Wychowanie dla przyszlosci PDO477 o dzialaniu w strukturach MS i MSWiA zorganizowanych grup ZR von Stefan Kosiewski FO Studia Slavica et Khazarica

Napisał sowa (») 26. 5. 2017 w kategorii Marek Glogoczowski, czytaj: 799×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinesk/zakopa.jpg

https://gloria.tv/audio/WqApoooXMmgF3BAm6YsHBnpuA   Stefan Kosiewski 20110525 Do Michała Boniego o działaniu w strukturach MS i MSWiA zorganizowanych grup przestępców o żydowskich nazwiskach  https://www.pinterest.de/pin/452752568780227659/  Czy Andrzej Duda dostanie Nagrodę Nobla jak Al Gore i Obama? Category Archives: politics of globalism So 21.05, 11:47  http://www.dailymotion.com/video/xpnszy_bandy-zydoskie-w-strukturach-policji-terroryzuja-polakow-katowice-2012-wstrzasajaca-relacja-ofiary-p_news

Pdo477-klekot Na palec PDO214 Moralia Multiverse Theater I.7 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski CANTO DCXIV by sowa

(...) Jak pisałem we wcześniejszych opracowaniach, robionych w języku francuskim, zaprojektowany na wiek XXI Nowy Porządek Świata ma być wzorowanym na ustroju teokratycznym jaki panował w antycznym Izraelu, przed jego likwidacją przez Rzymian. Nie jest to żadna teoria spiskowa, jak to się twierdzi w mniej spostrzegawczych, popularnie określanych jako ćwierćinteligenckie, kręgach opiniotwórczych. Po prostu wszystkie narody, które dały się otumanić niezwykle popularną starożytną książką, znaną jako Pismo Święte, w sposób spontaniczny muszą zacząć imitować wzorce kulturowe promieniujące z tego Pisma od boga, jak Biblię nazywają co bardziej fundamentalistyczne sekty protestanckie, których szczególnie dużo istnieje w dominujących obecnie kulturowo krajach anglosaskich, a zwłaszcza w USA.

Szczegółowymi badaniami struktury społecznej antycznego Izraela zajmuje się w Polsce profesor Izabela Jaruzelska, obecnie pracująca na Uniwersytecie Warszawskim. Z jej opracowań wynika, iż w tym małym, starożytnym kraju, położonym na przesmyku między Azją i Afryką, przez wiele wieków rządziła teokratyczna klika super-bogaczy, podobna do tej, która rządziła ówczesną fenicką Kartaginą. Szerokie zaś masy Izraela wśród których pod wpływem kultury helleńskiej zaczęło się szerzyć chrześcijaństwo żyły w nędzy, częstokroć w sposób sztuczny wpędzone w niewolnictwo za długi, jak pisze Jaruzelska w tytule jednej ze swych interesujących prac. Z tekstu hebrajskiej Biblii wynika, iż masy te były utrzymywane w swym poddaństwie przez odpowiednio wyszkolonych kapłanów, bezustannie powtarzających opowieści o Wszechmogącym Bogu Izraela, o nadchodzącej Zemście ich mesjasza, oraz o przygotowywanym przezeń końcu świata. I właśnie ta starożytna hebrajska kultura oczekiwania na rychły koniec świata i związane z tym końcem wniebowstąpienie w ciele (rapture out) 144 tysięcy Wybranych stała się główną treścią współczesnej amerykańskiej lumpenkultury religijnej, promieniującej dzisiaj na cały świat, a w szczególności na Polskę.


Stefan Kosiewski POLEN 2 dni zabrakło go podczas ostatniego pożegnania Magdy. Na pogrzeb Magdaleny Żuk przybyło wiele osób, ale nie Markus... Pogrzeb Magdaleny Żuk. Markus nie przyszedł 
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/YCpK7WAJ5VH

