O kontrole MNI Telecom S.A. 20140823 FO354 Stefan Kosiewski do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ZR ZECh

Napisał sowa (») 23. 8. 2014 w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 1289×
sk/frankfurt-danke-2.jpg

Operator, MNI Telecom S.A., 26-600 Radom, ul. Potkanowska, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, KRS: 0000301616 pismem datowanym na 11 sierpnia 2014 i podpisanym "Z up. Zarządu MNI Centrum Usług S.A. Izabela Stawarz"  oświadczył o dokonanym przez siebie (Operatora) rozwiązaniu Umowy.   http://www.pinterest.com/pin/452752568763295697/

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP

Dyrektor Generalny Edyta SZOSTAK

Znak sprawy: DKSiW-WSWiA.052.161.2014       

                                                                                              Frankfurt nad Menem, 23 sierpnia 2014 r.  

Wielce Szanowna Pani Dyrektor,  

      serdecznie dziękuję za nadanie biegu Rp1-dksiw-wswia-052-161-2014  Sprawie skargi Abonenta na Operatora usług telekomunikacyjnych w Polsce a także uprzejmie proszę o zapoznanie się z przedstawionym poniżej opisem przebiegu ukręcania łba Sprawie przez Operatora, który zdążył tymczasem oszukać w tej samej Sprawie, w równie karygodny sposób, Urząd Komunikacji Elektronicznej, który Pani Dyrektor zapoznała z przedmiotem mojej troski.    

 1.    Operator zobowiązał się spisaną Umową do wykonywania usługi niezwłocznie po zawarciu Umowy, zgodnie z § 2. 6. Regulaminu ( Regulamin-mni-telecom-15-02-2013 ) wykonywania usług telekomunikacyjnych przez MNI Telecom S.A. .  

2.  23 czerwca 2014 Operator zaprzestał wykonywnie Usługi objętej Umową (numer 2407 z dnia 13.10.1998, na numer telefonu: 44 .......), a nie poinformował o tym Abonenta, nie podał także powodu zaprzestania wykonywania Usługi.  

3.    25 czerwca 2014 Abonent zwrócił się do Operatora z kolejną tymczasem już prośbą o wykonywanie zawartej Umowy, podłączenie do sieci odłączonego przed kilku dniami przez Operatora telefonu.  

4.

Polskiosrodekinformacji27 czerwca 2014  Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V. we Frankfurcie nad Menem  powiadomił Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji o złośliwym zablokowaniu statutowemu Przedstawicielstwu Polaków w Niemczech komunikacji elektronicznej z Abonentem w Polsce (Tomaszów Mazowiecki).   

5.    Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Dyrektor Generalny Pani Edyta SZOSTAK, wystąpiło 07 lipca 2014 do Urzędu Komunikacji Elektronicznej  z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie skargi Pana Stefana Kosiewskiego i przekazanie do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MAiC kopii udzielonej odpowiedzi z powołaniem się na znak Sprawy. http://de.scribd.com/doc/236044624/o-kontrole-MNI-Telecom-S-A-20140806-SOWA-Magazyn-Europejski-pdf  

6.   1 sierpnia 2014 Urząd Kontroli Elektronicznej, Dyrektor Departamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego Pani Renata Piwowarska odpowiedziała opierając się na udzielonych Urzędowi kłamliwych i absurdalnych wyjaśnieniach Operatora (zawierających m. in. pomówienia pod adresem Zgłaszającego Skargę), a sprowadzających się do popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy, jakoby "usterka" zgłoszona Operatorowi naprawiona została 25 czerwca 2014.

   

o kontrole MNI Telecom S.A. 20140806 SOWA Magazyn Europ...

Urzad Komunikacji Elektronicznej Dyrektor Generalny Mariusz Czyżak Tel. 22 53 49 270 dotyczy: udzielenia nieprawdziwych informacji przez Dyr. Departamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego, Pani Dyr. Renata Piwowarska (DRT... Pages: 5 Reads: 36 Likes: 1 Published 17 days ago

7674440-orig

7.    6 sierpnia 2014 Stefan Kosiewski wyjaśnił w piśmie do: Dyrektor Generalny Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pan Mariusz Czyżak, że dowodem nie dokonania naprawy i nie wykonywania Usługi przez Operatora jest prosty do ręcznego sprawdzenia brak możliwości telefonicznego połączenia się ze wskazanym powyżej numerem. http://de.scribd.com/doc/236092289/w-systemie-rasistowskiego-apartheidu-FO348-Stefan-Kosiewski-20140806-ZR-o-kontrole-MNI-Telecom-S-A-20140806-SOWA-Magazyn-Europejski-pdf  

8.     Wymienione pismo Poln. Kulturzentrum zawiera Wniosek o kontrolę bezprawnej działalności MNI Telecom S.A., która to kontrola zaskutkuje rzeczywistym wykonywaniem przez Operatora Usługi określonej Umową (niezwłoczne funkcjonowanie odłączonego telefonu).  

