Warunki zycia w Polsce zrównaly sie z warunkami zycia w Niemczech a nawet je przescignely M36 Frau Ursula von den Leyen PDNIX von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica FO ZECh ZR

Napisał sowa (») 23. 12. 2019 w kategorii MUSZELKI, czytaj: 474×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinemuszelki/img-20191220-102216.jpg

audiohttps://gloria.tv/post/sYcVwAeL76aa1AtU6ZKuaSRkp     A HAPPY HANNUKAH! From Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V. an die Leiterin des AfW (Frau Meier-Sienel) Ltd. Magistratsdirektorin; AZ: 2006 - 4589 ALKOHOLFREIE WEINACHTEN! Carmina Priapea  SZCZĘŚLIWEGO HANNUKAH! Od Stefana Kosiewskiego, Polnisches Kulturzentrum e.V. do szefa Mieszkaniówki (Pani Meier-Sienel) Prowadzącej Dyrektorki Magistratu; Nr Akt: 2006 - 4589 BOŻE NARODZENIE BEZALKOHOLOWE! Warunki życia w Polsce zrównały się z warunkami życia w Niemczech a nawet je prześcignęły Frau Ursula von den Leyen IX Prolegomena do Niebopolityki von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica Fascynacja Obłędem M36 Zarys Estetyki Chazarów Zniweczona Rzeczywistość https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6614986474590883841/

audio: https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/warunki-zycia-w-polsce-zrownaly-sie-z-warunkami-zycia-w-niemczech-m36-frau-uvdl-pdnix-von-sk-ssetkh/

PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/warunki_zycia_w_polsce_zrownaly_sie_m36_alkoholfre

Droga Pani Meier-Sienel,

dziś 22 grudnia AD 2019 życzymy wszystkim Żydówkom i Żydom, nie tylko we Frankfurcie nad Menem, „szczęśliwej Chanuki!” W imieniu prawie 145 000 Polaków i Katolików żyjących w Hesji! Jako przewodniczący Polnisches Kulturzentrum e.V. mogę również Pani powiedzieć: Mezuza w odrzwiach finansowanego ze środków publicznych mieszkania nie upoważnia jeszcze żadnej Dyrektorki Magistratu (szefowej Urzędu do Spraw Mieszkaniowych) do bezprawnego działania.

Img-20191224-004053

Także napis na karteczce: "Polnisches Kulturzentrum e.V.", w przeznaczonym dla listonosza okienku na skrzynce pocztowej w RFN, nie może wywoływać patologicznych podejrzeń urzędnika zdrowego psychicznie, nie może powodować nienawiści do obcych, ani pociągać za sobą karalnego prześladowania mojej osoby.

W bezprawnym i stronniczym piśmie z 18 grudnia 2019 przedstawiła Pani w sposób fałszywy prześladowanie mojej osoby przez pracownice Pani Urzędu (AZ: 2006-4589). Zachowuję ten list jako ew. dowód (5.) dla potrzeb Prokuratury i wzywam Panią ostatni raz do zaprzestania prześladowania i dyskryminowania mojej osoby.

Oczekuję odpowiedzi od Pani na mój oficjalny sprzeciw z 10 grudnia 2019, tzn. po 13 (trzynastu) latach opóźniania załatwienia mojej sprawy, otrzymania wreszcie propozycji nowego mieszkania, stosownie do mojego wieku (we Wigilię mam 66 lat) i pogorszonego stanu zdrowia.

Przyzwoitość i Słowo Przeprosin w moim kręgu kulturowym należą do tego, Droga Pani Meier-Sienel.

Img-20191219-180346

W e-mailu z dnia 5 grudnia 2019 r. (patrz poniżej) wystarczająco już odpowiedziałem na bezprawne prześladowanie mojej osoby (pani Erckmann w liście z dnia 18 listopada 2019 r.): „Załączam zawiadomienie o wpisie do rejestru stowarzyszeń w sądzie grodzkim we Frankfurcie nad Menem, VR 11226 z 02.09.1997 (dowód 3.)”. http://sowa.quicksnake.cz/Zniweczona-Rzeczywistosc/Sitwie-zbiera-sie-sprawy-pokrywaja-sie-perwersyjnie-Pietrzak-musi-beknac-M34-Prok-Jolanta-Mamej-PDO595-von-Stefan-Kosiewski-Brgerprvention-trifft-Polizeiprvention-an-Frau-Meier-Sienel

Dlaczego zatem w liście swoim z 18 grudnia 2019 r. niesłusznie i bezprawnie twierdzi Pani, że jestem wciąż winien Pani, albo Pani Erckmann (czy Pani Kremer) jakieś jeszcze wyjaśnienia? Pani kryminalizuje i dyskryminuje moją osobę już nawet samym bezpodstawnym i fałszywym podejrzeniem: "jak Pan w rzeczywistości wykorzystuje swoje mieszkanie"?