Izrael Shamir w książce Pardes (Raj) podaje przykłady, jak postępował starożytny Izrael w celu duchowego zgniecenia ludów zamieszkujących zajmowane przezeń terytoria, gdzie niszczono przede wszystkim świątynie, święte gaje oraz inne elementy uprzedniej kultury. Według niego podobna sytuacja zaistniała obecnie i to w skali świata gdzie poddaństwo wobec Nowego Izraela jest coraz bardziej widoczne, cytuję:

w praktycznym, pozbawionym twarzy stylu w architekturze, sztuce konceptualistycznej, socjologii Szkoły Frankfurckiej, chicagowskiej ekonomiki („monetarystów” Miltona Friedmana), wiedeńskiej psychologii (Zygmunta Freuda), polityki neokonserwatystów (obecnie rządzącej w USA kliki), teologii holokaustu oraz Syjonizmu.(Nb. Ideę Wojny Totalnej z przeznaczonym do zgniecenia światem islamu propaguje się w USA w sposób najzupełniej otwarty, za pomocą płatnych ogłoszeń w wielkonakładowych dziennikach).” Zasada edukacyjna, jaką realizują obecni apostołowie globalizacji jest kontynuacją zawartej w Nowym Testamencie, w Liście do Rzymian myśli św. Pawła, głoszącego;
„A Zakon (czyli prawo mojżeszowe, utożsamiane potocznie z Dekalogiem) wkroczył, aby się upadki rozmnożyły; gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała (Rz. 5, 20).”

Patrząc na to zdanie z pewnego dystansu, należy je traktować jako swoistą instrukcję jak mają postępować wszelacy reformatorzy dotychczasowych systemów społecznych. Winni oni zaczynać swą działalność od tak zwanej dekonstrukcji zastanych przez nich form kulturowych, zgodnie z zasadą najpierw należy szczepić choroby, by tym godniej wyglądał ich Uzdrowiciel. I to jest właśnie postmodernistyczny plan boży, realizowany przez obecnie dominującą, także i w Polsce, cywilizację anglosaską, na temat której angielski religioznawca Clifford Longley napisał niedawno książkę pod znamiennym tytułem Chosen People (Naród Wybrany).

Naturalnym wrogiem aprobowanego przez św. Pawła, hebrajskiego kultu Prawa, prowadzącego do grzechu, stanowiącego konieczny wstęp do dzieła Odkupienia, była kultura starożytnych Greków. Dla nich największym grzechem czyli złem, albo chorobą była po prostu ludzka głupota. Zgodnie zatem z cytowanym powyżej zaleceniem Nowego Testamentu, postulującym by pracę nad uzdrowieniem społeczeństwa zaczynać od poczynań prawnych mających na celu rozmnażania grzechu, nowożytne imperia anglosaskie (Anglia a po niej USA i Izrael) zaczęły rozmnażać, w sposób metodyczny, zwykłą ludzką głupotę. Przy czym celem, albo inaczej teleologią, tego paulińskiego kultu głupoty stało się stłamszenia u ludzi jakichkolwiek odruchów buntu, ze strony globalizowanych mas, przeciw rządom Światowej Oligarchii złożonej z zaledwie kilkuset wybranych rodzin.

https://www.pinterest.de/pin/452752568780220471/

Pozwolę sobie przytoczyć kilka najnowszych przykładów tego, bardzo wyraźnie narzucanego przez anglosaskie agentury, wychowania dla głupoty.

1. Na konferencji pt. Dialog cywilizacji: syjonizm jako największe zagrożenie dla nowoczesnej cywilizacji, w której uczestniczyłem, wraz z I. Shamirem, na prestiżowym pomarańczowym uniwersytecie MAUP w Kijowie, w czerwcu 2005, wystąpił historyk amerykański Dawid Duke pochodzący z Nowego Orleanu, który w okresie wojny w Wietnamie był zatrudniony w Laosie jako instruktor Departamentu Stanu USA. W materiałach konferencyjnych otrzymałem przetłumaczoną na rosyjski książkę tegoż Duke`a pt. Kwestia żydowska oczyma Amerykanina. W tym programowo antysemickim dziełku ten pracownik Departamentu Stanu, na początku rozdziału Komunizm, Żydzi i Prawa Człowieka umieścił następujące zdanie;

Fakty były nieodwracalne, zarówno komunizm jak i syjonizm narodziły się w głowie jednego człowieka, Mojżesza Hessa.”