9.

W piątek, 8 sierpnia 2014 ok. godz. 11:45 przyszło do mieszkania Abonenta przy ul. Granicznej w Tomaszowie Maz. dwóch pracowników MNI Telecom S.A. z propozycją rozwiązania przez Abonenta, przebywającego od kilku dni w miejscowym szpitalu, umowy abonenckiej z Operatorem.  Pracownicy Operatora oświadczyli przy tym osobom obecnym w mieszkaniu Abonenta, że telefon został odłączony 22 czerwca 2014 przez Operatora, ponieważ Operator zbyt dużo musi płacić właścicielowi łączy telekomunikacyjnych z mieszkaniem Abonenta (ok. 1 tys. złotych rocznie).   

10.    Przedstawiciele Operatora poprosili, aby Abonent dobrowolnie sam zerwał umowę obowiązującą od 13 października 1998 r.  Jeden z przybyłych pracowników Operatora (MNI Telekom S.A., dawniej: Telefonia Pilicka) pozostawił numer swojego telefonu (786040128), na który do 12 sierpnia 2014 usiłowano się do niego dodzwonić, aby potwierdzić ostatecznie, że Abonent nie zamierza i nie chce rozwiązywania Umowy, gdyż od 16 lat używa jako własnego wskazanego w Umowie numeru telefonicznego, zaś będąc we wieku 77 lat nie może sobie pozwolić na zrywanie razem z Umową kontaktów rodzinnych oraz społecznych, na tracenie więzi ze środowiskiem i światem tylko i wyłącznie dlatego, że po 16 latach Operator chciałby zmniejszyć kosztem Abonenta koszty wykonywanej Usługi, poprzez zlikwidowanie Abonenta.   

11.   W odpowiedzi na sms-y informujące Operatora o braku przyzwolenia Abonenta na zerwanie Umowy obowiązującej od 1998 r., wysłane na numer: 786040128, podany podczas wspomnianej  wizyty roboczej przedstawicieli Operatora w mieszkaniu Abonenta, Operator nie przeprosił za bezprawne odłączenie telefonu przed 25 czerwca 2014 i za kolejne przestępstwa (poświadczenie nieprawdy i inne) w związku z oszukańczym wprowadzeniem w błąd Urzędu Kontroli Elektronicznej.  

12. Img-20140816-182652-1    Operator, MNI Telecom S.A., 26-600 Radom, ul. Potkanowska, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, KRS: 0000301616 pismem datowanym na 11 sierpnia 2014 i podpisanym "Z up. Zarządu MNI Centrum Usług S.A. Izabela Stawarz"  oświadczył o dokonanym przez siebie (Operatora) rozwiązaniu Umowy.  

12.1.    Natomiast Regulamin wykonywania usług telekomunikacyjnych przez MNI Telecom S.A. ( Regulamin-mni-telecom-15-02-2013 ), ogłoszony pismem z 31.01.2013 (podpisane: Andrzej Piechocki Prezes Zarządu, zał.: Mni-telecom-s-a-regulamin-andrzej-piechocki-31-01-2013 ) obowiązuje od 15.03.2013 zarówno tego,    kto napisał ten regulamin, tzn. Operatora jak i Abonenta. 

12.2      W żadnym paragrafie, artykule, czy punkcie obowiązujący Strony Regulamin MNI Centrum Usług S.A. nie przewiduje możliwości rozwiązania Umowy przez Operatora!  

12.3    Sposób reprezentacji MNI CENTRUM USŁUG S A z KRS: Prezes Zarządu Andrzej Jerzy Piechocki Poleć to publicznie jako Stefan Kosiewski.  

