OSZUSTWO art. 286 kk PDO429 DOSIEGO ROKU H.N.Y. Pidgin_Art LIRA KORBOWA ZR Geszeft Glinskiego a MNI Centrum Uslug S.A. FO354 384 von Stefan Kosiewski ZECh

Napisał sowa (») 2. 1. 2017 w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 681×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinepidgin-art/matejko-wernyhorapdo429pidgin-artsowa_2.jpg

von: Zachodniopomorski WZPK  [mailto:wzszczecin@szczecin.pr.gov.pl] Gesendet: Montag, 2. Januar 2017 14:09 An: skosiewski@gmail.com Betreff: odpowiedź W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana korespondencję nadesłaną drogą elektroniczną w dniach 30 i 31 grudnia 2016 roku. Bożena Cygan Referendarz Prokuratury Regionalnej https://twitter.com/sowa/status/816336020727853056  O kontrole MNI Telecom S.A. 20140823 FO354 Stefan Kosiewski do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji https://de.pinterest.com/pin/452752568775249467


http://sowa.typepad.com/blog/2017/01/oszustwo-art-286-kk-pdo429-dosiego-roku-hny-pidgin_art-lira-korbowa-zr-geszeft-glinskiego-a-mni-centrum-uslug-sa-fo354.html

02-01-2017-pk-aldona-lema

https://archive.org/details/OSZUSTWOArt.286KkPDO429DOSIEGOROKUH.N.Y.PidginArtLIRAKORBOWAZRGeszeftGlinskiegoA

Stefan Kosiewski

Magazyn Europejski SOWA https://twitter.com/sowa/status/816840383732809729
Polnisches Kulturzentrum e.V. OSWIATA Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main


Szanowna Pani Referendarz Cygan,

dziękując za pismo  z 2 stycznia 2017 podpisane: Naczelnik Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Aldona Lema, chciałbym złożyć obu Paniom szczerze życzenia na nowy 2017 r.: Opieki Bożej w życiu prywatnym  H.N.Y. a w pracy zawodowej sukcesów przede wszystkim.

Przypomnę, że wskazałem pani prok. Lema na konieczność niezwłocznego sprowadzenia z Mediolanu pistoletu, z którego zastrzelony został rzekomo śp. Łukasz Urban, kierowca ciężarówki zatrzymanej strzałami oddanymi przez policjanta niemieckiego na oczach całego świata, albowiem nie można udawać tylko, że prowadzi się dochodzenie prokuratorskie w Polsce w .:Sprawie Zamachu Berlińskiego, bez wykonania podstawowych analiz, bez porównania pocisku wyjętego przez policję niemiecką z głowy zabitego Polaka z pistoletem znalezionym przy zabitym w Mediolanie przez policjanta włoskiego, bez badań balistycznych obejmujących porównanie trajektorii pocisków, oddanych w kierunku szoferki ciężarówki strzałów i nałożenia kalibru broni palnej na średnicę dziury w czaszce Łukasza Urbana, którego zwłoki jeżeli trzeba będzie jeszcze ekshumować, jak ciało Lecha Kaczyńskiego tylko dlatego, że Prokuratura Krajowa w Szczecinie tendencyjnie przyjęła za premier Beatą Szydło, która dała się w populistycznym a nierozważnym działaniu zwieść propagandzie Bild Zeitung, zadymiającej niczym Antoni Macierewicz, że „zabił ten, kto porwał ciężarówkę w celu zabicia”, co jest nonsensem takim samym jak to, że żyjący jeszcze  Łukasz Urban - znajdując się w ogniu strzałów pistoletowych niemieckiego policjanta - usiłował rzekomo bohatersko chwytać się jeszcze kierownicy pędzącego auta, które miało się według prasy niemieckiej zatrzymać automatycznie, chociaż nie sychać na żadnym filmie w sieci pisku hamowania, ani nie było na miejscu pomiaru na jezdni drogi hamowania i nie podano do dzisiaj tej liczby do wiadomości publicznej, jak gdyby każdy posiadacz prawa jazdy  nie umiał sobie wyliczyć, ile to jest halber Tacho przy prędkości, którą można odtworzyć z filmu na youtube.  

