Wniosek o uchylenie Zarządzenia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny z dnia 12 października 2020 Sygnatura akt VI Kp 525/20

Napisał sowa (») 19. 10. 2020 w kategorii Kriegsgräber – Mogiły Polskie w RFN, czytaj: 244×
prokuratura/screenshot-2020-10-18-lech-klekot1.png

audio: https://gloria.tv/post/w8YhPuuxauw62vYkQvyX7wcK4  NIE MOJA OJCZYZNO CB15 von Stefan Kosiewski SSetKh Prokuratura Policja ZR DINTOJRA Giertych Krauze Stonoga ZECh God grant my the Serenity 20201016 ME SOWA  Napsal sowa (») 16. 10. v kategorii Zniweczona Rzeczywistosc, přečteno: 196× vk.com/wall467751157_969

Screenshot-2020-10-17-zbigniew-stonoga-15-08-2015-w-rozmowie-telefonicznej-z-prokuratorem-obwinia-polaczka-i-rostowskiego-o Modlę się za wstawiennictwem św. Doroty z Mątów o Ład Boży i Łaskę w spełnionym życiu Pani Doroty Dołowiec z Komendy Powiatowej Policji T-0511-11/20/PK sowa 5 października, 2020 Wniosek o uchylenie Zarządzenia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny z dnia 12 października 2020 Sygnatura akt VI Kp 525/20 https:// telefonicznej z prokuratorem obwinił Polaczka i Rostowskiego o wyprowadzenie 1,2 miliarda złotych ze SKOK-ów do Luksemburga vk.com/wall467751157_964 von Stefan Kosiewski SSetKh Prokuratura Policja ZR DINTOJRA Giertych Krauze Stonoga ZECh God grant my the Serenity t.co/aMEhejk8l5 NIE MOJA OJCZYZNO CB15 t.co/fMqNq48GbK 20201017 ME SOWA t.co/7dxu0XbzZB Wniosek o uchylenie Zarządzenia Sądu — sowa (@sowa) October 17, 2020 Transmisja z bazyliki licheńskiej t.co/PgopirIGGq Jutro, 19 października wspomnienie błogosławionego Jerzego POPIEŁUSZKI, Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. t.co/oEmgoXCrYP CUI BONO 15 PIERWSZY KWADRANS t.co/aMEhejk8l5 — sowa (@sowa) October 18, 2020

audio: mixcloud.com/sowafrankfurt/nie-moja-ojczyzno-cb15-von-stefan-kosiewski-ssetkh-prokuratura-policja-zr-dintojra-giertych-krauze-s/

Screenshot-2020-10-17-untersttzung-fr-kardinal-woelki

yandex.ru/collections/card/5db585d151aa9040bc4b583b/5f8aec3ac2879e477c06c81a/

Wniosek o uchylenie Zarządzenia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny z dnia 12 października 2020 Sygnatura akt VI Kp 525/20

twitter.com/sowa

Boże, daj mi spokój ducha do zakceptowania
rzeczy, których nie mogę zmienić, odwagę
dokonania zmian rzeczy, które mogę zmienić
i mądrość odróżniania jednego od drugiego

ODżYDZANIE · 13. Oktober 2020 6500 LAT TEMU W IZRAELU JUŻ WYTWARZANO RUDĘ MIEDZI CB14 SSetKh von Stefan Kosiewski FO ERRATA jest: żydostwo na onecie ZECh powinno być: żydostwo na interii ZR, Stefan Kosiewski sowa.magazyn@yandex.com poprzedni adres internetowy skosiewski@gmail.com Frankfurt nad Menem, 15.10.2020 w terminie zawitym do wiadomości Rektora Szkoły Zdrowego Zmysłu w Moskwie, zaprzyjaźnionej z Instytutem Niebopolityki Polskiej we Frankfurcie nad Menem, Wniosek o uchylenie Zarządzenia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny z dnia 12 października 2020 Sygnatura akt VI Kp 525/20 poprzednia sygn. (PR 1 Ds 1340.2020) https://vk.com/doc467751157_571876253 wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania braku formalnego w postaci własnoręcznego podpisania zażalenia, pod rygorem pozostawienia zażalenia bez rozpoznania. Na zarządzenie sędziego Kierownik sekretariatu Monika Jeruzal http://sowa.blog.quicksnake.pl/Kriegsgrber-Mogiy-Polskie-w-RFN/Wniosek-o-uchylenie-Zarzdzenia-Sdu-Rejonowego-dla-odzi-rodmiecia-w-odzi-VI-Wydzia-Karny-z-dnia-12-padziernika-2020-Sygnatura-akt-VI-Kp-525-20-2