Wykorzystuję, jak Pani wiadomo, moje mieszkanie w zgodzie z Artykułem 13. Konstytucji RFN: „Nietykalność mieszkania”, a więc w celu mieszkania i życia; od września 1987 r. także w celu prowadzenia działalności dziennikarskiej (vk.com/photo467751157_457242327 dowód 4.). https://yandex.ru/collections/card/5dffae853cbd8344de9ad064/

Polnisches Kulturzentrum e.V. jest osobą prawną, dlatego w tym miejscu chciałbym zacytować art. 19 ustawy zasadniczej:

(3) Prawa konstytucyjne mają również zastosowanie do krajowych osób prawnych, o ile mają one do nich zastosowanie ze względu na swój charakter.

(4) Jeżeli władza publiczna narusza czyjeś prawa, droga sądowa stoi otworem”,„ Ustawa podstawowa dla Republiki Federalnej Niemiec ”. Federalne Centrum Edukacji Politycznej. Bonn 2013. s. 21.

Polnisches Kulturzentrum e.V. jest tym podmiotem prawa, który 21 lat temu prowadził we Frankfurcie nad Menem rozmowy z Wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego (Frau Magdalene Hoff) na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, patrz: Gazeta Europejska nr 5 maja 1988 rocznik 49. s. 13. https:/ /yandex.ru/collections/card/5dff8d213cbd837ecbe65cb6/

Img-20191222-152847

„Wiele wydarzeń przeprowadzanych jest się wspólnie z partnerami kooperującymi, w tym z Polnisches Kulturzentrum e.V." Gazeta Europejska nr 12 grudnia 1999 r., r. 50., s. 14. https://yandex.ru/collections/card/5dff909c40a3230f37342500/

W moim sprzeciwie z dnia 10 grudnia 2019 r., który przesłałem również trzem radnym miasta w celach informacyjnych, uprzejmie zwrócono się do Pani „Szanowna Pani Meier-Sienel” i poproszono o właściwe działanie. https://yandex.ru/collections/user/sowa-magazyn/frankfurt-am-main-hochst-ad-2019/

Jako obywatel RFN idę tu w ślady Przewodniczącego Żydów w Niemczech, pana Józefa Szustera, którego matka Anita Susanna Grünpeter urodziła się 14 listopada 1914 r. W Laurahütte na Górnym Śląsku, w bezpośrednim sąsiedztwie mojego miejsca urodzenia, żydowskiego miasteczka Czeladź, od zachodu graniczącego ze Siemianowicami Sląskimi/ Laurahütte, a od wschodu z Będzinem, miejscem narodzin pana Arno Lustigera. I jego francuskiego kuzyna, Kardynała Lustigera, śp obu. https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/tacy-i-tacy-arno-lustiger-i-szewach-weiss-pdo551-o-klozecie-do-saturna-fo-von-stefan-kosiewski-pdnix/ 

https://yandex.ru/collections/card/5dff98fb3cbd833712138726

Screenshot-2019-12-24-europische-gesellschaft-pons-gavli

Aby nie parafrazować pana Josefa Schustera, powiem Pani jako obywatel RFN jasno: jeśli są ludzie, którzy mają coś przeciwko Polnisches Kulturzentrum e.V., mogą opuścić Unię Europejską.

Każdemu Żydowi wolno dzisiaj zapalić światło na świeczniku Chanuka i z wdzięcznością dotykać mezuzę we futrynie. https://gloria.tv/post/1kVD6pYhPuqi1K6uhtKZrzvB8 

Nie popełniam niesprawiedliwości, brudu i wstydu w moim mieszkaniu. Nazywam się Stefan Kosiewski, a nie Marian Banaś, który z łaski umierającego i cierpiącego Jarosława Kaczyńskiego zajmuje stanowisko szefa Najwyższej Izby Kontroli Państwa w Rzeczypospolitej Polskiej a jednocześnie w podejrzanie nabytym domu pożydowskim na Podgórzu (na terenie byłego getta w Krakowie) sprawił, że działał w tym domu burdel na godziny. W RFN, w Polsce i Brukseli niestety ciągle mamy jeszcze do czynienia z takimi złoczyńcami/ szurkami.

Ale jest też prawidłowe zachowanie w życiu publicznym: Herr Peter Feldmann, Nadburmistrz i Herr Mike Josef, magistracki szef Wydziału Planowanie i Mieszkalnictwo, powiedzieli na ulotce opublikowanej z datą 28 listopada 2019: "Pozwólcie sobie doradzić! https://yandex.ru/collections/card/5de8bb21d497a867a5ec9a7b/

Popierajcie się nawzajem i organizujcie się. Wspólnie możemy więcej osiągnąć, niż samotnie" https://yandex.ru/collections/card/5deecc36874e978cfd3ff10a/

Screenshot-2019-12-24-ciana

Droga Pani Meier-Sienel,

„Najemcy mają prawa”; STABSTELLE MIETERSCHUTZ mieterschutz.amt64@stadt-frankfurt.de jest przecież osiągalny w budynku Urzędu, którym Pani kieruje!