Prokuratura Krajowa musi wycofać się z fałszywej teorii, że Tunezyjczyk ostrzeliwany przez policjanta niemieckiego oddał strzał śmiertelny do 37-letniego Łukasza, natomiast nie odpowiedział ani jednym strzałem ostrzeliwującemu go policjantowi, chociaż w Mediolanie podobno to on pierwszy zaczął strzelać.

Lira3-pdo429-pidgin-art-sowa

Szanowna Pani Referendarz,
w życiu wszystko jest możliwe i może być jeszcze i tak, że Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro będzie chciał pójść na ugodę z rodziną zamordowanego Łukasza, a pani premier Szydło zamiast przyznanej pospiesznie renty za rzekome (a nie udowodnione niczym) bohaterstwo, którego we wskazanych powyżej okolicznościach nie sposób wszak dłużej podtrzymać, zapłaci wzorem premiera Tuska po 250 tys. zł dla każdego członka rodziny prawdziwie poległego śp. Łukasza Urbana. Cześć Jego Pamięci, która dopisana została do Pamięci po Górnikach zamordowanych kulami na Wujku.

Stanowczo muszę zaprotestować także przeciwko mataczeniu przez panią prokurator Aldona Lema w sprawie oszustwa popełnionego przez wicepremiera Glińskiego, tj. przestępstwa o którym mówi art. 286 kk.  

Wyjaśniam, że nie poczułem się bynajmniej dotknięty żydoskim przekabacaniem faktów przez panią prokurator Aldonę Lema, albowiem nie mam na imię Stanisław (jak Lem) i nie dotarło to do mnie, czym chciała pani Lema zakryć brak doświadczenia w życiu tudzież myślenia w praktyce, przed podjęciem działań służbowych, usłużnych polityce, nie zaś Prawdzie i Sprawiedliwości.


Dodam jeszcze tylko może fakt, że z pierwszą legitymację dziennikarską wchodziłem na mecze piłki nożnej klubu CKS Czeladź przed blisko 40 laty, w 1978 r. jak również byłem razu pewnego obecny jako dziennikarz na treningu II-ligowej drużyny tenisa stołowego w Czeladzi, zatem korespondencja moja z 30.12.2016 nie stanowiła z pewnością, jak to napisała pani prok.: „wyłącznie subiektywnej polemiki z doniesieniami medialnymi”, bo czy widział to już jakiś prokurator Krajowy, żeby Dziad Narodowy wdawał się kiedykolwiek w polemiki z młodziankami robiącymi w Polsce za dziennikarzy?
Lira-korbowa-pdo429-pidgin-art-sowa-sk
Mowa była przysłowiowego Dziada z Lirą Korbową i włosami do ramion nie tyle do Obrazu Prawa i Sprawiedliwości, czy „w korespondencji” z adresu skosiewski@gmail.com do pani prok. Lema, ale mówione było w medium internetowym Magazyn Europejski SOWA https://pl.scribd.com/document/335409213/

Paser Gliński wyprowadził miliony z budżetu rządu RP płacąc za Damę z gronostajem i przyległości, nie pertraktując z prawnymi właścicielami, Zarządem Fundacji Książąt Czartoryskich http://sowa.typepad.com/blog/2016/12/

23 grudnia zarząd Fundacji Książąt Czartoryskich podał się do dymisji. Prezes zarządu Marian Wołkowski-Wolski decyzję tę tłumaczył utratą zaufania do fundatora. "Negocjacje dotyczące sprzedaży zbiorów były prowadzone bez naszej wiedzy" - powiedział PAP.
Sitwa żydowska w Polsce by magazyn europejski https://de.pinterest.com/pin/452752568775189428/