2020-10-17-1-cb-koto-umrze-morawieckihttps://vk.com/video467751157_456239302

15. Oktober 2020 Nazarewskomu Alekseyu, ze życzeniami światowych sukcesów naukowych w Nowym Roku Szkolnym Szkoły Zdrowego Zmysłu w Moskwie, po zapoznaniu się z nowym wideo Szkoły Re: -----Wiadomość oryginalna----- Od: Алексей Назаревский В-73 <president@clubvi.ru> Wysłano: środa, 14 października 2020 08:27 Do: + Косиевский Штефан Temat: Новое видео Школы Przedstawiam najnowsze dokonania naukowe Frankfurckiego Instytutu Niebopolityki na kierunku: POLIN Dudy, Łódź- Śródmieście Sygnatura akt VI Kp 525/20; poprzednia sygn. (PR 1 Ds 1340.2020) https://www.pinterest.de/pin/452752568796055051/activity/tried

Stefan Kosiewski sowa.magazyn@yandex.com poprzedni adres internetowy skosiewski@gmail.com

2020-10-15-cb15-my-pracujemy-bez-brakow

pinterest.de/pin/452752568796055051/

Frankfurt nad Menem, 15.10.2020 w terminie zawitym

Screenshot-2020-10-15-1-pinterest-sowa-cb15

do wiadomości Rektora Szkoły Zdrowego Zmysłu w Moskwie, zaprzyjaźnionej z Instytutem Niebopolityki Polskiej we Frankfurcie nad Menem,

dotyczy: Wniosek o uchylenie Zarządzenia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

VI Wydział Karny z dnia 12 października 2020 Sygnatura akt VI Kp 525/20 poprzednia sygn. (PR 1 Ds 1340.2020)

wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania braku formalnego w postaci własnoręcznego podpisania zażalenia, pod rygorem pozostawienia zażalenia bez rozpoznania. Na zarządzenie sędziego Kierownik sekretariatu Monika Jeruzal

Szanowna Pani Kierownik Jeruzal,

dziękując ze wyżej wymienione (dokonane przez nie określonego w korespondencji z dn. 12 października 2020 imieniem i nazwiskiem sędziego) Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, wezwanie do własnoręcznego podpisania zażalenia wyjaśniam, że Prokuratura Rejonowa Łódź - Śródmieście winna posiadać już własnoręcznie podpisane przeze mnie 10 sierpnia 2020 w terminie zawitym zażalenie (w zał.: Stefan Kosiewski do Prokuratura Rejonowa Lodz-Srodmiescie 20200811 3D _merged_with_page_numbers_compressed.pdf vk.com/doc467751157_562828883), zatem nie stwierdza się tu obiektywnie i naukowo możliwości występowania zasadności w powyższej .:..Sprawie rygoru pozostawienia zażalenia bez rozpoznania przez Sąd.

linkedin.com/posts/stefankosiewski_nie-moja-ojczyzno-cb15-von-stefan-kosiewski-activity-6723106341247840256-XEt-

W zał. przesyłam Pismo z 5 czerwca 2009 do Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji/ podinspektor Maciej Stańczyk, w którym wytłuszczonym drukiem mówi się o działaniu zorganizowanych band przestępczych złożonych z osobników żydowskiego pochodzenia w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP. vk.com/photo467751157_457243287