Tego typu zapewnienie jest ilustracją, że poziom nauczania historii na uczelniach w USA jest mniej niż elementarny: ja już w szkole podstawowej w stalinowskiej podówczas Polsce uczyłem się, że komunizm w postaci wspólnot pierwotnych istniał wszędzie na świecie przed pojawieniem się spisanych praw własności. Jeśli chodzi o syjonizm, to każdy czytelnik Biblii mógł zauważyć, że pomysł Wielkiego Izraela, od Nilu aż po Eufrat, istniał już w momencie kompletowania tej specyficznej księgi 2,5 tysiąca lat temu!

2. By mogły zostać społecznie zaakceptowane takie bzdury, jakie głosi obecnie w Rosji i na Ukrainie, sprowadzony w tym celu z USA instruktor antysemityzmu, będący wcześniej prominentnym działaczem Ku-Klux-Klanu, koniecznym stało się obniżenie poziomu szkolnictwa w zagospodarowywanych przez Pakt Atlantycki krajach. W Polsce interesy tego Paktu Najbogatszych reprezentuje Fundacja Batorego, czuwająca w szczególności nad prawidłowym (niedo)rozwojem polskiej nauki oraz nad Ministerstwem Edukacji (Post)Narodowej. Nie zdziwiłem się zatem, gdy w Głosie Nauczycielskim z 22.06.2005, wiceminister Anna Radziwiłł autorytatywnie stwierdziła:

Nie może tak być, żebyśmy wciąż uczyli za dużo informacji, a za mało mądrości (?), musimy się zdecydować na cięcia z zakresu materiału rzeczowego.”

Purimowy-duda

https://www.pinterest.de/pin/452752568780232002/

Otóż ludzi, którzy wskutek swych braków w wykształceniu nie dysponują rzeczową wiedzą, nazywa się ignorantami i to już w głębokiej starożytności Sokrates utrzymywał, że wszelkie zło na świecie rodzi się po prostu z ignorancji czyli dokładnie z takiego programu edukacji narodowej jaki stara się narzucić Polsce minister Anna Radziwiłł, skądinąd prominentny członek Fundacji Batorego.

3. Z końcem czerwca 2005 w Zakopanem byłem świadkiem wielkiej imprezy Warka Fest na Równi Krupowej w centrum tego miasta żyjącego obecnie li tylko z turystów. Był to festiwal najzwyklejszego rozpijania młodzieży piwem Warka, przy asyście super głośnej orkiestry i bełkotliwych konkursów na temat jakie jest najlepsze piwo. Tego typu parady miłości (miłości do piwa, do kiełbasek na gorąco i do ubożuchnej tonicznie muzyki) stały się stałym elementem kultury Zachodu, jako że organizuje się je nie tylko w Zakopanem ale i w Berlinie, w Kijowie oraz w Genewie, gdzie kilka lat temu byłem świadkiem podobnego, integrującego młodych Europejczyków super prymitywnego festiwalu piwa, kiełbasek na gorąco oraz muzycznego łomotu. Jaki jest jednak cel nadrzędny czyli ukryty finalizm tych wszystkich post-modernistycznych wysiłków, mających na celu wychowanie dla głupoty? Jeden z głównych ideologów dzisiejszej globalizacji, pochodzący z Wiednia profesor London School of Economics, F.A. von Hayek, w artykule Prawdziwy i fałszywy liberalizm z 1945 roku, napisał:

My chcemy ustalić reguły, które mają być jak drogowskazy, przy formułowaniu planów, ważnych przez długie okresy. … (Te stałe reguły) powszechne w (prawdziwie indywidualistycznym) społeczeństwie, nade wszystko pozwalają człowiekowi rozróżnić pomiędzy tym, co moje a tym co twoje, i na podstawie których on i towarzysze mogą stwierdzić co należy do ich własnej sfery odpowiedzialności.”