13.     W zaistniałej sytuacji ktoś musi powiedzieć Operatorowi, że nie może Umowy z Abonentem uważać za rozwiązaną jednostronnie, podług własnego widzimisię, tzn. prawem cadyka - mówiąc językiem zrozumiałym dla każdego, ani działająca z up. Zarządu osoba, ani "Członkowie reprezentacji: Kocemba Karolina Członek Rady Nadzorczej, Guziejko Przemysław Piotr Członek Rady Nadzorczej, Szymańska Marta Magdalena Członek Rady Nadzorczej, Południkiewicz Jerzy Stanisław Członek Rady Nadzorczej, Kułak Leszek Wojciech Członek Rady Nadzorczej", albowiem  spółka reprezentowana jest w sposób określony w statucie spółki i zapisany w KRS w pozycji: nazwa organu Reprezentacji " PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM".  

13.1.     Zarząd MNI Centrum Usług S.A. określony jest w Krajowym Rejestrze Sądowym jednoosobowo, patrz: jw.: Piechocki, Andrzej Jerzy.  

14.    Tymczasem pismo Operatora z 11.08.2014 mataczy piętrząc potwierdzaną nieprawdę słowami: "...Zgodnie z warunkami Zawartej Umowy Abonenckiej pomiędzy abonentem a MNI Centrum Usług S.A. rozwiązanie nastąpiło w trybie natychmiastowym, tj. z dniem 01.08.2014...".  

Schirn-frankfurt

14.1.    Należy tu wyraźnie powiedzieć, że Operator pisząc nieudolnie, sam dla swoich klientów, regulamin swojego działania nie zadbał niestety o stworzenie - dla siebie samego - w tym bezdennie głupim Regulaminie czegoś takiego, jak podstawy regulaminowe dla bezprawnego rozwiązania przez siebie umowy zawartej z Abonentem na czas nieokreślony. (vide: 12.2).  

14.2.

Zakładając zaś, że żaden Członek wspomnianej wcześniej Rady Nadzorczej nie zadał sobie trudu przeczytania Traktatu Lizbońskiego, który podpisał m.in. za mnie a także za tych wszystkich Polaków w Niemczech, których ja osobiście od 22 lat reprezentuję, zgodnie z urzędowym zapisem dokonanym we Vereinsregister Sądu rejestrowego we Frankfurcie, nie pytając nas o zgodę, tj.: za plecami politycznej i ekonomicznej Emigracji Polskiej, ponad głowami świadomej, kilkumilionowej Polonii, jeden, mały człowiek nieświadom tego, co wkrótce go czeka z nakazu brata, bliźniak sezonowego premiera nieudacznika, Jarosława Kaczyńskiego, który pozostawszy przy życiu na prochach, podszyty strachem, więc z  kilkuosobową obstawą goryli, która kosztuje nas rocznie 1.5 mln złotych z budżetu państwa (fałszywie ujęte w pozycji: finansowanie działalności partii politycznych), tchórz zdaniem Lecha Wałęsy, który zna się na rzeczy. Z pistolecikiem w kieszeni na Tuska chciałby znowu pomiatać ludźmi oddanymi mu (przez Kogo?), jak przysłowiowy pies Kurski, profesor Gliński chciałby przez laptop rządzić, Gowin, pośmiewisko w Sejmie, jak to już zrobił z Marcinkiewiczem doprowadzając go do szaleństwa seksualnego,  utraty tego, co traci na torach kolejowych żonaty i dzieciaty mężczyzna oglądając się za, powiedzmy grzecznie: myszką, łanią, młódką.   

14.3.    A przecież ten sam Jarosław Kaczyński ma na sumieniu fatalnym Leppera i Giertycha, których wyrzucił za jednym ruchem ze sezonowej koalicji rządowej i skazał na niebyt; pierwszego - fizyczny, drugiego - polityczny, albowiem nie mieści się w pale (kategoriach polityki w III RP), ażeby premier rządu RP musiał  jeszcze zapewniać Polaków, którzy do plemiennych ludów chazarskich nie należą za państwowe pieniądze, na służbowych konferencjach prasowych szefa rządu, że będzie bronił prywatnie i osobiście, w każdej sytuacji nepotyzmu w III RP, jak socjalizmu bronił Albin Siwak z Jaruzelskim zapowiadając przed stanem wojennym, że rozda żydokomunistom broń, aby każdy ze swoich miał w kieszeni marynarki pistolecik, bo syn jego Michał jest święty archanioł   zamoczony niewinnie w aferę żydowskiej szajki Amber Gold, zarejestrowanej na słupa Plichtę (Stefańskiego), i ten Tusk odznaczony przez Merkel najwyższymi medalami masonerii (Nagroda Rathenau i Karola Wielkiego) będzie bronił humanitarnie swojego swego Michała przed oszołomami i frustratami ustami Giertycha przesuniętego z polityki do bezpośredniego robienia za bardzo dobrze popłatnego adwokata.

