Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Piotr Glinski PDO599 Jerzy Stuhr przeciwko prawu PDO102 ZR von Stefan Kosiewski Na palec PDO214 Lech Klekot Gemäldeausstellung Basel 2018

Napisał sowa (») 8. 8. 2018 w kategorii OSWIATA, czytaj: 848×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlineklekot/pdo102-2018-klekot.jpg

dio: https://gloria.tv/audio/P1ifG3TeYvBk4T4zx4D22bHLj   599 Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Henryka Elzenberga Studia Slavica et Khazarica von Stefan Kosiewski Zarys Estetyki Chazarów Piotr Gliński 09-04-2017 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powołany 16 listopada 2015 r. Materiały do pobrania: Zdjęcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego (3.5MB)  http://mkidn.gov.pl/pages/posts/piotr-glinski-7270.php Malgorzata Omilanowska 24.04.2015 Skargi i Wnioski pocztą elektroniczną: bak@mkidn.gov.pl zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.).  Polnisches Kulturzentrum e.V. Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main Przy odpowiedzi powołać się na nasz Znak: PKN17/ PDO102/ 214 FO 484 PDO599   http://czeladz.blox.pl/2018/01/Jerzy-Stuhr-przeciwko-prawu-PKN17-PDO102-FO484.html Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych  Pan Jacek Miler Dane kontaktowe: Tel: +48 22 42 10 556 Fax: +48 22 826 30 59 ddz(at)mkidn(dot)gov(dot)pl http://bip.mkidn.gov.pl/pages/departamenty-i-biura.php   https://vk.com/wall467751157_249   MKiDN RP Piotr Glinski NIK o Fundacji Czartoryskich PDO599 https://t.co/PHXzCasiwJ 8. 8. 2018 w kategorii OSWIATA, czytaj: 574× https://t.co/oJ0ruiiVqe zgłaszam dobrą wolę udzielenia pomocy rządowi RP w odzyskaniu wyprowadzonych z Polski pieniędzy  https://t.co/xgNM4hpWMD pic.twitter.com/Slx9KrcBEP    — sowa (@sowa) February 18, 2020

https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/mkidn-glinski-nik-o-fundacji-czartoryskich-pdo599-antystuhr-pdo102-zr-von-s-kosiewski-pdo214-m46/

PDFhttps://issuu.com/kulturzentrum/docs/piotr_glinski_nik_o_fundacji_czarto 

Pdo599-pdo102-screenshot-2018-08-11-stefan-kosiewski-googleMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Pan Jacek Miler

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

zasmucony przejściowymi, jak należy mniemać, trudnościami wykazanymi przez NIK z datą 20 lipca 2018 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-fundacji-czartoryskich.html  przy próbie egzekucji dóbr Rzeczypospolitej Polskiej z obszaru księstwa Liechtenstein (100 mln euro przekazanych w nadzwyczaj podejrzanych okolicznościach, jak na 25-letnie doświadczenie zdobyte przeze mnie osobiście w okresie reprezentowania, jako Prezes Zarządu stowarzyszenia Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V. posiadającego w RFN od 1993 r. urzędowy status organizacji użyteczności publicznej, http://oswiata.weebly.com/blog/freistellungsbescheid-23082017  współpracującego od samego początku swojej działalności z Ministertwem Kultury RP, Ministerstwem Edukacji i Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP; z Urzędem Kancelarii Prezydenta RP a także z wieloma innymi podmiotami samorządowymi, instytucjami i organizacjami m.in. w: Polsce, Niemczech, Czechach, na Słowacji, Litwie i na Białorusi, zgłaszam niniejszym dobrą wolę udzielenia pomocy rządowi RP w odzyskaniu wyprowadzonych z Polski pieniędzy w nadzwyczaj niezwykłych okolicznościach, których dokładne i wielostronne zbadanie winno stać się przedmiotem działania Prokuratury RP, nie tylko pod kątem ew. nie zapłaconych w RP podatków przez Fundację XX. Czartoryskich.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6434039943311429632/