Pomylka-katowickiej-poicji-2012

       Dzięki takiej specyficznej edukacji dla przyszłości nie różniącej się w zasadzie niczym od tresury psa przyuczanego do pilnowania własności jego pana każda socjalizowana przez społeczeństwo liberalne osoba staje się, w sposób sztuczny, więźniem bardzo wąskiego wycinka rzeczywistości. Dotyczy to nie tylko posiadaczy większej lub mniejszej własności prywatnej, ale i wyspecjalizowanych ekspertów wszelkiego typu, specjalistów od filozofii w to włączając. Dzięki takiemu wolnościowemu wychowaniu, ogólny cel życia społeczeństw zaczyna się wymykać z zasięgu wzroku nawet największych autorytetów: w sprawach przekraczających ich coraz węższe kompetencje skazani są oni bowiem na bezkrytyczną wiarę w zasadność opinii innych autorytetów. W rezultacie tego prawa liberałów jednostkowy Rozum przez duże R po prostu znika. (Co zresztą, najwyraźniej pozbawiony tegoż Rozumu von Hayek, uważa za podstawowe cywilizacyjne osiągnięcie.)

Gdy jednak kto odważy się patrzeć szerzej, w sposób globalny, na ukryty za tą sztucznie wymuszoną, wąską specjalizacją cel społeczeństwa wolnościowego, to bez trudu odkryje, że celem tym stała się BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA TRWALE KASTOWEGO, którą to rzecz von Hayek traktował jako nadrzędny cel swej naukowej działalności. W rzeczonym artykule pisze on przykład:

Z punktu widzenia indywidualizmu nie wydaje się by miały uzasadnienie próby doprowadzenia do równego startu wszystkich jednostek, poprzez uniemożliwienie im czerpania korzyści z tego, na co w żaden sposób nie zapracowały na przykład z tego, że ich rodzice są bardziej niż przeciętnie inteligentni (czytaj zamożni) czy sumienni (w swym serwilizmie wobec władzy pieniądza).”

Jak mówiliśmy wcześniej, ten sztuczny, antykomunistyczny plan boży państwa kastowego, opartego na równie sztucznym, przenajświętszym prawie własności prywatnej, tkwi już od 2,5 tysiąca lat w programach rozwoju wpisanych w Biblię judeo-chrześcijańską. By lepiej uwidocznić, do czego zmierza budowany obecnie Nowy Światowy Porządek (NWO New World Order) warto jeszcze raz zacytować fragment najnowszej książki I. Shamira Pardes, czyli Raj, gdzie autor przytacza znamienne, proto-globalistyczne proroctwo Zachariasza, spisane przed 2,5 tysiącem lat:

PAN będzie królem całej ziemi, wtedy PAN będzie jeden i jedno będzie jego imię. Cała ziemia zostanie zamieniona w równinę, ale Jeruzalem pozostanie ponad nią i będzie żyć bezpiecznie. Bogactwo wszystkich narodów zostanie zebrane w nim w wielkiej ilości, złoto i srebro w wielkiej ilości.” ...  https://wiernipolsce.wordpress.com/2017/05/19/i-ty-mozesz-zostac-laokoonem-czyli/

Stefan Kosiewski udostępnił film

w Twoim obszarze Oś czasu. 6 godz. · ...Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Anna Poznańska, matka wysoce inteligentnego mordercy kobiet, Kajetana Poznańskiego narażona została na poniżenie w związku z robieniem przez tzw. rzeczoznawców z jej syna wariata i krycie za to w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu sprawy zamordowania Igora Stachowiaka przez policjantów krytych we Wrocławiu i w Legnicy przez, dla dobra mafii działającej z udziałem "drugiego", "trzeciego" i "czwartego" w państwie, o czym głośno na różnych forach, nie tylko w internecie.

https://gloria.tv/audio/wGoWYyCSnZcn3VXhR9JzoKGhZ
Pomocny tu artykuł na portalu infor.pl dodaje: "Co więcej, art. 212 § 3 k.k. przewiduje, że wobec sprawcy przestępstwa pomówienia (zarówno typu podstawowego, jak i kwalifikowanego), sąd może orzec majątkowy środek karny w postaci nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża lub na inny wskazany przez pokrzywdzonego cel społeczny (od red.: np. Nauczanie języka polskiego poza Granicami Kraju). Innym środkiem karnym, który może mieć zastosowanie jest m.in. podanie wyroku do publicznej wiadomości (art. 215 k.k.)".