Website

Tusk odznaczony przez Merkel najwyższymi medalami masonerii (Nagroda Rathenau i Karola Wielkiego)   #ClippedOnIssuu from Tusk – rathenau fo36 yes, we can! 20120909 stefan kosiewski zr zech  http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/O-kontrole-MNI-Telecom-S-A-20140823-FO354-Stefan-Kosiewski-do-Ministerstwa-Administracji-i-Cyfryzacji-ZR-ZECh

Auf issuu.com gefunden  

Tusk – rathenau fo36 yes, we can! 20120909 stefan kosiewski zr zech…

Issuu 

magazyn europejski magazyn europejski • gerade eben  Tusk odznaczony przez Merkel najwyższymi medalami masonerii (Nagroda Rathenau i Karola Wielkiego) #ClippedOnIssuu from Tusk – rathenau fo36 yes, we can! 20120909 stefan kosiewski zr zech

http://www.pinterest.com/pin/452752568763285897/

  Mogli chcieć go zabić! Lepper w Sejmie 2001 r. ujawnił nazwiska, sumy, polityków pracujących dla mafii, cz.1. Mogli chcieć go zabić! Lepper w Sejmie 2001 r. ujawnił nazwiska, sumy, polityków pracujących dla mafii, cz.1.

10:24   Mogli chcieć go zabić! Lepper w Sejmie 2001 r. ujawnił nazwiska, sumy, polityków pracujących dla mafii, cz.1.

mysowa von mysowa 6 2.864 Aufrufe

Prokurator nie może być na usługach mafii, która opłaciła polityków, żeby dla niej pracowali w Sejmie. Lepper to ujawnił, chociaż Borowski zastraszał go wyraźnie.
Kryptosyjonistyczna mafia bandyckim TERROREM BERMANA trzyma oba narody za twarz. Polski i żydowski naród w Polsce.

 2001 Lepper wymienia sumy pieniedzy i nazwiska politykow mafijnych w Polsce cz. 2.

2001 Lepper wymienia sumy pieniedzy i nazwiska politykow mafijnych w Polsce cz. 2.

10:05      

http://www.dailymotion.com/video/xkef97_2001-lepper-wymienia-sumy-pieniedzy-i-nazwiska-politykow-mafijnych-w-polsce-cz-2_news

15.    Z Lepperem widziałem się jeszcze na jego ostatniej blokadzie drogowej w Polichno koło Tomaszowa Mazowieckiego i zaraz natychmiast, bezpośrednio po tym, kilka dni później banda osobników o żydowskich nazwiskach, zamelinowana w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa RP, nazwijmy to: od Policji, zaatakowała mnie nie przebierając w środkach.  Zupełnie tak samo absurdalnie oraz bezpodstawnie, jak Operator i Fritz Modrzeski, o którym powiem za chwilę;  jakby to wszystko było na jedno, diabelskie kopyto.  

15.1.

Jako były dziennikarz tygodnika Solidarność Jastrzębie w Katowicach, potem przez parę lat Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i znowu Tygodnika Solidarność, kierowanego przez wspomnianego tu Jarosława Kaczyńskiego (nawiasem mówiąc: ociągał się z wypłatą honorarium i podle były u niego wierszówki, agentów ubeckich w redakcji przy tym pełno. Aferzystów, co z motyką wybierali się na cudze matury; nie życzę sobie utarczek, sporów personalnych z tego rodzaju barachłem.  Nie podsycajmy niepotrzebnie ognia, który w naszych oczach gaśnie.  

