrzekł się dopiero na prośbę premiera Jarosława Kaczyńskiego, który wtedy był w sprawie tej podwójnej państwowej lojalności swego naówczas Ministra Obrony Narodowej pod obstrzałem prasy międzynarodowej tak samo jak i Lech Kaczyński, wtedy prezydent RP. 

W marcu 2010 roku Radosław Sikorski umieścił jeszcze na swojej stronie internetowej informację o tym, że już w 2006 roku wysłał do brytyjskiego ministertwa spraw zagranicznych deklarację o zamiarze zrzeczenia się obywatelstwa brytyjskiego, gdyż zamierzał kandydować na prezydenta RP i wydawało mu się to być sprzyjające do osiągnięcia zamierzonego celu. Z ciekawostek można tu jeszcze wspomnieć, że już w latach 1998-2001 Radosław Sikorski był Przewodniczącym Rady Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, drugiej obok "Wspólnoty Polskiej" Stelmachowskiego  "autonomicznej instytucji" utrzymywanej z budżetu Senatu RP po tym, jak postkomuniści, na których przychylność Kaczyński  naiwnie  postawił   chrzcząc  ich pochopnie "lewicowcami". Postkomuniści ci bowiem ujawnili sprawę afer finansowych Wspólnoty, a w zamian za państwowe pieniądze uzyskane wkrótce po tym dla wspomnianej Fundacji zamknęli grzecznie buzie, lub jak to mówi się niegrzecznie: niewyparzone, czerwone pyski. 

Policja na Białorusi śledzi wciąż różne wątki tych afer finansowych mających swoje źródło w niewłaściwej polityce zagranicznej rządu w Warszawie. Może być jeszcze i tak, że po jednej beneficjentce kolejne osoby będą wyrzekały się judaszowych srebrników i będą składały wnioski o dymisję. Być może będą musiały odchodzić z dobrze popłatnych stanowisk, a Polacy na Wschodzie i Zachodzie będą przyjmować bez mrugania okiem te "autonomiczne decyzje" w cyrku obcych nam agentów, bo jeśli policjanci na Białorusi odwiedzają polskich księży na parafiach nie po to, żeby rewidować, lecz żeby się wyspowiadać, to może i do Polski przyjdzie jeszcze kiedyś ze Wschodu  moralna rewolucja? 

Związek Polaków na Białorusi to nie jest opłacana z Warszawy banda osobników pozbawionych sumienia, lecz Polska Mniejszość Narodowa. To część Narodu Polskiego żyjąca od wieków na Grodzieńszczyźnie i w tej części Wileńszczyzny, która rozkazem Stalina przydzielona została sowieckiej republice Białorusi.  Po milionowych ofiarach deportacji Polaków na Sybir i do Kazachstanu w pierwszych latach sowieckiej okupacji, po wielkich ofiarach wojny i czasu komunizmu Polacy na Białorusi ostali się przy Polskości mimo wszystko, nie zatracili swojej tożsamości narodowej i kulturowej; mówią po polsku i uczą języka polskiego swoje dzieci, myślą, odczuwają, modlą się i śpiewają po polsku. Trwają przy Polskości i stanowią na Grodzieńszczyźnie jedną czwartą część ludności, a połowę białoruskiego społeczeństwa w okolicach Lidy.  

Kilkaset tysięcy a może i milion Polaków w czterech diecezjach i w czterystu parafiach Kościoła Katolickiego, w prowadzonych przez Związek Polaków na Białorusi Domach Polskich i w domach rodzinnych, w których serca nie przestały bić po polsku.  Należało być autem na drodze do Wołkowyska latem 2005 roku, ażeby zapytać po polsku o kierunek i ujrzeć w oczach pierwszej lepszej, napotkanej kobiety szczere zawstydzenie "ja zabyła, nie pamiętam już po polsku, a kiedyś mówiła".  Należało być, żeby odpowiedzieć po rosyjsku: " Nje nada, nje nada, Wy dołżny pa ruski, niemnożko ja toże panimaju".

Polska powstała na mocy uzgodnień podjętych z ubowcami w Magdalence i przy okrągłym stole przez ich agentów, Polska Ministra Sikorskiego, członka rządów: Olszewskiego, Buzka, Marcinkiewicza, Kaczyńskiego i Tuska unika spotkań z Polakami, ze zwykłymi ludźmi, zadawania prostych pytań o drogę. Państwo reprezentowane na zewnątrz przez prezydentów: Jaruzelskiego, Wałęsę, Kwaśniewskiego, Kaczyńskiego i tego, który wybrany będzie do reprezentowania w niedzielę nie przeze mnie, nieustannie nie ma żadnej innej polityki wobec Polonii i Polaków żyjących poza granicami Kraju jak tylko politykę rozbijania polskich organizacji i zbójeckiego niszczenia ludzi.

Dlatego pracujemy, działamy społecznie, modlimy się niezmiennie i śpiewamy na całym świecie jednako: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie". Tak nam dopomóż Bóg.
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

http://pl.gloria.tv/?media=85217

DOPPELMINISTER MORAWIECKI Super-duper Podekretarz Stanu Robert Grey PDO204 do Krytyki Kaczynskiego Angelolo... by Stefan Kosiewski on Scribd

Ocena     najlepszy   1 2 3 4 5   śmieć

Komentarze

Pokażstandard | od aktywnych | ostatni wpis | wszystko
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy


Nowy komentarz

Temat:
Imię:
Informacja e-mailem. *:
Komentarz:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [zdjęcie]
Proszę odpowiedzieć cyfrą: Suma dziesięć i cztery