JUDEOHARCERSTWO PDO380 Moralia von Stefan Kosiewski FO Gaweda nie dla mundurkowych z HJ przecie ZR ZECh CANTO DCCXXXV

Napisał sowa (») 22. 8. 2016 w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 899×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinekulturzentrum/adler-sowa.jpg

https://gloria.tv/audio/U1b5Dmt8yfs3KXXBihnLcRTnJ za pomocą przyjaznej pogawędki, gawędy harcerskiej, o której przekazanie młodszy harcerz prosi zawsze starszego harcerza przy ognisku harcerskim, albo na zbiórce w harcówce. https://de.pinterest.com/pin/452752568773332841/

Aktualnośc

Drużyna Harcerska "Szare Wilki" im. K. Kalinowskiego, Smorgoń, Białoruś   

28 czerwca "Trze­ba wielu lat by zna­leźć przy­jaciela, wys­tar­czy chwi­la by go stracić." Stanisław Jerzy Lec

 

Stefan Kosiewski czy ten żydoski aforysta należał do Związku Harcerstwa Polskiego? Syjoniści wygłaszając sentencje mieli na myśli żydoskich przyjaciół http://sowa.quicksnake.org/.../Stefan-Kosiewski-PDO373...

Stefan Kosiewski PDO373 Bialorus abo prolegomena do krytyki Kaczynskiego |…

sowa.quicksnake.org · 9 sierpień o 20:48

Drużyna Harcerska "Szare Wilki" im. K. Kalinowskiego, Smorgoń, Białoruś

Bóg stworzył człowieka i tylko Bóg może sądzić o narodzie... .5 godz.

Lilia

Czuwaj Wiara, Kochana Drużyno Harcerska „Szare Wilki“ w Smorgoni na Białorusi,

w harcerstwie polskim na całym świecie przyjętą mamy od zarania zasadę działania takiego, że starszy harcerz wychowuje młodszego, nie zaś odwrotnie. Realizujemy natomiast tę zasadę poprzez dawanie dobrego przykładu osobiście jak również za pomocą przyjaznej pogawędki, gawędy harcerskiej, o której przekazanie młodszy harcerz prosi zawsze starszego harcerza przy ognisku harcerskim, albo na zbiórce w harcówce.

Jeżeli zgadzamy się zatem zasadniczo ze sobą, to przejść możemy do gawędy, o którą za cichą radą starszego ode mnie drużynowego, Janka Krzemińskiego poprosiłem niegdyś Jana Krzemienia, który przyszedł niespodzianie w marynarce, bez munduru harcerskiego, bez krzyża harcerskiego  na wizytację zbiórki naszej 105 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerzy im. Romualda Traugutta w Szkole Nr. 1. w Czeladzi. Poproszony przez kilkunastoletniego chłopca o zwykłą, prostą gawędę harcerską żydokomunistyczny działacz w ZHP spojrzał na mnie osłupiały, niczym biblijne postaci z białego kamienia na drodze ze Sodomy i Gomory, zaskoczony niebywale, bardziej tępym wzrokiem, od spojrzenia na mnie milicjanta, wiele lat później, w stanie wojennym, który nawiedził mieszkanie mojej śp. Mamy nie z własnej woli, ale z nakazu Góry, SB z Katowic.