15.2.  Chwilę zatrzymajmy się jeszcze nad stroną poetycką życia człowieka poczciwego. Otóż przyznaję, zajmuje mnie pisanie wierszy, oddaję zatem do publikacji, obok robót dziennikarskich, czy publicystycznych, poezje własne. Początkowo, od czerwca 1974 w prasie specjalistycznej w całym Kraju (Poezja, Nowy Wyraz, Młoda Kultura, Warmia i Mazury, Poglądy, Sigma na Politechnice we Wrocławiu, itd. , itp. we wielu miejscach nieudolnie, po całej Polsce bez mała bo i we Wilnie także Nad Wilią drukowało. Po trzech latach zacząłem pokazywać to zwartym drukiem, w książkowej formie. Wszędzie udostępniałem, gdzie tylko płacili grosze, poza Zyciem Literackim, w którym Szymborska, tak się śmiesznie złożyło,  odmówiła mi talentu; ta, która sama miała głowę do żydowskich limeryków i liryki filostalinowskiej, noblistka za tzw. całokształt, za podpisanie własnoręcznie petycji do żydokomuny, żeby ta miała z kilkudziesięciu podpisów takich samych szubrawców podkładkę przed ogłoszeniem wyroku śmierci na biskupa Kaczmarka. Co chyba jednak najważniejsze egzystencjalnie: ta, która żyła na wiaderku z Włodkiem, bo ten ją wsadził do tego Zycia Literackiego na etat. 

16.   Mnie Włodek zaprosił za to do Krakowa w 1981 r. na jubileusz Koła Młodych Związku Literatów Polskich i było nazwisko moje na plakacie, czytałem wiersz nocą w ciemnym podwórzu staromiejskim zastawionym rzędami krzeseł dla setki poetów, którzy sami siebie nie słuchali bo po co? Każdy poeta czytał sobie głośno wiersz, który sam napisał, więc znał go na pamięć. Hrabal wyciągał mnie z tej imprezy na jakąś wystawę pomników, rzucał hasło: "Dziwni Ludzie". Nie wiedziałem jeszcze, że to jest kryptonim największej akcji SB. Rozmawiałem o życiu, prywatnie z Moczulskim, nie z TW "Zapalniczka", od KPN-u, ale z Poetą Polski, który pisał naówczas rymem i dziewczyny brały, jak świeże bułeczki zwrotka po zwrotce wyrywały sobie z dłoni wiersze, które ludzie prości i studenci brali potem za poezję śpiewaną.   

2-b3727ac549  16.1.    O studentach w Polsce, na marginesie, pragnę podzielić się dobrą nowiną, że dano mi znać, bo ukazała się akurat świetna praca naukowa, po niemiecku, której jeszcze nikt nie przeczytał i dlatego warto  złaknionym wiedzy wskazać trop na stronie 210: 

Foto: archiwumkorporacyjne.pl

  Arkona   

Academia.edu

Hi Stefan,

Bartłomiej P. Wróblewski (Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Campus in Poznań - Institute of Law) just uploaded a paper on Academia.edu:

Noch ist Polen nicht verloren – die polnischen Studentenverbindungen 1816-2011 [Poland Is Not Yet Lost - Polish Student Fraternities 1816-2011]

Download Bookmark

Thanks,
The Academia.edu Team

16.2.    Nie było lekko: krew, pot (Churchil), ...bieda, przyznajmy szczerze. Ratował się, jak każdy, jak mógł, swoim sposobem nie piłem alkoholu naówczas, w Piwnicy pod Jaszczurami; wkrótce miało się to odpłacić w Gdańsku, kiedy odbiło się długą nocą grudniową. Wychodziliśmy ze Stoczni grupką, padał śnieg, ponowa. Na Poczcie Głównej młody mężczyzna w polowej kurtce  żołnierza już zmierzał wolnym krokiem od tyłu pomieszczenia, od środka w kierunku drzwi, do których się dobijałem, żeby  przetelefaksować do redakcji  w Katowicach coś ważnego, zdawało się,  zapisanego w Stoczni Gdańskiej, na ostatnim posiedzeniu Komisji Krajowej. Nagle, w jednej chwili poczułem na lewym ramieniu silny uścisk nieobecnej w powietrzu, mocnej, spracowanej dłoni męskiej. Tak Anioł Stróż wykręcił moim ciałem i wskazał właściwą drogę, ku Dworcowi PKP.  

16.3.   Tam będąc podszedłem po północy do Zbyszków z Warszawy, Bujaka i Janasa, powiedziałem: Chodźcie popatrzeć przed dworzec, jadą auta, milicja na Stocznię. Wyszli i weszli takim sposobem do historii jako podziemna Solidarność, bo mogli nie wychodzić na mróz przed gmach dworca i co by wtedy było? Może nie było by Magdalenki z Bujakiem i z Wałęsą? Z Michnikiem z kielichem wódki przepijanym całą gembą z Kiszczakiem w asyście kościelnej trójcy wystraszonych księży posłanych na życzenie Jaruzelskiego przez Glempa i za zgodą Wojtyły. Bali się ci trzej najwięcej, albowiem nie wiedzieli jeszcze, że idąc na współpracę z generałem Kiszczakiem, idą w biskupy.  