Powołując się na Artykuł 20. Traktatu między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską o dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy przesyłam niniejszą korespondencję do wiadomości pana Kai Klose, osoby wyznaczonej przy rządzie Landu Hesja ds. stosunków rządu landowego z Mniejszością Polską w Hesji.

572/5000 Ministerstwo Hesji dla Kai Klose Dostojewskistrasse 4 E-mail: kai.klose@hsm.hessen.de Sprawy społeczne i integracja 65187 Wiesbaden Sekretarz stanu i telefon: 0611 / 817-2280 Upoważniony przedstawiciel faksu: 0611 / 817-3236 Integracja i przeciwdziałanie dyskryminacji

Pan Kai Klose jest homoseksualistą, zatem osobiście zainteresowany przypadkami dyskryminacji, dotknięty, powiedzieć można: Wesołych świąt i szczęśliwego Chanuka.

Z poważaniem Stefan Kosiewski

http://oswiata.weebly.com/blog 

Screenshot-2019-12-23-vii-prolegomena-do-niebopolityki-von-stefan-kosiewski-po-myli-arystotelesa-m34-prof-dr-herbert-schn

W Uzasadnieniu 1. Tezy na I Zjazd  PWPwP: Zgodnie z polskim ustawodawstwem (Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1473)) zwłoki ludzkie mogą być pogrzebane na cmentarzu, zatopione w morzu lub skremowane i pochowane na cmentarzu. Wyklucza to możliwość umieszczenia szczątków zmarłej osoby w np. "parku pamięci"[4] czy przechowywanie prochów w urnie w domu. https://pl.wikipedia.org/wiki/Resomacja Resomacja – proces rozkładu zwłok ludzkich poprzez alkaliczną hydrolizę, uważany przez jego twórców za bardziej ekologiczny od kremacji. Odliczanie biorytmu Data urodzenia: 18-06-1949 Jarosław Kaczyński Biorytm na dzień: 20-06-2017 Liczba przeżytych dni: 24839 Cykl fizyczny: dzień 22 Biorytm fizyczny: -26 tendencja rosnąca ↑ Cykl psychiczny: dzień 3 Biorytm psychiczny: 63 tendencja rosnąca ↑ Cykl intelektualny: dzień 23 Biorytm intelektualny: -94 tendencja malejąca ↓ Cykl intuicyjny: dzień 14 Biorytm intuicyjny: -37 tendencja malejąca ↓ Fizyczny -26 Psychiczny 63 Intelektualny -94 Intuicyjny -37 https://www.instagram.com/mysowa/channel/ 

Img-20191220-163414-alkoholfreie-weinachten

https://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/12/vii-prolegomena-do-niebopolityki-von.html

PDF: Warunki zycia w Polsce zrownaly sie M36 ALKOHOLFREIE WEINACHTEN PDNIX von SK an die Leiterin des AfW SSetKh... by Stefan Kosiewski on Scribd

 Screenshot-2019-12-23-stefan-kosiewski-na-instagramie-von-barbara-jedrzejczak_2

https://ligon.wordpress.com/2019/12/22/a-happy-hannukah-from-stefan-kosiewski-polnisches-kulturzentrum-e-v-an-die-leiterin-des-afw-frau-meier-sienel-ltd-magistratsdirektorin-az-2006-4589/

 Screenshot-2019-12-24-sowa-auf-twitter-https-t-co-xafbei7fyn-audio-https-t-co-l1289ug5vf-warunki-ycia-w-polsce-zrownay-s

https://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/12/kaczynski-chce-umrzec-na-raka-w-awach.html 

-----Wiadomość oryginalna----- Od: Kai.Klose@hsm.hessen.de <Kai.Klose@hsm.hessen.de> Wysłano: wtorek, 24 grudnia 2019 12:33 Do: skosiewski@gmail.com Temat: Automatische Antwort: A HAPPY HANNUKAH! From Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V. an die Leiterin des AfW (Frau Meier-Sienel) Ltd. Magistratsdirektorin; AZ: 2006 – 4589 ALKOHOLFREIE WEINACHTEN! Carmina Priapea Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin urlaubsbedingt abwesend und kann E-Mails daher nicht bearbeiten. Ihre E-Mail wird nicht weitergeleitet. Bitte wenden Sie sich in dringenden Fällen an unser Funktionspostfach ministervorzimmer@hsm.hessen.de. Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen Kai Klose Staatsminister Hessisches Ministerium für Soziales und Integration Sonnenberger Str. 2/2a 65193 Wiesbaden Tel.: 0611.817.2280 Email: kai.klose@hsm.hessen.de<mailto:kai.klose@hsm.hessen.de> Internet: https://soziales.hessen.de/ueber-uns/kai-klose