I zrugał mnie ten Krzemień nagle za to, że ośmieliłem się go poprosić o gadane, podczas kiedy milicjant uprzejmie dokonujący rewizji mieszkania przy ul. Tuwima 27 nr 9 nie obruszył się wcale i zapytany, czy mógłby mi wystawić pokwitowanie na papierze zaświadczające o dokonanej rewizji, odpowiedział pozytywnie na moją prośbę, nie zdziwiony zapytaniem, dokonał zwarcie w punktach spisu na karteczce, zarekwirowanych materiałów, uznanych przezeń w pierwszej chwili za podejrzane, czy mogące poświadczyć ew. naruszenie prawa, albo przepisów stanu wojennego; przybił na małej karteczce formatu bodaj A-5 pieczątkę KMMO w Czeladzi z podpisem postawionym obok miejsca i daty dokumentu jeszcze tego samego dnia, co posłużyło niebawem w ambasadzie RFN jako dowód w postępowaniu w związku z prześladowaniem mojej osoby w Ojczyźnie, za dokument potrzebny przy ubieganiu się o promessę wizy, w dokonywaniu skutecznym emigracji politycznej, ucieczce na osiołku do Egiptu, przed ewentualnymi represjami ze strony rządzących w Palestynie obcych, czyli przechodząc do realiów gawędy: przed spisem powszechnym ludności, który miał w rzeczywistości wykazać przede wszystkim stan majątkowy człowieka i obywatela żyjącego w państwie rzymskim. O tzw. księżach patriotach,  ubowcach w sutannach, administratorach diecezji mówiło się wtedy powszechnie, że po to tylko chodzą każdego roku po kolędzie i kropią po domach wszystkie kąty w każdym pokoju, ażeby wypatrzyć, gdzie jeszcze stara szabla poszlachecka wisi na ścianie, gdzie taraban poturecki, albo obraz Kossaka, które to przedmioty kosztowne żydoska banda kapusiów i złodziejaszków Majki, czy Urke Nachalniaka, krytych przez mundurowych, dostająca na czas cynk od milicji, mogła potem zrabować po cichu, legalnie w ramach akcji operacyjnej żelazo, wymyślonej i kierowanej latami w całej Europie przez gen. Milicji Obywatelskiej Milewskiego, zastępcę tow. Jaruzelskiego w partii, a nie wiadomo jeszcze przecież, czy nie rodzina z obecnym prezydentem Andrzejem Duda, po matce Milewska-Duda. I nie wiadomo, czy to nie ten sam Milewski wymyślił w Polsce Operację DESA, na wzór żydoskiej operacji ODESSA związanej z ubieganiem się przez swoich o emigrację nie do Palestyny, ale do Ameryki Południowej, jak włoscy faszyści z Piemontu emigrowali do Argentyny szlakiem rodziny Bergoglio. W Piemoncie byłem, w Oropa i w Pollone, miejscowości rodzinnej Frasattiego, którego relikwie antypapież przywiózł ostatnio Dziwiszowi, żeby tym nasieniem żydoskim zastąpić w Polsce wśród harcerzy kult św. Jacka Odrowąża, szlachcica, Polaka i Katolika kultem posoborowym młodzieżowego, żydoskiego przechrzty, piłsudczyka, kaczysty.  

My, Polacy i Katolicy mamy jako tradycję harcerską, którą pielęgnujemy i łączy nas, nie dzieli, jednaki szacunek do przeszłości harcerskiej, pieczołowitość, dbałość nieustająca o imponderabilia. Odwołujemy się przecież w działaniu naszym, edukacyjnym do tego, co przyjęliśmy z dawna uważać za dobre, używamy np. lilijki harcerskiej, jak królowie Francji, jako symbolu niewinności Maryi, Matki Pana Jezusa Chrystusa, Pana Boga Naszego, Matki Kościoła, Bogarodzicy Zawsze Dziewicy, Królowej Polski, Rzeczpospolitej wielu zamieszkujących ją Narodów, a nie tylko dwóch narodów, ruskiego i polskiego języka używających na codzień, boć łaciną w kościołach i w urzędach sporządzający dokumentację.

Dlatego przyjmujemy za prawdę objawioną i zgodną z nauczaniem Kościoła św., iż Bóg nie sądzi o żadnym narodze (a wspomina się o tym przy okazji Waszej uwagi, niezbyt na temat: Bóg może sądzić o narodzie... ), bo Pan Bóg, nasz Bóg, rzymskich katolików,  Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny sądzi tylko i wyłącznie ludzi, pojedynczo każdego człowieka za jego grzechy i dobre uczynki, nie zaś narody całe, w całości, ogólnie za każdego i za wszystkich w masie idiotów, masonów i bandytów, którzy przejmują okresowo siłą, lub podstępem, oszustwem wyborczym itp. władzę nad narodami. Albo zabijają po prostu strzałami z karabinu dzieci arabskie w Palestynie, czy w Europie, jak Behring-Breivik 96 dzieci na wyspie na Bałtyku.