17.    Sieję dziś obojga dłońmi dystychami w internecie, boć sam nie zjem rymów nieregularnych, nie napcham się parabolą zgrabną a i do ziemi z rytmem nie wezmę. Tyle chciałem w tym miejscu powiedzieć, że wystarczy mi po tym wszystkim, co dotąd w życiu przeżyłem: spośród osób nie czytających, raz na parę lat jak róża do pościeli, przez krótką chwilkę towarzystwo byłych kolegów związkowych, ze Solidarności: Wałęsa, lub  Rozpłochowski z Huty Katowice. Ten przy tamtym za to, że dał się przyznać w książce wspomnieniowej napisanej na niego, że żona jego, z którą cały czas żyje po wszystkim, donosiła na niego do jego własnego ojca, który go spłodził, jak już był ubowcem.

Za to wspominam Andrzeja czasem z lubością, natomiast z Kazikiem Switoniem pójdę zawsze w przyszłości na smaczne ciastko do kawiarenki nieopodal Urzędu Wojewódzkiego, bowiem Kazik należy do szczerych wyznawców kultu św. Maksymiliana Kolbego, którego nie wykończył w KL-Auschwitz żaden Kapo żydowski pałką, lecz prawdziwy Niemiec, w piwnicznej izbie głodowej i dobił zastrzykiem fenolu. Wieczne odpoczywanie  racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Kto Polak i Katolik, wie co dopowiedzieć, natomiast nie musi wiedzieć, kto tylko za takiegoż robi.  

18.   Dygresją, pozornym odchodzeniem od tematu pozwalam sobie rozweselić, rozerwać Szanowną Panią Dyrektor okraszając przemowę jałową ziołami dorzucanymi do parujących w misce ziemniaków: czosnkiem, cebulą, pietruszką, białym serem, może być koperek, listek seleru, nie więcej. 

Taki przepis odziedziczyłem po prof. Opackim, który cegłę całą napisał a przedstawił w niej polski gatunek literacki prozy epickiej wywodzący się z tradycji kultury szlacheckiej. Nie będę już się rozwodził o Opackim, bo zawsze miły, uśmiechnięty, szczery i prosty człowiek był, chłop z jajami, jak o Hitlerze mówił Witkacy w Upadkach Bunga, zanim sobie nie odebrał życia po wejściu tego Hitlera (z butami) do Polski.

  18.1.   Ireneusz, więc zdrobniale: TW "Irek" - ponoć kazał na siebie mówić kolegom przed laty. Natomiast do mnie po latach, spotykając nie wiem, czy  zupełnie przypadkiem na wieczorku literackim w Bibliotece Sląskiej u Malickiego, przypomniał tak samo z lekkim uśmiechem na twarzy, od razu poznając, kiedym się tylko skłonił i przedstawił, nie powiem co, dajmy temu może na razie spokój.  

Kkk-kuferki-kiszczak-kosciol_2

18.2    Kazik, przez chwilę jeszcze trzymając się tematu, znalazł w aktach IPN-u, że na niego donosił do Służby Bezpieczeństwa m.in., jako TW "Dąbrowski", obecny Arcybiskup Katowic, Jego Szelma, Ewolucja, Palanteria i Wysokość Skworc, który dał się zwerbować z butelkami wódki z Baltony w bagażniku samochodu, a ponoć w zasadzie nie jest nawet księdzem, jak Kazik twierdzi,  jak żyd Lemański, odwołany wczoraj z dyspensą przez biskupa Warszawy. Toteż jeżeli  postępuje tak, jakby nie znał Katechizmu, jeśli nie chce publicznie przyznać, że Polak ma mieć w Polsce Ojczyznę, jak żyd Izrael w Izraelu, za Grzech śmiertelny współpracy tajemnej ze żydokomuną każdy ksiądz rzymskokatolicki dotknięty udziałem w grzechu kolaboracji ze szatanem winien zadośćuczynić finansowo ludziom przed laty przez siebie oszukanym, zgnojonym, zabrudzonym fałszywym świadectwem, donosem, pomówieniem.    