O zbrodniczej, mafijnej strukturze państwa, tzw. Polski po Magdalence 1989 poinformowani zostali Pismem z 5 czerwca 2009 r.: Minister Spraw Wewnętrznych RP, Minister Sprawiedliwości RP, Minister Spraw Zagranicznych RP, Kancelaria Prezydenta RP. vk.com/photo467751157_457243286

yandex.ru/collections/card/5db585d151aa9040bc4b583b/5f888f0f4c79f49ef1914f5e/

PDF: Jerzy POPIELUSZKO CB15 NIE MOJA OJCZYZNO von Stefan Kosiewski SSetKh Prokuratura Policja ZR DINTOJRA Gierty... by Stefan Kosiewski on Scribd

vk.com/photo467751157_457243285

sowamagazyn.blogspot.com/2020/10/odzydzanie-13-oktober-2020-6500-lat.html

Scan-20201015-4-cb15

Na rolę polityczną i znaczenie opiniotwórcze założonego i kierowanego przeze mnie we Frankfurcie nad Menem Polskiego Ośrodka Kultury wskazał Minister Kultury RP Pismem z 12 listopada 1997.

yandex.ru/collections/card/5db585d151aa9040bc4b583b/5f88eb5702cfce744719f971/

Szczegółową Informację o nadużyciach i niedopełnieniu obowiązków służbowych poprzez celowe i świadome utrudnianie prawidłowego przebiegu toczącego się postępowania kontrolnego przez policjantów zatrudnionych w Tomaszowie Mazowieckim do kontroli działalności innych policjantów, przedstawiłem w Piśmie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi/ inspektor Marek Działoszyński 1 grudnia 2008; do wiadomości, jak wcześniej wspomnianym Piśmie z 5 czerwca 2009 r.: Minister Spraw Wewnętrznych RP, Minister Spawiedliwości RP, Minister Spraw Zagranicznych RP, Kancelaria Prezydenta RP.

Nie składa się niniejszym zażalenia na stronnicze działanie, w porozumieniu z innymi, sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, albowiem to siłą rzeczy samo wyłącza się do rozpatrzenia w odrębnym postępowaniu.

Wnioskuje się, jak uprzednio: o szacunkowe respektowanie przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi obowiązującej w nauce filozofii przedmarksistowskiej Zasady nie mnożenia bytów ponad potrzebę, nie kręcenia się bąka w kółko i nie wchodzenia .:.Bracia Fartuszkowi po raz drugi do tej samej, brudnej wody ukręcania łba .:.Sprawie przez prostackie, albowiem bezpodstawne i z góry nieskuteczne organicznie odgrażanie się przez urzędnika państwowego poważnemu obywatelowi zagranicznemu pozostawieniem zażalenia bez rozpoznania go przez antypolski zasadniczo i antyunijny przedmiot pozostający na usługach żydokomunistycznej, zbrodniczej sitwy Kaczyńskiego, która po podzieleniu się ze wspólnikami mafijnymi zagrabionymi 250 miliardami złotych w ramach 4 tarczy usiłuje sprawiać jeszcze wrażenie, iż chciałaby nażreć się nałożoną bezprawnie i bezpodstawnie na Federację Rosyjską prowokacyjną kontrybucją, haraczem prawdziwie chazarskim we wysokości 29 miliardów zł, robionymnym na 35-letniego słupa ze świadectwami oficjalnie pięciu ponoć przebytych (dosłownie: 5-ciu) uczelni wyższych, nie przebywającego wcześniej na stypendium rządowym w Stanach, nie pracującego ani dnia jednego nigdzie dosłownie, w żadnej Firmie, urzędnika państwowego, nie Miasta mafijnego, szefa UOKiK-u, oficera prowadzącego kontrybucyjne geszefty sitwy Kaczyńskiego, polegające na próbie wbijaniu klina do rurociągu Czajka: Merkel i Putina, próba dokonania sabotażu międzynarodowego porozumienia skanalizowania skroplonego gazu łupkowego żydostwa amerykańskiego na dnie Bałtyku przez podżegacza wojennego Mateusza Morawieckiego może się wnet zakończyć między ustami, a brzegiem pucharu goryczy szprychy czy koła zębatego przekładni dupodajnego kurdupla między młotkiem, a kowadełkiem w uchu uparcie głuchego na Prawdziwego:

vk.com/photo467751157_456240417

Nauka demaskuje dowodowo, empirycznie i logicznie bżydki i szatański pomysł cwanego, jako prymitywnego zadymiania wojenką dających sobie radę ze szabelkami oralnie i analnie na łatwiznę i dwa fronty fałszywych Piłsudczyków Wawelowych, homoseksualną farsą potrząsania wszystkiego, którego to ruchania permanentnego wyłącznym celem jest udawane ogłupiania ściemniającego kanaliami i zadymienie gorszymi sortami, dokonanej na słupa premiera Morawieckiego niewyobrażalnej na zdrowy rozum grabieży 250 miliardów złotych, kosztem 12-tu przyszłych pokoleń przez powojskowe i poubeckie bandy żydoskie nie kryjące się już nawet w strukturze kupy kamieni, pozostawionej de facto przez światowych kabalistów, ojców Polin Dudy, Intermarium Stratfor Friedmana, Filantropię Gatesa i Sorosa do zagłady i ostatecznego zlikwidowania nieprzyzwoitego problemu ubogacenia się złoczyńców łapami sitwy miejscowego niechlujstwa; Kaczyński, Morawiecki, Duda & Co. Przy współudziale skorumpowanej w Magdalence 1989 r. zbrodniczej sekty hierarchicznej pedofilskiego antykościoła satanistów Mamona, skomunysynów z Wielkiej Nierządnicy oddanej symbolicznie pomnikiem w Konstancji.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi poddawany jest niniejszym testowaniu naukowemu na obecność przeciwciała Pandemii Psychozy Korony Króla Heroda w systemie wzmożonego krążenia z kałem bezkręgowców dbytniczych w Królowej Polskich Rzek Wiśle po dokonaniu ponownego sabotażu przeczyszczającego Bilderberga i po wycofaniu się wojska z przeprawą pontonową rurami dwoma gówna, ażeby promu owego nie zerwała sama rzeka wzburzona tym chociażby, że wczoraj w Czeladzi nad Brynicą, w dorzeczu Przemszy, za działem wodnym Odry i Wisły zabity został młody człowiek (35 lat) a tylko dlatego, że w sprywatyzowanej chyba już ostatecznie spółce miejskiej Wodociągów i Kanalizacji nie miał kto zadbać o BHP, dlatego rzecznik Policji Powiatowej w Będzinie w rozmowie z lokalnym dziennikarzem, zinterpretował przerażająco głośny na całą okolicę wybuch gazu łupkowego rzeczowym wyjaśnieniem, że nie była to bynajmniej żadna detonacja niewypału z czasów II wojny światowej, gdyż każdy harcerz wie, że nie toczyły się przy ul. Będzińskiej żadne walki w styczniu 1945, bowiem po opuszczeniu przez Niemców KL-Auschwitz nie było żadnego wyzwolenia obozu wykorzystywanego po dziś dzień w syjonistycznej propagandzie, zaś na cmentarz parafialny przy ul. Cmentarnej podrzucono, jak wszędzie w miejscowościach zajętych przez Armię Sowiecką, niczym do Gliwic we wrześniu '39 z odległych miejsc śmiertelnych wypadków samochodowych tudzież miejsc zgonów naturalnych kilka zimnych trupów przebranych we furażerki z czerwoną gwiazdką oraz onucki na wystudzonych, sinych stopach, pozbawionych butów, aby robiły na wieki za "Bohaterskich rzołnierzy radzieckich poległych przy wyzwalaniu Czeladzi" , jak tamci w Gliwicach pod masztem radiostacji mieli robić w propagandzie wrześniowej za antyhitlerowskich dywersantów, co mogło uchodzić pośród plebsu w dawnych czasach, kiedy ludność nie znała jeszcze języków obcych, jak dr Jarosław Kaczyński AD 2020 i Wielce Szanowna Pani Prokurator Kosior z Prokuratury Krajowej, która wsypała się przed chwilą Pismem PK I Ko1 521.2019 z datą 15 października 2020 r., tzn. dzisiaj, w nadgodzinach 16 października: -----Wiadomość oryginalna----- Od: Biuro Podawcze <biuro.podawcze@pk.gov.pl> Wysłano: piątek, 16 października 2020 18:17 Do: skosiewski@gmail.com Temat: PK I Ko1 521.2019, w którym oddelegowana z prowincji do Prokuratury Krajowej urzędniczka wyznaje, że nie zna języków, jak cała urzędnicza klasa rządząca: "Potwierdzam wpływ do Prokuratury Krajowej Pana korespondencji elektronicznej z 13 października 2020 r. (godzina 3.52). Jednocześnie stwierdzam, że korespondencja ta jest ogólnikowa, nie zawiera konkretnych wniosków w zakresie kompetencji prokuratury, a nadto zawiera częściowo treść sporządzoną w języku obcym. Wobec tego została zarejestrowana i złożona do akt".