Pan Bóg pierwszych Chrześcijan i Chrześcijan dni ostatnich, współcześnie narodzonych, którzy będą pierwszymi zgodnie z Boską Mądrością, nie osądza ludzkości w całości, jak w całości pokarał wszystkich ludzi, cały mityczny, żydoski praświat potopem za to wszystko, co nie było po jego Myśli, miłe w Jego oczach, a co nazwał dla uproszczenia życia człowiekowi grzechem, aby ten żył szczęśliwie i rozmnażał się jako ten prostaczek Boży, semickiech plemion koczujących na pustyniach arabskich Bliskiego Wschodu bożek w starożytności (skrótowiec: YHWH, dla pełnego zrozumienia), biorąc przy tym zły przykład z assyryjskiego boga semickiego ludu Mezpopotamii; zapożyczając niczym srebrną zastawę z Egiptu, przejmując żywcem obrazowe podanie o zalaniu ziemi za karę wodą z Nieba pięknego, dobrego i estetycznego eposu boskiego o Gilgameszu.


SOWA

13 godz. · "... wykryto u niej cechy obu płci, wewnętrzne męskie organy płciowe i poziom testosteronu wręcz niespotykany u kobiet. Świat lekkiej atletyki wciąż nie jest w stanie jednoznacznie uregulować tej kwestii. IAAF próbowało ustanowić przepisami górną dopuszczalną granicę, powyżej której testosteron biegaczek będzie zbijany lekami. I było tak, póki do akcji nie wkroczył Trybunał w Lozannie. Na ostateczne decyzje nadal czekamy.
"Wstrzyknę sobie i też będę tak biegać"

Semenya nie jest jedyną sportsmenką, której problem dotyczy, niemniej póki osiąga spektakularne sukcesy, to jasne, że jej będzie się obrywać najbardziej.
Sportowe rywalki są rozgoryczone. Chcą ponownego wprowadzenia limitu poziomu hormonów. Niektóre wskazują, że nie przez przypadek oddziela się rywalizację mężczyzn od kobiet. Właśnie dlatego, że różnice fizyczne są aż nadto widoczne, należy tworzyć pole do uczciwej rywalizacji i jednym, i drugim. Były brytyjska lekkoatletka Paula Radcliffe na antenie BBC powiedziała wprost — Semenya powinna przestać startować, chyba że podda się odpowiednim zabiegom....! http://eurosport.onet.pl/…/caster-semenya-kwestia-po…/tq57lg

Stefan Kosiewski Stefan Kosiewski 

  Bóg Chrześcijański nie sądzi narodów, ani nawet rodzin za to, że wyrodził się z nich pedał, odmieniec, obojnak, hermafrodyta, posiadający np. podwójne organy seksualne, jak ostatnio olimpijski medalista w bieganiu Semenya, który zastąpił pięknej Polce i Katoliczce drogę do medalu olimpijskiego dzięki dyskryminującemu, terrorystycznemu zarządzeniu żydomasońskiej asocjacji dopuszczającej obojnaków do ścigania się z kobietami, które nie mając w sobie organów męskich, jąder w mosznie, nie mają także testorenu będącego paliwem dla motoru pozwalającego na bieganie za kobietam tak, żeby je zawsze dogonić i przegonić mógł byle mężczyzna, ponieważ natura tak już zadbała o zachowanie gatunku, aby często dochodziło przy spółkowaniu do zapłodnienia, natomiast w sporcie uwalniana winna być adrenalina, nie sperma i nie z dróg moczowych, ale do mózgu.

Zdjęcie użytkownika Stefan Kosiewski.1 min

Tyle winno trafić wreszcie do łbów komu trzeba, żeby nie było na świecie zgorszenia maluczkich, żeby nie rzucał się wilczek (zuch w harcerstwie poza Granicami Kraju) w stosunku do starszego od niego stażem harcerskim i w stopniu instruktorskim Działacza harcerskiego stopniem instruktorskim przyznanym przed laty w Londynie, gdzie harcerstwo polskie poza granicami Kraju posiada od wojny swoją centralę, Główną Kwaterę. Harcerze kwaterujący natomiast na ziemiach Rzeczypospolitej, na Wileńszczyznie, czy w Grodnie, których poznałem przed wielu laty i polubiłem bratersko w osobie założyciela tego harcerstwa, nauczyciela i dyrektora Szkoły Jana Pawła II w Wilnie, druha Błaszkiewicza, nie podlega organizacyjnie centrali mojego harcerstwa tak samo jak i Drużyna „Szare Wilki” (do Czytelnika: nie mylić z wilkami Putina!) centralizuje się bowiem po swojemu, miejscowo, zgadzając się dla zasady z tym wszystkim, co uznajemy powszechnie i zbawiennie za obowiązujące w klasycznym sporcie kultury europejskiej. Na czas igrzysk wprowadza się tak dla przykładu: rozejm, aby zapanował pokój boży. Zawiesza się wykonywanie kary śmierci i tok procesów sądowych. Bawimy się wszyscy na prywatnych przyjęciach przy dźwiękach muzyki, wskazane nastrojowe światło.