Ciosek-magdalenka_2

18.3.    Uprzejmie proszę i mnie o wybaczenie dygresji, która w gawędzie jest rzeczą integralną, więc uzasadnioną i na miejscu, jak przepis na biszkopty podany koleżance w tramwaju, bo dzisiaj na fejsbuku przysłał do mnie wiadomość z Tomaszowa Mazowieckiego nieodpowiedzialny, chory być może, nie powiem, młody człowiek, któremu Bronisław Komorowski wspaniałomyślnie wybaczył satyry, albowiem prawdziwa cnota krytyk się nie boi, tyle zna z literatury oświecenia każdy prawie mgr historii żonaty z córką żydów i ubowców o wielokrotnie zmienianych nazwiskach po odejściu ze służby dla dobra służby, lub po prostu i normalnie, jak matka Komorowskiej, we wieku 37 lat po przekonwertowaniu na starczą emeryturę. No i ten Frycz (bo nazwisko ma żydowskie, patronimiczne, utworzone od imienia, jak Jurek, Zawisza, Jagiełło: Frycz. Imieniem takowym pisał się drzewiej Andrzej Frycz Modrzewski. Ten O naprawie Rzeczypospolitej marzył także i pisał, naprawiacz Polski Szlacheckiej.  

18.4.     Przytaczam, co ten aktor Modrzewski z Tomaszowa napisał:

3 godz. temu "witam, zgłosiłem sprawę znieważenia mojej osoby + wysyłania spamu. Zażądałem 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia (na cele charytatywne). Jak zapłacisz, to się kultury nauczysz. A tymczasem kategorycznie żądam usunięcia WSZYSTKICH treści, które godzą w moje dobre imię". https://www.facebook.com/RobertFrycz  

18.5.    Poszedł już? Idź, złotko do złotka, Hundertwasser, artysta. Idź i zejdź się błyskotko we winkiel masoński, jak ulica Modrzewskiej się schodzi pod Rynkiem w Czeladzi z ul. Modrzejowską w kształt litery V pod krzyżem z Jezusem Chrystusem, na jednym z miejskich pagórków. My zostajem nie tyle z niecnotą, zbójcą z wiersza Mickiewicza o powrocie Taty, co raczej przy zdrowych zmysłach i trzymając się faktów; nie chwalimy fałszywego słońca, wokół którego nic nigdy i nigdzie nie może się kręcić z prostego powodu: braku występowania u figuranta Siły Przyciągania Polaków do siebie. Siły Grawitacji Osobniczej, Jednostkowej.  

18.6.   Którego policja złapała wcześniej na kradzieży w internecie, lecz nie zaszczyciła pospiesznie wyrokiem skazującym uchowując swego od wykolenia oka, albowiem przyszło im na myśl, że mogą chwilowo przykryć tzw. Aferą Komora haniebne skazanie 1 sierpnia 2008 r. przez miejscowy Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz., w postępowaniu zaocznym, kapturowym, bez świadków i bez obecności oskarżonego, mieszkającego na stałe od 32 lat w Niemczech, który mógłby rzucić trochę światła na całą prawdę na temat sitwy band żydowskich działających od czasów Szechtera w Polsce m.in. w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości i w Ministerstwie, któremu podlega Policja a także różne tajne służby, nie wpisane może i nawet oficjalnie do budżetu państwa RP.  

19.  Wracając do Sprawy wyłączonego przez sitwę w Tomaszowie telefonu jak również do tego, że Operator chciałby wyłączyć Abonenta ze skutkiem natychmiastowym, tj. 11 sierpnia z datą 1 sierpnia 2014, w tym samym przypadkowo dniu 1 sierpnia, co 2008 roku, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego żydy urządziły sobie spektakl szabatu czarownic, zaś w Sądzie Rejonowym miała w tym czasie miejsce rozprawa antypolska, której wyrok jest do kasacji, bo woła o pomstę do Nieba, zaś to jest dzieło, które na ziemi, tej ziemi, jak ze zaimkiem wskazywał palcem po żydowsku święty papież Jan Paweł II, musi przeprowadzić Prokurator mądry w Polsce. Nie byle kto, bowiem byle kto nie może z wnioskiem o kasację wyroku wystąpić. Nie tak dawno otrzymałem w tej sprawie odmowę z jakiejś prokuratury, bo trudno ponoć znaleźć wyszukiwarką numer sprawy po wpisaniu dwóch słów: kasacja i kosiewski albo i jeszcze trzeciego - Tomaszów. Nasz Tomaszów, żeby było jeszcze weselej i śmieszniej. Shalom.  