Szanowni Państwo, Drodzy Polacy i Katolicy, Oligarchio w Rosji, Komuniści w Chinach, których adresów internetowych w rozdzielniku magazynu europejskiego SOWA pod dostatkiem ale i nowe przyjmiemy, jako zapowiedź zwycięstwa demokracji bezpośredniej Narodu Polskiego nad Mafią Kaczyńskiego reprezentowanego w Magdalence per procura przez elemment słabszy gatunkowo w rodzinie, uzależniony, używany na posyłki, "wystawiany" przez Jarosława K., jak określa Lech Wałęsa, który miał to nieszczęście być pomówiony przez użydecznych idiotów natychmiast po przejęciu władzy przez PiS, który ma być zakazany w Polsce jako organizacja przestępcza razem z policją opanowaną przez nielegalne struktury mafijne osobników o żydoskich nazwiskach z Oleśnicy, Sycowa, Tomaszowa Maz. itd.

Przypisuję niniejszy postulat Prawdziwie Dobrej Zmiany w Polsce pamięci Janka T., utopionego niepotrzebnie a nie tak dawno w zbiorniku wodnym koło Namysłowa, albowiem co by nie zrobił nieszczęsny chłopak (jeden, czy drugi, albo dziewczyna) w życiu swoim, czyż należało systemowo, totalnie wszystkich obywateli tzw. Polski po Magdalence kusić zaraz na początku drogi życia w diabelski sposób? Otaczać młode osoby złudną opieką Firmy, cyrografem Mefistofelesa?
Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski http://sowa.blog.quicksnake.pl/…/Jaroslaw-Kaczynski-krymina…

Jaroslaw Kaczynski kryminalne powiazania PDO476 NIEBEZPIECZNE ZWIAZKI Trump Tower FO HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica http://sowa.blog.quicksnake.pl/…/Tomasz-Lis-jako-zywo-PDO47…

1 122 815 wyświetleń Gabriele Carullo dodał(a) nowy film.

23 maja o 02:28 · ....... BOLDRINI ........ Giorgio Napolitano i spółka (PD)....... PATRZCIE I UCZCIE SIĘ jak się korzysta z bidetu w roku 2017
To się nazywa ewolucja... "Zasoby 

https://www.facebook.com/groups/Magdalenka/permalink/1555679537799560/

~ups : Kanał Bałtyk-Adria-Morze Martwe? 