A, owszem można i tak, można nie kumać, nie uczyć się języków dokumentów oryginalnych składanych w Dziale Akt Prokuratury Krajowej jako dowody rzeczowe, którymi nie trzeba się interesować. Można nie zatrudniać w żadnej jednostce Prokuratury RP tłumaczy języków obcych, ani ekspertów naukowych, jak np. zatrudnia się dla przykładu w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie z prawdziwym niepowodzeniem robi za eksperta "z poważaniem nadkom. Paweł Kowalski p.p. Ekspert Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kontroli, Skarg i Wniosków KPP w Tomaszowie Maz." (Od: Edyta Dołowiec <edyta.dolowiec@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl> W imieniu LD Komendant KPP Tomaszów Mazowiecki Wysłano: środa, 14 października 2020 15:28 Do: skosiewski@gmail.com Temat: T-0511-11/20/PK Ważność: Wysoki).

Można ujawniać braki uzębienia, czy wykształcenia funkcjonariuszy Prokuratury Krajowej, bezkarne spuszczanie kanalizacji do Wisły, mordowanie pracowników fizycznych spółki kanalizacyjnej w Czeladzi, a jednocześnie wskazywać można samemu, że w Policji Powiatowej istnieją PRZEROSTY ADMINISTRACJI, że Komendant Policji Powiatowej insp. Szymon Herman potrafi zatrudnić na etacie niekumatych ekspertów, których Minister Sprawiedliwości Ziobro nie zatrudnia, ponieważ wyrzucił wszystkie środki budżetowe w błoto niekonkretnych akcji reklamowych, kupowania prezerwatyw dla przedszkoli, maseczek z recyklingu z Firmy Szumowskiego nie pranych miesiącami, ściąganie do stolicy z Polski Powiatowej dziwnych ludzi, ośmieszanie się w oczach Rosji Putina, która będzie teraz umiała sobie przetłumaczyć z języka polskiego na urzędowy rosyjski na Kremlu, że banda żydoska, która została poddana druzgocącej krytyce Niebopolityki Polskiej w rozdziale 14 mojej pracy naukowej CUI BONO 13 paź 2020, 03:52:14 (4 dni temu) za urządzenie sobie obżydliwej CHUCPY z PANDEMII PSYCHOZY COVID-19 podśmiechujkami purimowymi, quasi akcją parateatralną nazwaną szumnie DEKLARACJA Z GREAT BARRINGTON, podpisaną w blasku fleszy przez trójkę pożydecznych epidemiologów użytych w kampanii propagandowej kandydata TRUMPA kosztem milionów ofiar koronawirusa, albowiem po pierwszym milionie, do którego łatwo dojść, jak Palikotowi koledzy Krzyśka Mrozowskiego dali zrobić w Czeladzi, może dojść do zapowiedzianych kabalistycznie 6 milionów OFIAR ZAGŁADY MOROWEJ.