Albowiem Zarząd fundacji tej w kuriozalnych zaiste Uchwałach, przyjętych z dużą energią kryminalną w 2016 i 2017 r. wykazał się tylko cynicznie świadomością posiadanej bezkarności we warunkach braku jakiejkolwiek kontroli swojej działalności, finansowanej złoczyńcom (fundowanej szurkom, powiedzmy poprawnie) przez państwo polskie po Magdalence 1989 r., którym tak się spieszyło z gorejącą mycką (jako autor kilku książek poetyckich używam tu stosownego, obrazowego porównania ze świata dzieciństwa mego na żydoskiej Węgrodzie w Czeladzi k. Będzina Arnolda Lustigera i jego żydokatolickiego kuzyna, kardynała Paryża), iż do wypłaty kasy doszło 30 grudnia 2016 r, dosłownie nazajutrz po podpisaniu z Fundacją Czartoryskich umowy notarialnej przez Ministra Kultury Prof. Piotra Glińskiego, który - jak już o tym z pewnością wiadomo - nie dopełnił (w latach 2016-2017) nałożonego ustawowo na Ministra Kultury obowiązku kontrolnego działalności statutowej Fundacji (numer w Centralnym Rejestrze Fundacji: 886); bez względu na sposób potraktowania mojej oferty przez Ministerstwo, uprzejmie proszę o zapoznanie mnie z dokumentacją ustawowej kontroli działalności statutowej fundacji Czartoryskich za lata 2002-2015, przeprowadzonej przez Ministra Kultury RP ("...fundacje zgodnie z art. 12 ust 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r., poz. 40) mają obowiązek udostępniać sprawozdania do publicznej wiadomości...". Odwołuję się tu do przepisów, o których zechciała przypomnieć 25 kwietnia 2018 r. Pani Dyrektor Paulina Florjanowicz w piśmie Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego DDK-WM.071.324.2017.MM do Zarządu Fundacji XX. Czartoryskich, ul. św. Jana 19, 31-017 Kraków; w wypadku braku w archiwum MKiDN oczekiwanych sprawozdań wnoszę niniejszym o rozszerzenie wniosku Pani Dyrektor Florjanowicz, skierowanego do Zarządu Fundacji, o kopie archiwalnych  sprawozdań, tudzież o adekwatne rozszerzenie wniosku Pani Dyr. Florjanowicz do Prezydenta Krakowa o sprawozdania pokontrolne działalności Fundacji Czartoryskich w latach poprzedzających zawnioskowany okres 2016-2017, tj. w latach od 2002 do 2015 r.

W imieniu Zarządu Polnisches Kulturzentrum e.V. zwracam się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP o pomoc dla polskich artystów, malarzy na stałe żyjących i tworzących na Obczyźnie, których twórczości towarzyszymy przyjaźnie od wielu lat:

Pana Jerzego Sowińskiego z miejscowości Łubnie na Ukrainie https://vk.com/album467751157_252959767

i Pana Lecha Klekota z Bazylei w Szwajcarii  https://vk.com/album467751157_250260187

25 sierpnia 2018 r. Krąg Przyjaciół Frankfurt/ Kraków (D-PG), Polsko-Niemieckie Towarzystwo zarejestrowane (e.V) organizuje doroczny festyn w lesie miejskim; wskazuje się tu na znaczącą działalność, jakże cenną dla przyjacielskich stosunków między naszymi narodami a także dla podkreślenia właściwej pozycji Traktatowej Grupy Polskiej w społeczności RFN; zapraszają znani, cieszący się powszechnym szacunkiem: Pan Konsul Honorowy RP we Frankfurcie nad Menem, Prezes Zarządu D-PG, mec. Klaus Sturmfels, wiceprezes Towarzystwa Prof. Dr. Manfred Weiss i Zarządzająca Przewodnicząca Stowarzyszenia, Frau Saskia Schneider, flecistka.

Z wyrazami Szacunku  Stefan Kosiewski

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6434039943311429632/

P.S.: 

Przy okazji, chciałbym przypomnieć o nie ustosunkowania się Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP do Zawiadomienia przeze mnie Pani Minister Omilanowskiej o popełnieniu przez aktora Jerzego Stuhra we Frankfurcie nad Menem przestępstwa pochwały totalitarnego systemu komunistycznego PRL w miejscu publicznym, w sali kinowej Muzeum Filmu, przed kilkudziesięcioosobową publicznością młodzieżową, głównie. Oczekuję złożenia w PL przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP zawiadomienia o popełnionym przestępstwie, zgodnie z informacją Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce: Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie http://prokuratura.ostroleka.pl/prokuratura/index.php?page=jak-zlozyc-zwiadomienie-o-przestepstwie