20.   Damy przodem, słusznie stawiamy zwyczaj udzielania odpowiedzi w kulturze polskiej wyrosłej z cywilizacji chrześcijańskiej w Europie: Damy mają pierwszeństwo; zwracamy się z uprzejmą prośbą do Szanownej Pani Dyrektor o monitorowanie kontroli przestępczej działalności tego, co śmierdzi z daleka arogancją zmieszaną z ignorancją, co cuchnie szambem, jak przygadywał sagan garnkowi, na łączu telekomunikacyjnym przy ul. Granicznej w Unii Europejskiej XXI wieku.  Bredniami nas nie będą już karmić. Non possumus!

Sad-prokuratura

21. Oczko:    Prokurator wspomniany, w sprawie niezbędnej - dla przyzwoitości na tym świecie - kasacji, zechce  zrozumieć, o co wnosimy. A dać raczy jegoż prosimy. A na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt. Kyrie Eleison.     

22. Fura:   Osoba występująca "z up. Zarządu MNI Centrum Usług S.A." prosi (przy całym braku rozsądku) Abonenta "...o dostarczenie do nas na piśmie lub e-meil numeru konta bankowego..." nie ujawnia natomiast ta kobieta fatalna swojego "e-meil", internetowego adresu telekomunikacyjnego.  Jedyny zaś adres internetowy, ujawniony przez MNI Telecom S.A., to adres: pytania@mnicu.pl, który odrzuca pytania, wyzywa się od najgorszych, kopie i pluje.   

22.1     Prezes Zarządu Andrzej Jerzy Piechocki nie ujawnia, nie wiedzieć dlaczego, na żadnej stronie w internecie swojego adresu internetowego działającej w całej Polsce firmy: MNI Centrum Usług S.A.   http://www.mnitelecom.pl/index.php?pname=110  

Skosiewski

22.2.    Nie podaje do publicznej wiadomości numeru telefonu Zarządu. Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji a przy tym Urzędowi Kontroli Elektronicznej Firma reprezentowana jednoosobowo wiadomo przez kogo, niepokojąca Abonenta wyłączaniem telefonu tylko dlatego, że rozeszło się po Tomaszowie, iż Emigrant Polityczny, Poeta Polski ma przyjechać znowu z Niemiec latem 2014, żeby zrobić wreszcie spokój z obżydłą sitwą. Aby rozprawić się jak Belmondo na projekcji filmu Siedmiu Wspaniałych w auli Filmowego Klubu Dyskusyjnego przy Filii Uniwersytetu Sląskiego w Ustroniu z całym złem świata tego.  

22.3.  A może ten prezes zacofany, jak w Konopielce antypolski i niekomunikatywny, poszedł siedzieć ze Zbyszkami z Warszawy w podziemiu kryptosyjonistycznym i czekają znowu na swoje ciasteczko, stołek Prezesa Głównego Urzędu Ceł, bo Merkel z Tuskiem i Radkiem Sikorskim po to podgrzewają  antyrosyjską rewolucję majdanistów na Ukrainie, żeby Steinmeier miał pretekst do zamknięcia granicy z Polską i wtedy znowu będzie szło zwalniać od opłat celnych całe transporty z pomocą humanitarną na wszystkie strony.  

https://www.facebook.com/groups/151241774916534/permalink/800568866650485/

Stefan

II.1.   Uprzejmie proszę Panią Dyrektor, jak w pierwszych słowach mojego listu, o wskazanie zafascynowanym obłędem obłędnym na błędy w uprawianej przez nich beztrosko sztuce telekomunikacji, tj. ukręcania na żywca łba sprawie, wylewnościami równymi żydom Aleksandra hrabiego Fredry, nieczystościom w pismach do Urzędów państwa, które z obowiązku konstytucyjnego państwa musi wszak złoczyńców kontrolować z urzędu.  

Z Panem Bogiem

Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski   http://shoud.io/14076

QR code for this recording:

 

http://de.scribd.com/doc/237624757/O-kontrole-MNI-Telecom-S-A-20140823-FO354-Stefan-Kosiewski-do-Mi

Ocena     najlepszy   1 2 3 4 5   śmieć

Komentarze

Pokażstandard | od aktywnych | ostatni wpis | wszystko
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy


Nowy komentarz

Temat:
Imię:
Informacja e-mailem. *:
Komentarz:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [zdjęcie]
Proszę odpowiedzieć cyfrą: Suma trzynaście i siedem