Zaprawdę, jak powiedziałem: Deklaracja z Great Barrington nie jest bynajmniej najmądrzejszym apelem i najlepszym postępowaniem naprawczym, z wielu względów, jakby na nią nie popatrzeć,

W Dniu św. Teresy i św. Jadwigi, 15 października 2020 z Pięknym, Dobrym i Prawdziwym, nie tożsamym bynajmniej z duchem wystąpień b. ministra rolnictwa RP, który nie wie chyba, co czyni w jawnej zmowie z Kaczyńskim, który musí wszak odejść z Morawieckim i z innymi sitwarzami.

Z Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski

Listem Mianowania L5/97 Przewodniczącego ZHP z 11 listopada 1997 podniesiony w Londynie do godności Działacza Harcerskiego w Organizacji Przyjaciół Harcerstwa, które nie pije, nie pali, nie kłamie, jest czyste w myśli, mowie i uczynkach

Scan-20201015-7-l5-97-11-listopada-1997-list-mianowania-naczelnik-zhppgk-cb15_2

Prawo harcerskie ZHR

  1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
  5. Harcerz postępuje po rycersku.
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
  8. Harcerz jest zawsze pogodny.
  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
  10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Organizacja Harcerek ZHR używa wersji z "Harcerka..."

Ta wersja prawa harcerskiego była w użyciu w Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1932-1945 (Statut z 1936), w tym w Szarych Szeregach

facebook.com/me.sowa/posts/995459190921411 pinterest.de/sowamagazyn/

God grant my the Serenity to accept
the things I cannot change, Couragge
to change the things I can, and Wisdom
to know the difference

sowamagazyn.blogspot.com/2020/10/odzydzanie-13-oktober-2020-6500-lat.html

Od: Jeruzal Monika <monika.jeruzal@lodz.sr.gov.pl>
Wysłano: poniedziałek, 12 października 2020 13:39
Do: skosiewski@gmail.com
Temat: wezwanie do uzupełnienia braków

MONIKA JERUZAL Kierownik sekretariatu VI Wydział Karny

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109

e-mail: monika.jeruzal@lodz.sr.gov.pl

6.karny@lodz.sr.gov.pl

Lech Klekot: Niniejsza wiadomość może być poufna

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Łódź-Śródmieście.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi dostępne są tutaj https://vk.com/photo467751157_457243288

sowa fee ODżYDZANIE · 13. Oktober 2020

6500 LAT TEMU W IZRAELU JUŻ WYTWARZANO RUDĘ MIEDZI CB14 SSetKh von Stefan Kosiewski FO ERRATA jest: żydostwo na Onecie ZECh powinno być: żydostwo na Interii ZR

יוריקה (יוריקה - ε) ρηκα) Heureka (eureka - εὕρηκα) von Lech Klekot aus Basel CH
CB14 facebook.com/photo?fbid=10205347596632201&set=a.1033878570018 ERRATA jest: żydostwo na Onecie ZECh powinno być: żydostwo na Interii facebook.com/groups/984617052058465/permalink/988666448320192
Stefan Kosiewski udostępnił link. Nowy członek · 51 min · Interia Technauka 6500 lat temu w Izraelu już wytwarzano rudę miedzi 6500 lat temu w Izraelu już wytwarzano rudę miedzi audio: gloria.tv/post/fKpsRyzLSaYa1FWC4qkpCdbWa mityczne żydostwo pasterskie wytwarzało rudę miedzi 6500 lat temu, ażeby nowoczesne żydostwo na interii mogło przetopić wytworzone przez żyda rudy mineralne na newsa pustyni informacji Pandemii Psychozy w Polin twitter.com/sowa/status/1315987589581676545 sowa.blog.quicksnake.pl/Kriegsgrber-Mogiy-Polskie-w-RFN/BRAHIAL-DURCHGREIFEN-mit-Gewalt-CB14-verfassungswidriges-und-antideutsches-Pogrom-in-Berlin-SSetKh-von-Stefan-Kosiewski-FO-Grundgesetzbrecherin-Angela-Merkel-ZECh-POGROM-w-Niemczech PDF: de.scribd.com/document/479790433/   facebook.com/photo?fbid=10205347596632201&set=a.1033878570018&comment_id=10217921597214357