Zapraszam Pana Dyrektora do zapoznania się z treścią plików ostatnio przypominających Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego o możliwości przeprowadzenia dochodzenia i postępowania sądowego ( w związku z popełnieniem przestępstwa pochwały komunizmu przez Jerzego Oskara Stuhra, syna stalinowskiego prokuratora w Bielsku-Białej), w kraju jego zamieszkania i chorowania tego nieszczęsnego złoczyńcy na zaleczonego raka głowy, którego to pacjenta stan zdrowia, poczytalność itd. lepiej chyba dla jego własnego dobra zbadać na miejscu w Polsce, niż w kraju zachodnioeuropejskim, cywilizowanym, którego języka złoczyńca nie poznał.

https://gloria.tv/audio/P1ifG3TeYvBk4T4zx4D22bHLj

Zachęcam Pana Dyrektora do zapoznania się z plikiem: Armagedon PDO533 Szabasowa premiera wicepremierów (Gliński, Morawiecki) Zniweczona Rzeczywistość von Stefan Kosiewski ZECh Pidgin_Art Napisał sowa (») 27. 11. 2017 w kategorii Studia Slavica et Khazarica, czytaj: 374× http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/Armagedon-PDO533-Szabasowa-premiera-wicepremierow-Glinski-Morawiecki-Zniweczona-Rzeczywistosc-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-Pidgin-Art 

audio: https://gloria.tv/audio/BGhcpLnZa1kR4TrmrQUTF4MkQ 

PDF: https://de.scribd.com/document/365730599/armagedon-pdo533-szabasowa-premiera-wicepremierow-glinski-morawiecki-zniweczona-rzeczywistosc-von-stefan-kosiewski-zech-pidg

PDF: https://issuu.com/stefankosiewski/docs/armagedon_pdo533_szabasowa_premiera 

 

Pdo102-pdo599

https://shoudio.com/collection/121/konsulat-rp.html

Minister Piotr Gliński Prof. dr hab. Piotr Gliński Sekretariat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego tel. (22) 421 04 01, fax (22) 826 75 33 e-mail: minister @mkidn.gov.pl Urodził się 20 kwietnia 1954 r. w Warszawie.

Nie wiesz z kim się skontaktować? Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego. Wystarczy opisać sprawę i podać podstawowe dane kontaktowe. formularz kontaktowy Kontakt ogólny Adres korespondencyjny: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa Telefon: +48 22 42 10 100 Fax: +48 22 42 10 131

Kontakt Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby: Krystyna Sałańska – tel. (22) 42-10-569, ksalanska@mkidn(dot)gov(dot)pl

Pdo591-po-v-ko-3363-2018-06082018141620-1

SOWA Magazyn 7. Aug. um 14:38 Teilen Geteilte Kopien anzeigen Sto jaj na stulecie w Niespisanym Testamencie Kaczyńskiego PDO591 https://vk.com/photo467751157_456239794  Rafał Ziemkiewicz dostał milionową kasę   https://vk.com/doc467751157_472065373   na słupa Fundacji Jana Pietrzaka Testament Kiszczaka PDO224 http://sowa-magazyn.blogspot.com/2018/07/sto-jaj-na-stulecie-w-niespisanym.html   Testament Jaruzelskiego PDO280 20180707 ME SOWA mysowa 7 lip audiohttps://gloria.tv/audio/rnRsnAMwUqk13WKianqcqGBmw    

Pdo599-na-palec-pdo214-moralia-multiverse-theater-i-7-herody-herodenspiel-von-stefan-kosiewsk-i-canto-dcxiv

Na palec PDO214 Moralia Multiverse Theater I.7 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski CANTO DCXIV

 audio: https://shoudio.com/user/sowa/status/18935

http://sowa.blog.quicksnake.pl/HERODY-Herodenspiel/Sto-jaj-na-stulecie-w-Niespisanym-Testamencie-Kaczynskiego-PDO591-Rafal-Ziemkiewicz-milionowa-kasa-na-slupa-Fundacji-Pietrzaka-Testament-Kiszczaka-PDO224-Testament-Jaruzelskiego-PDO280   https://vk.com/wall467751157_222

https://vk.com/photo467751157_456239850

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
Pani Prof. Małgorzata Omilanowska
ul. Krakowskie Przedmieście 15–17
00-071 Warszawa