https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/1092837407491491

Szanowna Pani Referendarz,
zaniedbując w sposób zamierzony obowiązek służbowy spoczywający na Naczelniku Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, pani prok. Aldona Lema nie zorganizowała oficjalnej konferencji prasowej chyba tylko dlatego, żeby nie musiała zapoznać dziennikarzy krajowych i zagranicznych z przebiegiem dochodzenia interesującego wszak całą kulturalną Europę w .: Sprawie Geszeftu Glińskiego i żydoubeckiej sitwy figurantów o manierach fałszywych arystokratów i historycznych nazwiskach w Polsce, związanej z aferą wokół Fundacji Książąt Czartoryskich, tzn. żeby móc ograniczyć się do bżydko mówiąc:  puszczenia bąka pary w gwizdek „Superstacji”, rozgłośni radiowej o charakterze „rozrywkowo-informacyjnym”, czyt. na youtube, której udziela wywiadów pijany Stonoga, prowokujący żydoskich prokuratorów najbardziej bżydkim językiem wyzwisk wzburzonego rynsztoka żydoskiej Węgrody w Czeladzi, którego nie znali bracia Glińscy z ul. Wąskiej, zatem pani prok. Aldona Lema znalazła sobie sama trybunę „superstacji”, za którą nie wybżydzając powtarzać może każde głupstwo PAP, Gazeta Michnika, Rzeczpospolita a także bezkarnie mataczyć i zadymiać przy tym sposobem ”na gadane Macierewicza” .:Sprawę nie tyle odpowiedzialności karnej Kaczyńskiego (jednego z drugim) za, jak to ostatnio celnie określił prawosławny Prezydent Rosyjskiej Federacji Władymir Putin, nazywając po imieniu nieudzielenie dyrektorowi Kazanie mądrej i męskiej, odpowiedzialnej decyzji Prezydenta RP  w sprawie odwołania lądowania w Smoleńsku wobec braku warunków do lądowania i wobec braku zgody miejscowych właścicieli lotniska na lądowanie dla Lecha Kaczyńskiego, który zawinił przez kunktatorstwo i własne tchórzostwo zamordowanie 95 osób, jak skrupulatnie wyliczył b. Prezydent Wałęsa, albo przyczynił się do śmierci 96 osób, jak nakazuje kodeks karny  rzeczowe podejście do każdej .:Sprawy Miłosierdziu Bożemu po zakończeniu Roku Miłosierdzia w Kościele św. dla hierarchii, która odmawia z reguły samobójcy prawa pochówku w poświęconej ziemi, natomiast pomija milczeniem sprawczą współodpowiedzialność osoby fałszywego mentora, w tym wypadku kochającego inaczej  brata, za spowodowanie katastrofy powietrznej 10 kwietnia 2010 r. w okolicach Smoleńska.


Z tych powodów korespondencję Wernyhory z 30 i 31 grudnia 2016 r. pozostawiono bez dalszego biegu.

Ze względu zaś na życzenia H.N.Y nie będziemy wskazywać prok. Aldonie Lema na błąd przyjęty przez nią przy rozpoznawaniu rzeczywistości, w której nie każda przecież wypowiedź Stonogi, czy CANTO Wernyhory musi zaraz  być podniesione w diapazonie D., albo kojarzona bżydko z pismem procesowym, które jeżeli już Prokuratura Krajowa chciałaby otrzymać, zamiast pouczenia, to powinna przecież sama pouczyć obywatela urzędowo z ustawowego obowiązku, że w rozumieniu art. 119 § 1. Pismo procesowe powinno zawierać: 1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy, 2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, 3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem, 4) datę i podpis składającego pismo. § 2. Za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu.

Uprzejmie proszę Panią Referendarz o przekazanie Wszystkim Pracownikom Prokuratury Krajowej w Szczecinie razem z H.N.Y. wiedzy o tym, że media elektroniczne, takie jak Europäisches Magazin SOWA (wydawany we Frankfurcie nad Menem od 1993 r.) nie prowadzą polemik z polskojęzycznymi mediami w Polsce za pośrednictwem korespondencji wysyłanej do Prokuratury Krajowej w Warszawie, natomiast nie od dziennikarzy zależy to, czy mataczącą prokurator Aldonę Lema pozostawi Minister Sprawiedliwości Zb. Ziobro (dla zaszkodzenia samemu sobie?) z dochodzeniem, ew. mataczeniem w .:Sprawie szukania winnego śmierci kierowcy ciężarówki w Zamachu Berlińskim WEIHNACHTSMARKT AD 2016.

Zaleglosci-mni-2
Przyszłość Narodu Polskiego strukturuje melodyka pieśni śpiewanej przez Dziada z lirą korbową w poezji Goszczyńskiego, Mickiewicza, Słowackiego... Poeta Polski na emigracji politycznej od stanu wojennego, od przylotu do Frankfurtu nad Menem 15 grudnia 1982 r. z paszportem „upoważniającym do jednokrotnego przekroczenia granicy PRL” jednakowo kręci korbą liry, nieustannie śpiewa Pieśń Narodową. Harmonia i Dobro Narodu Polskiego w Ojczyźnie Naszej są współrzędnymi, na których rozciąga się pytanie CANTO LIRNIKA KORBOWEGO: czy Pani Prokurator Aldona Lema zechce może przekazać do właściwej jednostki Prokuratury w Tomaszowie Mazowieckim korespondencję na temat nie całego ZŁA wyrządzonego przez bandy osobników o żydoskich nazwiskach, zamelinowane w strukturze Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji?