6500 LAT TEMU W IZRAELU JUŻ WYTWARZANO RUDĘ MIEDZI CB14 SSetKh von Stefan Kosiewski FO ERRATA jest: żydostwo na Onecie ZECh powinno być: żydostwo na Interii ZR

facebook.com/photo?fbid=10205347596632201&set=a.1033878570018&comment_id=10217921597214357 mityczne żydostwo pasterskie wytwarzało rudę miedzi 6500 lat temu, ażeby nowoczesne żydostwo na interii mogło przetopić wytworzone przez żyda rudy mineralne na newsa pustyni informacji Pandemii Psychozy w Polin facebook.com/groups/984617052058465/permalink/988666448320192/

Mehr lesen...

linkedin.com/posts/stefankosiewski_6500-lat-temu-w-izraelu-już-wytwarzano-rudę-activity-6721759793343676416-zSdY

yandex.ru/collections/card/5f859799fed86ef087baaa5a/

20 kwietnia 1990 vk.com/photo467751157_457243289

sowafee.jimdofree.com/2020/10/13/6500-lat-temu-w-izraelu-już-wytwarzano-rudę-miedzi-cb14-ssetkh-von-stefan-kosiewski-fo-errata-jest-żydostwo-na-onecie-zech-powinno-być-żydostwo-na-interii-zniweczona-rzeczywistość/

vk.com/wall467751157_952 13.10.2020: twitter.com/sowa/status/1316017583422726147/photo/1 Morawiecki na kwarantannie robi za wariata na żółtych papierach, żeby nie odpowiadać za
250 miliardów złotych wydane na żydoską mafię w ramach 4 tarczy; 4 tarcze, to 250 miliardów złotych, które Morawiecki rozdał kolesiom nie tylko w restauracjach typu Sowa i Przyjaciele, gdzie przepowiedział sobie w stolicy trafnie przyszłość: "Będziemy zapie.dalać i rowy, ku.wa kopać, a drudzy będą zasypywać. Przyjdą ciężkie czasy" W maju 2020 zasiadając w Gliwicach zbyt blisko innych osób w restauracji u kolegi był po pierwszej tarczy i przed pierwszym daniem, przed lawerowaniem, kopaniem rowów i zakopywaniem się na kwarantannie.
Tymczasem w październiku państwowa telewizja ARD (pierwszy program) w Niemczech facebook.com/LOVEstormPeople/posts/1543639425838387?comment_id=2633810763537235 powiedziała prawdę,