Szanowna Pani Minister,

informuję, że w dn. 24 kwietnia 2015 r. obywatel RP Jerzy Stuhr dopuścił się we Frankfurcie nad Menem przestępstwa propagowania w miejscu publicznym totalitarnego ustroju państwa (komunizmu), tj. czynu wypełniającego znamiona przestępstwa określonego w art. 256 § 1. ustawy - Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 roku Nr 88 poz. 553 z późn. zm.), którego ściganie odbywa się z urzędu, zatem zawiadomienie Prokuratury Okręgowej we Warszawie o popełnionym w Niemczech przestępstwie, którego dopuścił się Jerzy Stuhr w miejscu publicznym, leży w gestii sprawowanego przez Panią Prof. Urzędu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

QR code for this recording:

Pdo102Kopię niniejszej informacji przesyłam do wiadomości Prokuratora Generalnego RP, Biuro Prokuratora Generalnego (pani Prokurator Barbara Szawurska) jak również  do wiadomości niemieckiego organizatora 15. festiwalu filmów ze środkowej i wschodniej Europy goEAST (Deutsches Filminstitut - DIF e.V., Frau Dillmann), albowiem Jerzy Stuhr skorzystał przy popełnieniu czynu zabronionego prawem RFN, z pomocy dwóch pań finansowanych ze środków publicznych (Land Hessen i stołeczne miasto Wiesbaden); sprawa ewentualnej współodpowiedzialności karnej tłumaczki tendencyjnie dokonującej przekładu mowy potocznej Jerzego Stuhra a także w inny sposób współdziałającej, wespół z innymi, pozostaje do ustalenia przez miejscową prokuraturę we Frankfurcie nad Menem, przed zawiadomieniem której oczekuję zajęcia stanowiska przez organizatorów  festiwalu goEAST, obsługiwanego  przez nas od lat po przyjacielsku i wspieranego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN a także korzystającego ze środków finansowych Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej jak również Deutsch-Tschechisches Zukunftsfonds, która to instytucja zostanie powiadomiona swoją drogą przez Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy  11812 Praha 1  w ślad za: Protokol,  elektronické podání ve věci '15. goEast Filmfestival vom 22. bis 28. April 2015 in Wiesbaden (Kontrola podpisů a časových razítek dle vyhlášky č. 496/2004 Sb., §2, odst. (6), písm. a), b) c), d) byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a  času ověření datové zprávy. Datum a čas ověření datové zprávy : 22.04.2015 07:18:18) http://sowa.quicksnake.cz/Ministerstvo-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/Elektronicke-podani-bylo-prijato-ke-zpracovani

Wyjaśniam, że świadkami przestępstwa byli obecni na miejscu przestępstwa liczni dziennikarze; dysponuję listą świadków dla potrzeb postępowania przygotowawczego.

Dodatkowe okoliczności ujawnionego przestępstwa:  
w dniu dzisiejszym, 24.04.2015, w budynku Muzeum Filmu, podczas konferencji prasowej ubiegłorocznego jurora festiwalu, Jerzego Stuhra, bezpośrednio po projekcji zgłoszonego bezwstydnie w tym roku przez niego, normalnie do konkursu z nagrodami pieniężnymi filmu produkcji własnej, prywatnej firmy ubiegłorocznego jurora, o tytule "Obywatel", co samo w sobie jest obżydliwe i niesmaczne, chociaż jako takie nie jest niestety jeszcze zabronione prawem: okazuje się, że można w jednym roku zasiadać w jury, zaś w kolejnym  roku amoralnie blokować po znajomości swoją osobą kolejkę do państwowej kasy w Unii Europejskiej młodym adeptom Szkół Filmowych, realizatorom z całej wschodniej i środkowej Europy, albowiem nepotyzmem, blaga, tupet i bezczelność ciągle są drogą wymuszania dla siebie na zaprzyjaźnionych jurorach, przez byłych jurorów, nagród finansowych, żeby przy okazji opowiadania publiczności żydoskich Polish jokes, zabawiać się wychwalaniem przez siebie zbrodni komunistycznej w miejscu publicznym i pozbawiać, jako się rzekło, młodych ludzi, przedstawicieli wielu narodów europejskich, elementarnych szans zawodowych na trudnym starcie w zglobalizowanej branży filmowej.