Mni-wezwanie-1

Zachęcam do zapoznania się z treścią dokumentacji w PDF, wysłuchania plików dźwiękowych, które poprzedza tekst napisany przeze mnie w dniu dzisiejszym "O kontrole firmy MNI Telecom S.A. w Warszawie (niedawno jeszcze pod nazwą Telefonia Pilicka w Tomaszowie Maz.)".
11-08-2014-mni


 
Stefan Kosiewski

Magazyn Europejski SOWA  Polnisches Kulturzentrum e.V. OSWIATA

Postfach 800626 65906 Frankfurt am MainMNI Centrum Usług S.A.
Pl- Czerwca 1978 r. 4
02-495 Warszawa
                                          

Frankfurt nad Menem, 2 stycznia 2017 r.

Szanowni Państwo,

wezwanie do zapłaty sumy:  84,87 PLN wysłane przez Dział Rozliczeń Należności, Radom z datą: 2016.12.13 na adres: Aniela Leca (nazwisko zmienione), ul. Graniczna   97200 Tomaszów Maz. (zał.1.) jest oszustwem (wyłudzeniem), tj. przestępstwem, o którym mówi art. 286 kk:

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. ; vide eksplikacja:  Adw. Iwo Klisz, pl. Legionów 6 lok. 8, Wrocław http://sprawy-karne.biz.pl/oszustwo-art-286-kk/

Wezwanie-mni-3

Elementem wskazującym na działanie prowadzone od kilku przynajmniej lat z dużą energią kryminalną, wykazaną przez sprawców wyłudzenia, uzasadnia zarzucenie MNI Centrum Usług S.A. popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 kk, tj. oszustwa szczególnie szkodliwego społecznie ze względu na sposób działania sprawcy, polegający na usiłowaniu wprowadzeniu w błąd 80-letniej ofiary przestępstwa, tj. na próbie wywołaniu mylnego obrazu rzeczywistości u 80-letniej, schorowanej  wdowy po śp. pracowniku miejscowej jednostki  WP, byłym radnym w Tomaszowie Maz.

Tymczasem MNI TELECOM S.A. już pismem z 11.08.2014 (zał. 2. )  oświadczyła o rozwiązaniu umowy (dwa i pół roku temu!) z panią Anielą Leca „w trybie natychmiastowym... z dniem 01.08.2014” oraz poinformowała o przysługiwaniu za zerwanie umowy odszkodowania „w wysokości 102,26 złotych brutto”.

W celu wywołania mylnego obrazu rzeczywistości MNI TELECOM S.A. matacząc nie przesłała zaproponowanego odszkodowania (102,26 PLN) zwykłym przekazem pocztowym, lecz uwarunkowała  wypłacenie podaniem firmie MNI numeru rachunku konta bankowego byłej klientki MNI, która nie musiała wcześniej, jako klientka MNI posiadać konta bankowego, nie miała także obowiązku zakładaniem takowego i podawania go MNI tylko i wyłącznie dla rzekomej potrzeby usługodawcy, z którego usług nie miała już w przyszłości korzystać, a który to usługodawca z niezrozumiałych względów nie zechciał do dnia dzisiejszego przesłać zaproponowanego przez siebie jednostronnie odszkodowania pocztą, przez listonosza na adres biednej staruszki, która nie miała i nie ma żadnego konta w banku, bo nie ma potrzeby uiszczania bez potrzeby wysokich opłat bankowych.  

Wobec rozwiązania przez MNI z dniem 1.08.2014 r.  Umowy numer 2407 z dnia 13.10.1998 i nie wypłacenia do dzisiaj odszkodowania w zaproponowanej przez MNI wysokości 102,26 PLN, wyłudzenie sumy 84,87 PLN tytułem rzekomo zaległych płatności za kwiecień, maj, czerwiec 2016 r. jest ewidentnie bezsasadne, spełnia znamiona przestępstwa określonego art. 286 § 1 kk.