1 minuta temu      Nanebevstoupení Pána Ježíše

Zlch-plakatek-e-mail-003

Včera jsem byla s Haničkou a její přítelkyní ve Svatovítské  katedrále, která je údajně  od věků národním chrámem.
Měly jsme rezervovaná místa hned vpředu i s mojí příbuznou, MUDr. Žádníkovou – terezínským  dítětem a její přítelkyní z Izraele. Pojedou s námi i do Terezína. Seděla jsem tam vyděšená, kam nás to IL ambasáda pozvala slavit 50 roků sjednoceného Jeruzaléma. Dusila jsem se tím spiritismem, protože se tu komunikuje s mrtvými lidmi v přítomností početných model. Tak asi vypadal Šalomounův chrám, než Hospodin dovolil Babylóňanům ho zničit.
Čekala jsem, že aspoň někdo z mluvčích za křesťany se Židům omluví  za 2000 roků křesťanského antisemitismu, který vyvrcholil  hroznou šoa – holocaustem. Nikdo, ač do angličtiny moderátora překládal sám ředitel ICEJ. Jak je nám pokání cizí, ačkoliv má slavné zaslíbení 2Par 7:14, které vysvětluje, proč je Hospodin naší zemi milostivý. Dosud se dál a dál šíří kající bohoslužby za 2 000 roků křesťanského antisemitismu a já pevně věřím, že zasáhnou všecka města uvedená na jeruzalémském hřbitově obcí zapsaných na obeliscích na území naší republiky na té mapě Evropy.
            Protože jsem v neděli zjistila, že už ani vedoucí křesťané nevnímají nejslavnější událost v životě milovaného Spasitele, Jeho na  nebe vstoupení  ke korunovaci a intronizaci – posílám svým přátelům tento dopis jako připomínku, že zítra – ve  čtvrtek 25. května – je  to 40 dní od Velikonoc a 10 dní před Letnicemi, kdy byl seslán Duch svatý. V hebrejštině je ruach femininum a  smíme Jej opravdu vnímat jako tu plodnou moc Boží Trojice. To On zplodil prostřednictvím svatých Božích lidí svaté Boží Písmo, v lůnu Miriam Božího a lidského Syna a už bezmála 2000 roků plodí nové a nové syny a dcery Boží do Boží rodiny, a buduje tak Církev – Nevěstu Beránkovu. A ten den 40. od Velikonoc  10. před sestoupením Božího Ducha ke zrození Církve se Syn vrátil k oslavní  doma u Otce.
            V křesťanských zemích je to svátek Nanebevstoupení uvedený v kalendáři. Za mého dětství jsme ten svátek slavili na hoře Klenovec, kde žila jedna naše rodina a v jednom starším zpěvníku jsem našla 20 písní, oslavujících tuto úžasnou událost – návrat vítězného Syna k Otci, kde Jej čekala korunovace a usazení na trůn vševládného Krále všech králů, jak to řekl učedníkům na rozloučenou Mt 28:16 – 20. U Marka  je rozloučení zmíněno 18: 14 – 18, u Lukáše 24: 50 – 52, u Jana  16:18 a ve Sk 1: 6 – 12 je uvedeno jméno Olivetské hory, která je blízko Betánie, ale nikoli v Galileji.
            Protože při Jeho viditelném návratu stanou Jeho nohy na Olivetské hoře (Zach 14:4) a andělé učedníkům zvěstovali, že se stejně vrátí a zde je také uvedená Olivetská hora, je to s největší pravděpodobností ona hora, kde zmizel ze zorného pole učedníkú a vstoupil do té jiné dimenze nás obklopujícího duchovního světa (Žid 12:22 – 24).
            Tak zítra! Přeji Vám i sobě požehnané setkání s oslaveným vítězným Králem, naším milovaným Pánem Ježíšem.

Tady ta jedna z oslavných písní, pokud nepůjdete do některého čtvrtečního shromáždění Božího lidu:

 Před Ježíšem se kořte již, neb Králem všeho je
            a zvyšujte Jej nad vše výš!
Ó klaňte se Mu, klaňte se a vdejte čest!

Korunu vložte na hlavu Mu svatí andělé
a Jemu pějte v oslavu!
Ó pějte Mu, ó pějte Králi vesele!

            Vy svatí Jeho v nebesích, jež On korunoval,
            též kořte se Mu v srdcích svých,
            Jej korunujte, Krále slavte plesem chval.

´0 hříšníci, jež vykoupil Svou smrtí přehořkou,
ó velebte Jej ze všech sil!
Jej provolejte Králem se ctí královskou!

            Před trůnem Jeho, Země, slyš, své skvosty obětuj,
před Králem svým se pokoř již.
On Král je slávy, Král je Země, Ježíš tvůj.

Ó holdujte Mu, Král náš je, Pán Ježíš Král náš jest.
o kořme se Mu upřímně.
O klaňme se Mu, klaňme se a vzdejme čest!

S láskou   babička Ludmila 

 

24 maj

hallerova@volny.cz    https://groups.google.com/forum/#!topic/sowamagazyn/jKfKpgsdj74

Czy Andrzej Duda dostanie Nagrodę Nobla jak Al Gore i Obama?

Stefan Kosiewski udostępnił link.

8 min

Kanał Bałtyk-Adria-Morze Martwe?

1 minuta temu http://wiadomosci.onet.pl/…/,1,3200796,243851932,czytaj.html

To jest ta realizowane obecnie, wywodząca się z zamierzchłej starożytności, idea zjednoczenia świata pod duchowo-finansowym przywództwem wąskiej oligarchii, żyjącej pod opieką jej sztucznego boga, przez Karola Marksa nazwanego pieniądzem. I do tego patologicznego stanu płaskiej jak stół ziemi i płaskiej, nie pofałdowanej kory mózgowej... http://sowa.blog.quicksnake.pl/Ma…/Wychowanie-dla-przyszosci