Powiedzmy wprost: film "Obywatel" żadnym dziełem Sztuki Filmowej nie jest! To jest rynsztok żydoski na Węgrodzie w Czeladzi. To jest kolejne, prywatne szaleństwo Stuhrów, antypolska cloaca maxima, wygłup polegający na tym, że chory chyba (?) z nienawiści antypolskiej nieszczęśnik ujawnił w przypisach do filmu, na ekranie, na koniec, z imienia i nazwiska wszystkie osoby zamieszane w Polsce we wydanie państwowych pieniędzy podatnika na jego dobrobyt. reżysera w demokratycznym państwie, na obrzucanie Narodu Polskiego błotem antypolskich pomówień, taplanie się w szambie, szydzenie z przywar żydoskich przekabacanych na polskie itp. wyśmiewanie wszelkich wartości prostackim językiem purimowego głupka wiejskiego, w którego mniemaniu biskup rzymskokatolicki może odbywać stosunki płciowe z prostytutkami w blokowisku i zatrudniać kryjącego go ciecia na stanowisku Rzecznika Kurii Warszawskiej. 

Fellini nakręcił w 1976 r. film, którym Stuhr musiał chyba nasiąknąć w mrocznej przeszłości młodego aktora, faworyzowanego przez swoich w PRL-u, przedstawionym w "Obywatelu" jako rzeczywistość zdominowana przez pożądliwe żydówki i perfidnych ubowców (nie każdemu oficerowi na imię Dziadzia): wyssane z palca pomówienia, na które do dzisiaj żałuję straconego w młodości czasu: Brutti, sporchi e cattivi; Jak długo, Dobry Panie Boże w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, pół miliona Rodaków moich w Ojczyźnie naszej udręczonej przez żydokomunę żałować będzie, że wyłożyło dobrowolnie, z własnej kieszeni na obrazę Boga i wsparcie finansowe nieuleczalnego dziadostwa?

Kieruję te słowa, na marginesie niejako pisane do ks. Romana Piwowarczyka, który przed czterema dniami poinformował mnie uprzejmie, że organizuje w Polsce Oddział USOPAŁ i zapytał po katolicku, czy "możemy umieścić waszą stronę na naszej w celu jej propagowania". - Oczywiście, że tak! Dzielmy się dobrem po chrześcijańsku, jak Pan Bóg przykazał i bierzmy zarazem przykład z nauczania Jezusa Chrystusa, który nie raz przestrzegał przed trującym kwasem faryzeuszy; Apostoł Paweł tak samo przestrzegał przed wszelkim grzechem, zepsuciem moralnym. 


Droga Pani Minister, 

Kultura i Dziedzictwo Narodowe Polski w Europie XXI wieku, to nie jest promocja prostactwa i nie może sprowadzać się do finansowania przez instytucje państwa polskiego antypolskich filmów i głoszenia pochwały komunizmu, cywilizacji śmierci, od której zginął ks. Jerzy Popiełuszko i przed przed którą przestrzegał ogłoszony przez papieża Bergoglio człowiekiem świętym jego wielki poprzednik, obywatel RP z małego miasteczka w Małopolsce. 

Dlatego też nie wypowiadam się krytycznie na temat gniotu Jerzego Stuhra, albowiem człowiek Kultury nie zaszczyca bez potrzeby nikczemnika uwagą; Krytyk Filmowy nazwał robotę Jerzego Stuhra "odbębnianiem obywatelskiego obowiązku". Bliska mi ta opinia, choć w kilku miejscach miałbym studentom do powiedzenia także coś innego, powinienem może tu wskazać tylko na kontekst polityczny "obywatelskiego obowiązku Stuhra" dla otrzymanego przezeń wsparcia finansowego ze strony urzędników państwowych, obsadzonych - przypomnijmy - z nadania partyjnego partii Platforma Obywatelska.

Bo czymże innym wytłumaczyć
np., iż w ostatniej sekwencji filmu ukazana jest stronniczo, obżydliwie karykaturalnie, akurat przed wyborami Prezydenta w Polsce 2015 r. postać tragicznie zmarłego 10 kwietnia 2010 r w katastrofie powietrznej pod Smoleńskiem śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z konkurencyjnej, w stosunku do tej obywatelskiej partii, partii PiS?  Osobiście nie brałem udziału we wyborach już za poprzedniej żydokomuny w Polsce; przyznam się, że nie rozróżniam w barwach sitwy ustanowionej antypolską zmową w Magdalence 1989 r.- One same zresztą przełażą jak przysłowiowy Kamiński z kamieniami w zegarkach przez granicę zdrowego rozsądku (z tupolewa Kaczyńskiego nad Gruzją do gabinetu pani premier Kopacz - to jest chyba szczyt bezczelności wpływów obcego mocarstwa Bliskowschodniego w Polsce, a może nie znam się ludziach i byłą panią wicepremier, która przeszła do partii Kaczyńskiego prosto ze sali rozpraw w sprawie z podejrzenia o wieloletnią współpracę z ubecją, należałoby wyżej ocenić od tzw. kolegi Misia? 