 POLSKA ZA MURZYNAMI spadła od przedwczoraj o pięć miejsc, na 33 pozycję,…

POLKA ZA MURZYNAMI spadła od przedwczoraj o pięć miejsc, na 33 pozycję, KABAŁA: Jezus miał 33 lata na krzyżu, żeby tylko żydy nie czepały się… - Stefan… plus.google.com https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/JkJCSqaeETT

Semenya też człowiek i ma prawo do zabawy swoją drogą, byle nie cudzym kosztem i byle nie z nami, jak 400 pedofili w sutannach, których Benedykt musiał kryć długie lata na polecenie Karola Wojtyły, ale jak tylko został wybrany papieżem, to ich wszystkich  powyrzucał na zbity pysk w jednym roku z Kościoła św. I za to właśnie musiał odejść mądry papież-filozof, gałąź oliwki,  καλή στέφανος, że masoneria podstawić chciała na miejsce papieża Bergoglio. Ten zaś zasłynął z dziwactwa, nowinek: myje sensata po więzieniach arabskim kryminalistkom nogi małpując zwyczaj nadany zgodnie z przekazem i tradycją przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa przy Pożegnaniu, Ostatniej Wieczerzy. Przed odejściem.

Ten typ spod ciemnej gwiazdy wolnomularzy, którą wpisał sobie dla ułatwienia prywatnej kariery kościelnej do signum biskupiego, jak w Polsce każdy głupi może wpisać sobie do herbu biskupiego literę M, od słowa: Masoneria (albowiem, przypomina się wszem i wobec tzw. autorytetów zgrupowanych w zażydzonym Episkopacie Polski: nie żadna litera jest symbolem czystości Maryi, niewinności dziewiczej harcerza, ale LILIA, biały kwiat lilii, lilijka harcerska, dla jasności: wypolerowana w piasku nadrzecznym, leśnym, piasku Mazowsza, psiosku Kurpisiów, nie oksydowana, przyciemniona grzechem jest Naszym Znakiem, Polaków i Katolików, żeby to zapamiętał na zawsze każdy dureń, zanim zacznie zasłaniać brak odwagi swojej, osobistej w życiu, powinowactwem wybranym wolnomularstwa kościelnego, które jest wrogfie Kościołowi powszechnemu, stanowi zarazę, gangrenę zeżerającą żywe ciało Chrystusa od wewnątrz, jak gwiazda pięcioramienna w herbie kardynała Bergoglio zdemaskowała w końcu szatańską moc tego, który znak Antychrysta, Lucyfera zastąpił jednak zmieszany jezuickim słoneczkiem.  

Czy Karol Wojtyła, który seminarium duchownego nie skończył, a chyba pierwszy literę M (jak: masoneria i mafia) do Kościoła posoborowego wprowadził, nie miał pojęcia, co symbolizje w pieśni ludowej Wadowic wonna lilija?  Trudno w taką nieświadomość istoty rzeczy uwierzyć we wypadku papieża ogłoszonego przez Bergoglio świętym nie za to przecież, że prof. Swieżawski pisał za nieuka wiersze, a Wanda Pułtawska encykliki, czy na odwrót.  Na marginesie: piszą w internecie, że ten Swieżawski był jedynym świeckim audytorem Soboru Watykańskiego II, to co w takim razie robił tam jednocześnie Zabłocki z PZKS-u? Jakiego audytu, z czyjego polecenia dokonywali na soborze powszechnym: Wojtyła, Swieżawski i Zabłocki, któremu Służba Bezpieczeństwa Kiszczaka zleciła koniec końców audytowanie wszystkich tzw. polityków po Magdalence na łamach Katolickiego Dwutygodnika Społecznego ŁAD, w którego stopce redakcyjnej przez dłuższy czas figurowało imię i nazwisko niżej podpisanego, z dopiskiem: Frankfurt nad Menem; stale współpracują z redakcją.

Dobrze wiedzieć, z kim się tańczy, Kościół św. mówi od stuleci słowami: „Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych...”. Skład Apostolski, którego każdy harcerz wyuczył się w dzieciństwie na pamięć, a jeśli nie wyuczył się, to po to przystępuje do harcerstwa, aby uzyskać sprawność Polak i Katolik, w harcerstwie polskim odwołującym się do skautingu .:B.P. i Andrzeja Małkowskiego na naszym gruncie.