Do wiadomości:

 - Prokuratura Krajowa w Szczecinie, pani prok. Aldona Lema; PK XI WZ Ds. 44.2016  tudzież PK XI WZ Ko(k) 1.2017  

- Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Komunikacji Elektronicznej DDRT-WPK-0602-146/14 (13)

 - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP Dyrektor Generalny Edyta SZOSTAK DKSiW-WSWiA.052.161.2014

Z wyrazami Szacunku, z Panem Bogiem

Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski

https://gloria.tv/audio/t496nS3cmzFG2b8UqKRLArzrp

Zał.3.:

O kontrole MNI Telecom S.A. 20140823 FO354 Stefan Kosiewski do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ZR ZECh.pdf   Uploaded by Stefan Kosiewski on Aug 24, 2014


  https://pl.scribd.com/doc/237624757/O-kontrole-MNI-Telecom-S-A-20140823-FO354-Stefan-Kosiewski-do-Ministerstwa-Administracji-i-Cyfryzacji-ZR-ZECh-pdf
Description  serdecznie dziękuję za nadanie biegu Rp1-dksiw-wswia-052-161-2014 Sprawie skargi Abonenta na Operatora usług telekomunikacyjnych w Polsce a także uprzejmie proszę o zapoznanie się z przedstawionym poniżej opisem przebiegu ukręcania łba Sprawie przez Operatora, który zdążył tymczasem oszukać w tej samej Sprawie, w równie karygodny sposób, Urząd Komunikacji Elektronicznej, który Pani Dyrektor zapoznała z przedmiotem mojej troski.... http://shoud.io/14076 ... Jako były dziennikarz tygodnika Solidarność Jastrzębie w Katowicach, potem przez parę lat Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i znowu Tygodnika Solidarność, kierowanego przez wspomnianego tu Jarosława Kaczyńskiego (nawiasem mówiąc: ociągał się z wypłatą honorarium i podle były u niego wierszówki, agentów ubeckich w redakcji przy tym pełno. Aferzystów, co z motyką wybierali się na cudze matury; nie życzę sobie utarczek, sporów personalnych z tego rodzaju barachłem. Nie podsycajmy niepotrzebnie ognia, który w naszych oczach gaśnie.... http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/O-kontrole-MNI-Telecom-S-A-20140823-FO354-Stefan-Kosiewski-do-Ministerstwa-Administracji-i-Cyfryzacji-ZR-ZECh 
Copyright: © All Rights Reserved by Stefan Kosiewski
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/14076

w systemie rasistowskiego apartheidu FO348 Stefan Kosiewski 20140806 ZR o kontrole MNI Telecom S.A. 20140806 SOWA Magazyn Europejski.pdf


 
Description
...Chciałbym móc zatelefonować do schorowanej staruszki i wdowy molestowanej przez żydowską bandę obsiadłą na telefonicznych drutach nie tylko na Mazowszu w Polsce, tymczasem sroki sowie na to nie pozwalają, podkradają nie swoje i droczą się, jak w maglu żydowskim u Molendy w Czeladzi; - a Pani z jakich jest Krajewskich, co zamiast robić ze Sewerynem kasę na haśle "Polscy Piosenkarze śpiewają dla Polskiej Młodzieży", stawia na wybory i szubrawców postubeckich, sitwę mafijną na jedno, diabelskie kopyta: Amber Gold, Art-B, Osocze w kroczu, za które nikt nie beknął, jak nie odpowiedział nikt za majątek tegoż SD rozgrabiany do reszty przez byłego Prezydenta Warszawy, który powinien nie mieć pozwolenia na telefon w Polsce, jak Radek Sikorski nie powinien mieć pozwolenia na broń po wizycie u psychiatry, jeśli ten faktycznie zapytał go, czy cierpi na podsłuchy. Bo ma Sikorski związki rodzinne i personalne ze żydomasońskim Ruchem Stu, który zaopiekował się nim po powrocie z wojny w Afganistanie bez środków finansowych i po przylocie z Londynu, znalazł dla niego dworek szlachecki, popolski i dołożył się do transakcji, bo przecież ojciec byłego kandydata na Prezydenta RP i obecnego kandydata na Merkel w Unii Europejskiej był tylko biednym inżynierem we fabryce rowerów i paradował tak w PRL-u jak i za Solidarności do inżyniera Rulewskiego z tego samego ROMETU, tak samo jak Kaczyńscy w marynarkach pożyczanych od wujka. I nie stać było dziada na dworek, tymczasem kupiono na ojca, czy zaś ojciec zapłacił podatek państwu polskiemu za przepisanie wyremontowanego domu na syna? https://shoudio.com/user/sowa/status/13929 O to wszystko winna Pani zapytać papieża przed konklawe, jeżeli bowiem nikt tego za Panią nie zrobi przed kolejnymi wyborami do Sejmu i nie spyta kandydata pchającego się na chama do Watykanu, za życia drugiego papieża, to będziemy wnet jako ci Indianie przed Kolumbami na piramidach Ameryki Łacińskiej świadkami nie jehowy, ale przeżywania cudu zrównania Kościoła świętego z ziemią, dna z Górą, uznania przez antykatolickiego Bergoglio kacerzy, kociaków za zrównanych ze sekciarzami zielonoświątkowymi, albowiem w systemie szamba połączonego wolnomularstwo Lucyferyczne spod znaku pięcioramiennej gwiazdy, którą kardynał Bergoglio umieścił sobie wiernopoddańczo w kardynalskim logo, nie zasypia gruszek w popiele i nie robi ze strachu przed Polakami i Katolikami jako ten fenix w potrzebie

Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/13929

Copyright: © All Rights Reserved
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
https://pl.scribd.com/doc/236092289/w-systemie-rasistowskiego-apartheidu-FO348-Stefan-Kosiewski-20140806-ZR-o-kontrole-MNI-Telecom-S-A-20140806-SOWA-Magazyn-Europejski-pdf


 Wysokosc skoku na Fundacje Ksiazat Czartoryskich ustaliły szurki na 100 mln EURO

sowa (») | 31. 12. 2016 | přečteno: 71× | zfkc/dama.jpg Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów 

Przed chwilą 

Szanowny Studencie, jeżeli Polak i Katolik taki, jak ja nie prowadzi żadnej działalności politycznej, ani agitacyjnej, to czy stosowne z punktu nauczania się przez studenta w polsce historii są pogróżki niekaralne studenta historii w Polsce na uniwersytecie katolickim w stosunku do Starego Polaka, który skomentował być może fotkę studenta, czy profesora protestującego przeciwko próbie przeszabrowania przez żydoską sitwę resztek majątku Narodu Polskiego? Paser Gliński wyprowa...Czytaj dalej číst dál  


Stefan Kosiewski
3 styczeń 2016 ·
Scribd · Wnioskuję jak w moim Zażaleniu z 14 stycznia 2011 r. o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. z 1.08.2008 r., który zapadł z rażącym naruszeniem prawa ...

a także wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie bandy ("Banderozy") działającej w strukturach Policji i Ministerstwa Sprawiedliwości RP. Natomiast w części dotyczącej postępowania w sprawie mającej miejsce w dniu 10 kwietnia 2010 r. katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie odpowiedziała dotychczas na kierowane do niej przeze mnie wnioski, co może potwierdzać słuszność tezy o stronniczości tej Prokuratury i podejmowaniu przez nią bezprawnych działań na korzyść Jarosława Kaczyńskiego.
http://eu.blox.pl/…/szef-niemieckiej-dyplomacji-Thomas-de-M…

Wojskowa Prokuratura Okręgowa wykazała się stronniczością reprezentując prywatny interes Jarosława Kaczyńskiego i grupki jego kolegów partyjnych, a nie zadbała o interes Rzeczypospolitej Polskiej. Prokuratura naruszyła bowiem na korzyść Jarosława Kaczyńskiego konstytucyjną zasadę równości obywateli RP wobec prawa. Nie wezwano Jarosława Kaczyńskiego niezwłocznie na przesłuchanie, żeby nie trzeba go było zapytać o to, co ma on do powiedzenia na temat okoliczności, które doprowadziły do katastrofy w Smoleńsku i śmierci 96 osób? Ta sama Prokuratura zwróciła się w tym czasie - w oczywistym interesie Jarosława Kaczyńskiego - z zapytaniem do rządu USA o to, czy rząd amerykański posiada i czy chciałby ujawnić zapis rozmowy przeprowadzonej przez braci Kaczyńskich przez telefon satelitarny, które to ujawnienie mogłoby zaszkodzić kandydowaniu Jarosława Kaczyńskiego. http://gloria.tv/media/BreuFbBdnsD
 