https://www.pinterest.com/pin/452752568766317899/ 

Dla mnie, przyznam się Pani Minister, to jest jedno barachło antypolskie, czerń po jednych pieniądzach i na jedno, diabelskie kopyto, które jak ostatnio słyszę, nie tylko Jarosław nosi przy sobie dla Tuska na postrach ale i jeszcze do strajkujących górników przymierzał się, odgrażał strzelać znany karciarz i hulaka z refleksem szachisty, poseł reklamowany odsypianiem na sali obrad Parlamentu Europejskiego rzekomnych seksualnych ekscesów, ponieważ pijar mu zrobili przed wyborami, że taki ponoć z niego jeszcze zajebisty kandydat na Prezydenta Polski, 75-letni Dziad, że uznał babie dziecko zrobione za swoje bez zrobienia sobie testu genetycznego, jaki zrobił śp. wicepremier Lepper posądzany także niewinnie przez gazetę wyborczą Michnika, a niejako niechcący, bowiem ponoć nawet w prezerwatywie... miał tam coś robić. 

Dobry dowcip Matce Polce jakoż i Katolikowi nie może zaszkodzić, zaś dopuszczania do siebie różnych myśli, tolerancji do różnorakich postaw nauczał mnie w dzieciństwie na Węgrodzie żyd Mirza, sąsiad Volksdeutschki, której siostra nie podpisała Volkslisty, bo nie każda i nie każdy musiał spośród tych, co mogli, gdyż nie było za Niemca w tej sprawie przymusu państwowego; czy Murza? A może i Mirdza, nie powiem, nie grzebałem w papierach, nie chadzałem wspólnie w krzaki. W innym miejscu opowiem, przy okazji Gawędy Polskiej naokół filmu CIAŁO/ BODY  Szumowskiej, obejrzanego przeze mnie na tym samym festiwalu, jak św. Jan Nepomuk, Patron Narodów Słowiańskich kroczył z godnością z Węgrody na Rynek w Czeladzi.

Można bowiem nie należeć do zwolenników kultu Marszałka i wynoszenia na Wawel kolejnych zwłok ludzkich, wbrew świętemu postanowieniu Biskupa Krakowa i ostatniego Księcia Siewierza i Czeladzi Sapiehy, ale nie można powiedzieć, żeby Lech Kaczyński nie był słusznego wzrostu swojego brata bliźniaka, przedstawianie zatem postaci tragicznie zmarłego prezydenta na filmie Stuhra zaledwie od tyłu, niejako d(.)pą do kamer telewizyjnych i jako prawdziwego kurdupla, mniejszego przynajmniej o głowę od słynnego z niskiego wzrostu aktora Stuhra jest jawną uzurpacją, za którą Molier został pochowany tam, gdzie sobie na to zasłużył w swoim czasie. Naród Polski ma prawo odebrać ten wybryk reżysera Stuhra za niezgodny z prawdą historyczną, antysemicki atak tzw. obywatelskich użydecznych, rzut kamieniem po żydosku, biblijnie pod adresem zięcia znanego mi osobiście Krakowskiego Poety Juliana Kornhausera, wykonawcy Testamentu Lecha Kaczyńskiego, a to już chyba istotnie coś więcej, niż tylko granie aktora pod publiczkę polityczną, antypolska fobia.

Osobiście nie życzę sobie w jakikolwiek sposób łączenia z występami w miejscach publicznych sitwy zawiązanej w Magdalence, ani z występami za pieniądze państwowe w miejscach publicznych beneficjentów nieludzkiego reżimu żydokomunistycznego, którzy gloryfikując zbrodniczą przeszłość zmierzają do zlikwidowania Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.


Zbrodnie żydokomunistyczne - takie, jak zamordowanie po 1945 r. wielu polskich polityków a w ostatnim czasie wielu księży Kościoła Rzymskokatolickiego, czy górników zamordowanych strzałami z broni palnej na terenie kopalni Wujek....