Pan Bóg Polaków, Katolików i Harcerzy nie sądzi zatem nad partiami politycznymi i długo jeszcze nie będzie zajmował się wzywaniem na Sąd Ostateczny Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego w całości, jako takiej, ani Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotniczej Niemiec. Pauschal, czy Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, koalicji partyjnych w Sejmie, ani żadnej drużyny harcerskiej zastępami zebranej w szeregu na zbiórce alarmowej na Białorusi Łukaszenki, który musi z Kaczyńskim odejść w odstawkę, jako przedmiot grzechu ludzkiego, manipulacji obżydliwej żyda i pedała młodzieżą Bogu ducha winną, która to czynność powyżej wskazana wcześniej, w poprzednim wpisie, uwadze pierwotnej, do której niniejszym nawiązujemy, w sposób krytyczny a zarazem literacki (wskazując na niewłaściwość logiczną jak również niestosowność miejsca użytego przez harcerza na Białorusi cytatu z twórczści żydoskiego, syjonistycznego pisarza bezbożnego, który to cytat w środowisku harcerzy jest rzeczą obcą, wtrąconą nieopatrznie, niepotrzebnie, jak postać socjalisty Piłsudskiego na królewski Wawel, belką w oku Polaka i Katolika, konserwatywnie myślącego i czującego tradycyjnie, niczym kwiat lilii białej do korzucha chłopskiego, cytat z Lenina w kazaniu księdza nacjonalistycznie Mędlara mielącego w głowach głupim na onetach, czy powiedzonka Hitlera użytego przez rabina, dajmy na to dla przykładu, Całej Wszechpolski we wypowiedzi szkatułkowo skonstruowanej, niczym opowieści Szecherezady, która mając sypiać z Ali Babą nie była jednak taka głupia, żeby zapomnieć, po co ma pilota do telewizora, żeby wyłączyć nim natrętnie narzucającego się Leca z powiedzonkami, które wyrwane z kontekstu mają taką samą wartość dla harcerza, jak złote myśli we wszystkich tomach dzieł zbiorowych przypisanych pośmiertnie Leninowi przy okazji kucia kultu jednostki, czy Hitlerowi (w Mein Kampf Rosenberga, bo to przecież Rosenberg własnoręcznie spisał rzekome przemówienia A.H. w celi więziennej zgodnie z legendą kreowanego na wodza Narodu Niemieckiego, figuranta, mógłby każdy harcerz  znaleźć dużo więcej tzw. złotych myśli.

Baczność, w tym miejscu Macierewicz może do apelu dopisać poległych z ręki, ano właśnie: z czyjej ręki?   Bo normalnie, na całym świecie, jeżeli znajdzie się np. ciało powieszonego na worku bokserskim kandydata na Prezydenta RP, to Policja nie zadeptuje śladów zbrodni. Nikt nie powołuje przesież za państwowe pieniądze Parlamentarnej Komisji do zmierzenia średnicy sznurka od snopowiązałki, ani nie dyskutuje się na temat wysokości 666 cm (kabała) nad poziomem ziemi, podanym przez Wojskową Prokuraturę jako wysokość ścięcia skrzydła. Bo czy Rzeczpospolita Polska wypadła sroce spod ogona? Węgry, czy Rumunia wczoraj wprowadziły żydy do herbu państwowego orła koronę z krzyżem, to czy tak trudno wyciągnąć naszemu orzełkowi operacyjnie masońskie gwiazdki ze skrzydeł a połączyć ten zabieg z postawieniem na koronie krzyża z Krakowskiego Przedmieścia? Aby uwagi niniejsze przyjęte były ze zrozumieniem we właściwych kręgach wskazane zostało tu jedynie na nieprzystającą do rzeczy niewłaściwość posługiwania się przez drużynowego harcerzy polskich złotymi myślami żydoskiego pisarza syjonistycznego, który to Lec (o fałszywym, przybranym nazwisku) z katolikami i harcerzami polskimi nie miał i nie chciał nigdy w życiu mieć żadnej fotki, to po co jemu coś więcej wspólnego, poza wspólnie używanym po znajomości językiem języka polskiego?