Jarosław Kaczyński nie został przesłuchany w bezpośrednim czasie po katastrofie i mógł nafaszerowany narkotykami zmagać się z Bronisławem Komorowskim o najwyższy urząd w państwie tylko dlatego, że byłego Marszałka Sejmu żaden prokurator nie przesłuchał do dzisiaj na temat bezprzetargowego nabycia przez niego samolotów jeszcze jako minister, który był zobowiązany do zorganizowania przetargu. Na zał. fotografii policjant trzyma na ręku dowód fałszywego oskarżenia: to nie jest piłka firmy „Korona”. Skazano mnie 1 sierpnia 2008 r. z rażącym naruszeniem prawa.
Z szacunkiem Stefan Kosiewski Polski Ośrodek Kultury, Prezes http://oswiata.weebly.com/…/zum-pater-werenfried-jahresgeda…
Postfach 800626 65906 Frankfurt


Arabia Kaczynska szef niemieckiej dyplomacji Thomas de Maiziere PDO255 FO von Stefan Kosiewski ZR jasnowidz Jackowski powiedzial dzisiaj na onecie 20160103 Magazyn Europejski SOWA pl.scribd.com https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/981217055268147

Katastrofa w Smoleńsku. Prokuratura Apelacyjna w Warszawie AP III Ko 726/ 10

 

 

sowa6 roku temu

sowa.quicksnake.co.uk/…/Prokuratura-Ape…
Stefan Kosiewski
Frankfurt am Main, 29 grudnia 2010 r.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
 
z dopiskiem „Antykorupcja

Szanowni Państwo,

w pierwszych słowach mojego listu chciałbym życzyć Państwu owocnej pracy w Nowym 2011 Roku; niech Boża Dziecina błogosławi walce Sprawiedliwych ze Złem, które zagnieździło się w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości RP jak w całej Ojczyźnie Polaków!Walce z korupcją w Polsce poświęciłem młode lata mojego życia w PRL-u wnioskując m.in. w 1981 r. do Prokuratury Rejonowej w Katowicach najpierw jako Sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność a potem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy ZPD PRODRYN w Katowicach o wszczęcie dochodzenia przeciwko dyrektorom tego przedsiębiorstwa w związku z niegospodarnością i kradzieżą mienia państwowego znacznej wartości. W pięcioosobowym składzie delegacji związkowców przekazaliśmy wtedy miłej, starszej Pani Prokurator wiele akt dowodowych zgromadzonych i zawierzonych nam przez załogę przedsiębiorstwa skupiającego ponad tysiąc pracowników 21 zakładów przemysłowych wykorzystywanych w trzech województwach m.in. do wykonywania stolarki budowlanej w domach jednorodzinnych żydokomunistycznych sekretarzy: Gierka i Grudnia w Katowicach-Brynowie.
Wnet dowiedzieliśmy się wtedy, że miła Pani Prokurator (...) , 

https://gloria.tv/audio/3dCRNpWRdVtf2KRTaVxBWi9C8 

Opublikowano just now, autor:

OSZUSTWO Art. 286 kk PDO429 DOSIEGO ROKU H.N.Y. Pidgin_Art LIRA KORBOWA ZR Geszeft Glinskiego a MNI Centrum... by Stefan Kosiewski on Scribd

O kontrole MNI Telecom S.A. 20140823 FO354 Stefan Kosiewski do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ZR Z... by Stefan Kosiewski on Scribd

w systemie rasistowskiego apartheidu FO348 Stefan Kosiewski 20140806 ZR o kontrole MNI Telecom S.A. 2014080... by Stefan Kosiewski on Scribd

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/01/oszustwo-art-286-kk-pdo429-dosiego-roku.html

Ocena     najlepszy   1 2 3 4 5   śmieć

Komentarze

Pokażstandard | od aktywnych | ostatni wpis | wszystko
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy


Nowy komentarz

Temat:
Imię:
Informacja e-mailem. *:
Komentarz:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [zdjęcie]
Proszę odpowiedzieć cyfrą: Suma sześć i dziesięć