Tymczasem zboczona, lub chora psychicznie wyobraźnia scenarzysty nakazała na filmie "Obywatel" pokazanym na festiwalu goEAST, postaci psychicznie chorego uczestnika strajku głodowego Solidarności, oblanie sobie rozpalonego łba butelką soku pomidorowego, żeby ten idiota mógł następnie po Gombrowiczowsku przyprawiać Polsce gębę na festiwalu krzycząc z okna: Gewalt!  Nie trzeba mówić, że Stuhr w tej scenie przeszedł samego Wajdę, który w "Lotnej" powtórzył propagandową szarżę Goebbelsa ze szablami polskich ułanów na czołgi.

Jerzy Stuhr nie zaszkodził dzisiaj dobrej opinii, jaką cieszą się żydzi pośród Polaków mieszkających w Niemczech. Sprowadził tylko sam siebie summa summarum do parteru głoszenia pierdół prostackich, którym daleko do barwnych opowieści barona Münhausena, czy współczesnych zapewnień o głoszeniu prawd w nauce przez pozbawionego w końcu stopnia naukowego barona z nazwiskiem kojarzącym się z drukarnią.


Jerzy Stuhr, który chyba tytułowany jest profesorem głosił dzisiaj w miejscu publicznym nieprawdę, że  państwo z którego zostałem w stanie wojennym zmuszony do wyjazdu

na polityczną emigrację, nazywało się tak samo Polska, jak obecna Polska.

- Dlaczego Pan kłamie? Zapytałem wobec tego Stuhra. Przecież tamto państwo nazywało się PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa/ Volksrepublik Polen)!  Facet rżnął twardo głupa, nie rozumiał rzekomo, że winien przeprosić ofiarę nieludzkiego systemu za kłamstwo, którego dopuścił się w miejscu publicznym, brnął nadal w kryminalne bagno wychwalania systemu, który dla błazna mógł być dobry, gdyż błaznowi na ekranie dał szansę, jego wykształcił, jak zapewniał nieuk publicznie w europejskim, wolnym kraju demokratycznym, że dla niego ubecki system, taki sam jak był system STASI w byłej DDR, był dobry, bo dał mu stanowisko pracy i tytuł profesora. 

Ostatnio w Niemczech taki sam mądry był szef STASI Milke, który rozbawił do żywego wszystkie ofiary STASI  słowami zapewnień: ja was kocham, wszystkich was kocham. Po wszystkim, co Naród Niemiecki przeszedł z łap żydokomuny wychwalanej przez Stuhra. Po wszystkim, co Polacy tacy, jak mój ojciec doświadczyli po 1945 r. pod panowaniem Złego, przyjeżdża sobie na Zachód szyderca, któremu w PRL-u nie wpoił nikt dobrych manier, nie nauczył kulturalnych zachowań, nie zalał rozumu pod skórę. 

Zapytany przeze mnie Prof. Jerzy Stuhr na konferencji prasowej, dlaczego popełnił w dniu dzisiejszym przestępstwo przeszkadzania dziennikarzowi we wykonywaniu obowiązków zawodowych, ten odparł: Bo Pan mi chciał zrobić zdjęcie komórką? - No i co z tego? 

Co obchodzi osobę publiczną, której płacą za pokazanie się w miejscu publicznym, czy akredytowany na festiwalu dziennikarz, który jako taki  przedstawił się aktorowi, robi  mu  fotkę zegarkiem ubeckim, czy za pomocą camera obscura, prezentowanej na stałej wystawie piętro wyżej, w tym samym budynku Muzeum Filmu we Frankurcie nad Menem? Komórki są jak wiadomo w różnym kolorze,  różnej maści, w różnej cenie, chociaż nie dla każdego do wynajęcia są szare komórki mózgowe.

Natomiast osoby, które nie wiedziały, że popełniają przestępstwo współdziałając w przestępstwie z Jerzym Stuhrem z Krakowa, zaprzyjaźnionego z Frankfurtem nad Menem, Frau Dillman winna przywołać niezwłocznie do porządku, abyśmy wiedzeni nauczaniem Pana Jezusa wybaczyć mogli  wspaniałomyślnie naszym winowajcom, jak to Pan Bóg przykazał i jak głosi posoborowy Kościół Katolicki, w ekumenicznej intencji naprawiania tych, którzy nie wiedzą, co czynią, a mimo to są przestępcami, chociaż już nie perfidnymi, bowiem nieznajomość łamania prawa nie zwalnia obywatela od wyjaśniającej rozmowy z Prokuraturem we Frankfurcie nad Menem, czy od wytłumaczenia się przed hojnymi sponsorami z niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymywanych pieniędzy  na imprezę publiczną.