Prezydent Duda o Inicjatywie Trójmorza Zdecydowałem się uczynić Inicjatywę Trójmorza jednym z priorytetów mojej prezydentury – powiedział prezydent Andrzej Duda w Bratysławie na forum GLOBSEC. Podkreślił, że jej charakter jest nie tyle polityczny, co infrastrukturalny i… wiadomosci.onet.pl

https://www.facebook.com/groups/Prawdziwi.Narodowcy/permalink/1670306819676681/


http://kulturalny.blox.pl/2017/05/Czy-Andrzej-Duda-dostanie-Nagrode-Nobla-jak-Al.html


To jest ta realizowane obecnie, wywodząca się z zamierzchłej starożytności, idea zjednoczenia świata pod duchowo-finansowym przywództwem wąskiej oligarchii, żyjącej pod opieką jej sztucznego boga, przez Karola Marksa nazwanego pieniądzem. I do tego patologicznego stanu płaskiej jak stół ziemi i płaskiej, nie pofałdowanej kory mózgowej niewątpliwie dojdziemy, jeśli nie zaczniemy nareszcie dostrzegać naturalnych PRAW BIOLOGII. Te zapomniane obecnie prawa przyrody powodują, że ci, którzy wzorem judeo-chrześcijańskich kapłanów oraz finansistów, żyją w bezustannym dobrobycie, nie są w stanie w pełni rozwinąć skojarzeniowych możliwości swej kory mózgowej, jako iż nie dysponują niezbędną do tego ilością pobudzeń senso-motorycznych. Wskutek działania tego Prawa Natury, przypomnianego w wieku XX przez psychologię rozwojową Jeana Piageta, wychowane w ciągłym dobrobycie jednostki w dorosłym życiu po prostu robią się złośliwie tępe, zaczynają się zachowywać jak osobniki nieco podobne do osób chorych na schorzenie genetyczne zwane syndromem Downa. Gdyż takie właśnie, nabyte genetycznie schorzenie poznawcze dzisiejszych elit Zachodu, by wskazać tutaj na funkcjonariuszy Fundacji Batorego-Sorosa, jest największym zagrożeniem dla zdrowia naszej Planety, branej jako organiczna Całość. MG  https://wiernipolsce.wordpress.com/2017/05/19/i-ty-mozesz-zostac-laokoonem-czyli/

 
     https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp

Anioły śpiewają: Panie Szabatu, głodu i grzechu w kłosie żywy...

Stefan Kosiewski

POLEN 8 s

Madamme Analia:


Uczniowie Jego przechodząc pośród pól,
które były  prawnie cudzą własnością,
zaczęli zrywać kłosy i jeść. Faryzeusze
rzekli Mu na to: kraść nam nie wolno!

Jest przykazanie Boże: Nie kradnij!
On zaś rozmowę przeniósł na lekturę Pisma
i odpowiedział pytaniem: Nie czytaliście,
co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i jego

towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł
chleby pokładne, których nie wolno było brać,
gdyż były dane kapłanom na własność? A jaki
to dzisiaj dzień mamy? Czyż nie szabat, większe

dobro? Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej
miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych.
Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.

Panie Szabatu, głodu i grzechu w kłosie żywy...


Serafin:

Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostyji...

Madamme Analia 20130208 HERODY/ Herodenspiel von Stefan ...

Madamme Analia 20130208 HERODY/ Herodenspiel von Stefan ... przecieki.blox.pl brak plus jedynek

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/62NBZGQmZvt

Na palec PDO214 Moralia Multiverse Theater I.7 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski CANTO DCXIV by sowa

https://shoudio.com/user/sowa/status/18935

Andrzej Duda do NOBLA Wychowanie dla Przyszlosci PDO477 o Dzialaniu w Strukturach MS i MSWiA Zorganizowanyc... by Stefan Kosiewski on Scribd

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/05/do-ministra-michaa-boniego-o-akcji.html

Ocena     najlepszy   1 2 3 4 5   śmieć

Komentarze

Pokażstandard | od aktywnych | ostatni wpis | wszystko
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy


Nowy komentarz

Temat:
Imię:
Informacja e-mailem. *:
Komentarz:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [zdjęcie]
Proszę odpowiedzieć cyfrą: Suma dwanaście i dziesięć