--------------- Od: christine.erckmann@stadt-frankfurt.de <christine.erckmann@stadt-frankfurt.de> Wysłano: wtorek, 24 grudnia 2019 12:40 Do: skosiewski@gmail.com Temat: Automatische Antwort: A HAPPY HANNUKAH! From Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V. an die Leiterin des AfW (Frau Meier-Sienel) Ltd. Magistratsdirektorin; AZ: 2006 – 4589 ALKOHOLFREIE WEINACHTEN! Carmina Priapea Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin ab dem 14.01.2020 wieder erreichbar. Ihre Nachrichten werden zwischenzeitlich nicht weitergeleitet. In dringenden Fällen können Sie Ihre Anfrage an belegungskontrolle.amt64@stadt-frankfurt.de senden. Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Christine Erckmann Stadt Frankfurt am Main -Der Magistrat- Amt für Wohnungswesen 64.32/ Bestandsverwaltung und Belegungskontrolle Adickesallee 67/69 60233 Frankfurt am Main Telefon: 069/212-30955 Fax: 069/212-48836 Mail: christine.erckmann@stadt-frankfurt.de Internet: www.wohnungsamt.frankfurt.de

---------------- Od: holger.tschierschke@spd-fraktion.frankfurt.de <holger.tschierschke@spd-fraktion.frankfurt.de> Wysłano: wtorek, 24 grudnia 2019 12:39 Do: skosiewski@gmail.com Temat: Automatische Antwort: A HAPPY HANNUKAH! From Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V. an die Leiterin des AfW (Frau Meier-Sienel) Ltd. Magistratsdirektorin; AZ: 2006 – 4589 ALKOHOLFREIE WEINACHTEN! Carmina Priapea Sehr geehrte Damen und Herren, Ich bin bis zum momentan per Mail nicht erreichbar. Ihre Mail wird nicht weitergeleitet. Vielen Dank! Mit freundlichen Grüßen Holger Tschierschke 2. Geschäftsführer der SPD-Römerfraktion

---------------------

PDFhttps://vk.com/doc467751157_529389445 

Od: "Günter Pabst" <Pabst@gmx.eu> Wysłano: wtorek, 24 grudnia 2019 11:16 Do: "Pabst Günter" <pabst@em.uni-frankfurt.de> Temat: Fw: Grüße Betreff: Grüße Liebe Freundinnen und Freunde der Städtepartnerschaft, ich wünsche Ihnen und ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr, Gesundheit und viele gute Begegnungen mit den polnischen Freundinnen und Freunden. Im Anhang unser Weihnachts- und Neujahrsgruß (dt. u.pl.), der Jahresbericht und der Bericht über die Tagung in Homburg. Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Herzliche Grüße Ihr Günter Pabst  Günter Pabst Höhenstr. 14 65824 Schwalbach a. Ts. Tel.: +49 619686288 Handy: +49 176 567 615 08 Mail: pabst@gmx.eu ---------------------------------------------------------------------

Mojmír Kovář mojmir.kovar@gmail.com [sowamagazyn] Mi, 25.12.2019 21:19 Fabelhaft. Danke, Herr Stefan út 24. 12. 2019 v 13:21 odesílatel skosiewski@gmail.com [sowamagazyn] <sowamagazyn@yahoogroups.de> napsal: -------------------------------

 Od: sowamagazyn@yahoogroups.de <sowamagazyn@yahoogroups.de> Wysłano: środa, 25 grudnia 2019 22:47 Do: Donat Lusk sowa-frankfurt@live.de [sowamagazyn] <sowamagazyn@yahoogroups.de> Temat: [sowamagazyn] Abwesenheitsnotiz Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ab dem 6. Januar bin ich wieder in der Bundesgeschäftsstelle der Europa-Union erreichbar. Meine Mails werden bis dahin nicht gelesen und nicht weitergeleitet. Mit freundlichen Grüßen Birgit Kößling Bundesgeschäftsführerin Europa-Union Deutschland e.V.  https://vk.com/wall467751157_722

 

https://vk.com/video467751157_456239198

Ocena     najlepszy   1 2 3 4 5   śmieć

Komentarze

Pokażstandard | od aktywnych | ostatni wpis | wszystko
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy


Nowy komentarz

Temat:
Imię:
Informacja e-mailem. *:
Komentarz:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [zdjęcie]
Proszę odpowiedzieć cyfrą: Suma jedenaście i dziewięć