Z Panem Bogiem, błogosławiąc ludziom dobrej woli, 
https://shoudio.com/user/sowa/status/17437

https://shoudio.com/user/sowa/status/17437

Jerzy Stuhr przeciwko prawu PKN17 PDO102 FO484 von Stefan Kosiewski Do Minister Kultury i Dziedzictwa Narod... by Stefan Kosiewski on Scribd

z Frankfurtu nad Menem odczytał Stefan Kosiewski 

pismo do Pani Minister Kultury w Polsce zatytułowane: Stuhr antypolski Polski Komitet Narodowy 17 Prolegomena do Odżydzania po Myśli Prof. Feliksa Konecznego uwaga 102 Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski rozdział 484 do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Malgorzata Omilanowska w intencji, aby Nie Rychliwy, ale Sprawiedliwy dał każdemu po trochu, jak śpiewał Okudżawa pieśn do Tego, co dawał mu zawsze w podróż zagraniczną do szczęścia obstawę goryla z KGB.   
audiohttps://gloria.tv/audio/nbT8T8deogUP4tMFcYk3Fk3MYSTOP CETA Demo w 7 miastach Wroclaw upamietni czlonkow ubeckich struktur WiN pomnikiem PDO388 Jerzy Stuhr p... by Stefan Kosiewski on Scribd

 http://sowa.quicksnake.ro/POLSKI-KOMITET-NARODOWY/Wroclaw-upamietni-czlonkow-ubeckich-struktur-WiN-pomnikiem-PDO388-Jerzy-Stuhr-przeciwko-prawu-PKN17-PDO102-FO484-von-Stefan-Kosiewski-do-Minister-Kultury-i-Dziedzictwa-Narodowego-RP

protokół kulturalny  Polnisches Kulturzentrum e.V. in Frankfurt am Main

Blog > Komentarze do wpisu « PDF SOWA  

Lech Klekot Gemäldeausstellung Basel 2018

 Sowa Magazyn

dziś o 1:04   Lech Klekot Gemäldeausstellung Basel 2018
https://vk.com/wall467751157_245
выставка живописи
- exposition de peinture - mostra di pittura

wideo:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=211..

https://vk.com/album467751157_250260187  
 
 
https://vk.com/wall467751157_245

Polnisches Kulturzentrum e.V. udostępnił(a) post.

11 godz. ·

Lech Klekot Gemäldeausstellung
https://vk.com/wall467751157_245

выставка живописи - exposition de peinture - mostra di pittura
https://vk.com/album467751157_250260187

Zobacz tłumaczenie

 

https://www.facebook.com/lech.klekot/videos/10212406975832269/

wtorek, 07 sierpnia 2018, kultur poleć znajomemu » śledź komentarze (rss) »

Tagi: 2018 Lech Klekot basel Gemldeausstellung

http://kulturalny.blox.pl/2018/08/Lech-Klekot-Gemldeausstellung-Basel-2018.html

http://sowa.typepad.com/blog/2018/08/lech-klekot-gem%C3%A4ldeausstellung-basel-2018.html

Pdo599-pdo102-fest-pdo597

https://vk.com/photo467751157_456239843

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/12/12/putin-wyrazil-w-turcji-obawe-ze-przeniesienie-ambasady-usa-do-jerozolimy-mogloby-jeszcze-bardziej-zdestabilizowac-sytuacje-w-regionie/

Piotr Glinski NIK o Fundacji Czartoryskich PDO599 Jerzy Stuhr PDO102 ZR Von Stefan Kosiewski Na Palec PDO21... by Stefan Kosiewski on Scribd

http://sowamagazyn.blogspot.com/2018/08/do-dyr-departamentu-dziedzictwa.html

https://www.mixcloud.com/sowafrankfurt/mkidn-glinski-nik-o-fundacji-czartoryskich-pdo599-antystuhr-pdo102-zr-von-s-kosiewski-pdo214-m46/

Ocena     najlepszy   1 2 3 4 5   śmieć

Komentarze

Pokażstandard | od aktywnych | ostatni wpis | wszystko
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy


Nowy komentarz

Temat:
Imię:
Informacja e-mailem. *:
Komentarz:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [zdjęcie]
Proszę odpowiedzieć cyfrą: Suma trzynaście i jeden