Ma prawo podobać się Polakowi i Katolikowi na Białorusi aforyzm, twórczość nawet cała żydowskiego pisarza, Singera np. , także antypolskiego charakteru elementy twórczości, albowiem estetyka i polityka nie chadzają nigdy na tej samej ziemi po tych samych duktach, ale czy on musi w mundurku biało-czerwoną plakietką kalając przy użyciu jednego, czy drugiego powiedzonka bezbożnego syjonisty, albo i antysyjonisty, czy  hitlerowskiego aforysty, albo maoistowskiego, putinowskiego, żeby tylko ten miał jednego?  A nie tylko w koło i w koło Charczikow i Charczikow.

Z Panem Bogiem

https://gloria.tv/audio/U1b5Dmt8yfs3KXXBihnLcRTnJ

Kalistefanos (καλή στέφανος)  na głowy Wasze, Druhowie Drodzy od serca złożył

Dz. h. Stefan Kosiewski z Frankfurtu nad Menem. Czuj, Czuj! Aktualności

 Stefan Kosiewski   do   Drużyna Harcerska "Szare Wilki" im. K. Kalinowskiego, Smorgoń, Białoruś 3 godz. ·  czy ten żydoski aforysta należał do Związku Harcerstwa Polskiego? Syjoniści wygłaszając sentencje mieli na myśli żydoskich przyjaciół

Stefan Kosiewski PDO373 Bialorus abo prolegomena do krytyki Kaczynskiego | sowa magazine org   https://gloria.tv/audio/vH12XvfEBzSLK1HBpcMF4LeKE Drużyna Harcerska "Szare Wilki" im. K. Kalinowskiego, Smorgoń, Białoruś Jestem harcerzem i nie wstydzę się tego! 30 czerwca Kaczyński z Łukaszenką i Putin z Erdoganem: Euro-Azjatycki Testament Lecha Kaczyńskiego JUDEOPOLONIA .:budowniczymi Nowe... sowa.quicksnake.org  

Drużyna Harcerska "Szare Wilki" im. K. Kalinowskiego, Smorgoń, Białoruś  

Drużyna Harcerska "Szare Wilki" im. K. Kalinowskiego, Smorgoń, Białoruś "Ten tylko wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem."
Józef Piłsudski

  Zdjęcie użytkownika Drużyna Harcerska "Szare Wilki" im. K. Kalinowskiego, Smorgoń, Białoruś. on 

Stefan Kosiewski PDO373 Bialorus abo prolegomena do krytyki Kaczynskiego

sowa (») | 9. 8. | read: 48× |   bialorus/05.jpg   https://gloria.tv/audio/vH12XvfEBzSLK1HBpcMF4LeKE Drużyna Harcerska "Szare Wilki" im. K. Kalinowskiego, Smorgoń, Białoruś Jestem harcerzem i nie wstydzę się tego! 30 czerwca     Kaczyński z Łukaszenką i Putin z Erdoganem: Euro-Azjatycki Testament Lecha Kaczyńskiego JUDEOPOLONIA  .:budowniczymi Nowego Imperium XXI w. Kryptosyjonista Terlecki nie mówi otwarcie gazecie "Sowiecka Białoruś" o tajnym pakcie: Warszawa-Mińsk-Moskwa-Teheran-Konstantynopol - Euro-Azjatyckim Testamencie Lecha Kaczyńskiego JUDEOPOLONIA, partner US-raela   read on

JUDEOHARCERSTWO PDO380 Moralia von Stefan Kosiewski FO Gaweda nie dla mundurkowych z HJ przecie ZR ZECh CAN... by SOWA magazyn europejski on Scribd

Dybuk Ujazdowskiego PDO381 Zarys estetyki Chazarow von Stefan Kosiewski ZR FO27 Jak Misja sw. Wojciecha PDO... by Stefan Kosiewski on Scribd

http://magazyneuropejski.typepad.com/blog/2016/08/judeoharcerstwo-pdo380-moralia-von-stefan-kosiewski-fo-gaweda-nie-dla-mundurkowych-z-hj-przecie-zr-z.html

Ocena     najlepszy   1 2 3 4 5   śmieć

Komentarze

Pokażstandard | od aktywnych | ostatni wpis | wszystko
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy


Nowy komentarz

Temat:
Imię:
Informacja e-mailem. *:
Komentarz:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [zdjęcie]
Proszę odpowiedzieć cyfrą: Suma siedem i dwa