Screenshot-2020-10-13-facebook1

że w całym państwie niemieckim jest tylko 27 chorych w szpitalach leczonych z wirusowym zakażeniem koronawirusem COVID-19. Podobnie mała liczba osób z COVID-19 hospitalizowana była i jest w Polsce, dlatego wicepremier Sasin terroryzuje środowisko lekarskie obarczając lekarzy zadaniem zamknięcia w szpitalach wielkiej liczby zdrowych ludzi, którym trzeba tylko wmówić rzekomo pozytywny wynik testu, dla osiągnięcia chorobliwej sytuacji społecznej, która pozwoli zamaskować, zadymić nowobogackich kolesiów z miliardami, których nie mają na co wydać, ponieważ nie ma zgody Unii Europejskiej na wojenkę Intermarium Dudy na Białorusi i dlatego Kaczyński usiłuje zastraszyć Brukselę niezgodą Warszawy na realizację maniakalnych planów (RECOVERY) przyjętych na słupa Ursuli von der Leyen, które spotkały się od razu, pierwszego dnia po ich ogłoszeniu, z frenetycznym aplauzem i poparciem premiera Morawieckiego, który popierając Brukselę w zamyśle stworzenia Nowego Planu Marshalla wyskoczył, jak Filip z konopii posowieckich z Planem Marszałka Rokossowskiego, uratowania mafii powojskowej wywodzącej się ze Zwiadu Ludowego Wojska Polskiego Oddział we Wrocławiu i innych, przestępczych grup poprzez wielomiliardowe dotacje rządowe rozdane po starej znajomości (z kontrasygnatą ministra Kościńskiego i placetem analnym i oralnym Jarosława Kaczyńskiego, który nie widząc światełka w tunelu przecwelowania go przez git ludzi potknie się o swoje własne, przykrótkie i jajowato pokrzywione nogi, by znowu przyjechał doń ratunkowy generał dywizji i dyrektor Wojskowej Kliniki Medycznej , taksówką osobiście z kulami ortopedycznymi, ażeby 71-letni emeryt rządowy, obżydliwy żyd i pedał, agent tajnych służb wojskowych, TW "Balbina" zeszedł z oczu uczciwym ludziom w tzw. Polsce po Magdalence, razem z całą bandą swoich wspólników, zorganizowaną grupą przestępczą o wrednym charakterze antypolskiej i antykatolickiej sitwy zbrodniczej tak samo, jak wszystkie organizacje hitlerowskie i stalinowskie, żydomasońskie Grupy Windsor, Spółka Srebrna, Instytut im. Lecha Kaczyńskiego i inne podmioty osobowo prawne do kompensacyjnego włączenia wszystkich w kupę do rozpatrzenia i osądzenia w tym samym postępowaniu, co przyniesie przynajmniej zaoszczędzenie środków finansowych koniecznych do osądzenia syjonistycznych i trockistowskich zbrodniarzy kaczystowskich i wydania na wszystkich złoczyńców sprawiedliwych wyroków ludzkich. sowa-magazyn.blogspot.com/2020/10/kontrybucja-sitwy-kaczynskiego-na.html

https://www.facebook.com/groups/Magdalenka/permalink/3719756378058521/

facebook.com/groups/Magdalenka/permalink/371975637805852
sowa.mystrikingly.com/blog/tomasz-chrostny-prowokator-wojenny

ODżYDZANIE · 08. April 2016

FOTKA na Miesięcznicę 10 kwietnia 2016 von Stefan Kosiewski FO ZECh PDO313 ZR

Pdo313pdo541-babczenko-majdan-kaczynski

FOTKA na Miesięcznicę 10 kwietnia 2016

von Stefan Kosiewski Fascynacja Obłędem Zarys Estetyki Chazarów 313 Prolegomena do Odżydzania po Myśli Prof. Feliksa Konecznego Zniweczona Rzeczywistość HERODY Herodenspiel Irody

Na fotografii od lewej, na żydoskim Majdanie w Kijowie: Mroczna Zmiana
Kurski, Jacek brat Jarosława z gazety wyborczej Michnika z KOR-u, TVP
państwowa, opanowana przez fałszystowską sektę Kaczyńskiego PiS (d. PC)
który po to oddał całą władzę Prokuratora i Sądowniczą w ręce Zb. Ziobro

żeby sam nie został aresztowany tymczasowo na trzy miesiące, nie odpowiadał
za zabójstwo 96 osób ze zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim (w obu
przypadkach grozi Kaczyńskiemu ta sama kara - nawet dożywocie). I właśnie
taki zarzut postawi mu się jeszcze, na koniec. Za Kaczyńskim stoi żydoski

prowokator Tiahnybok i robi za fałszystowskiego nacjonalistę ukraińskiego
ur. 1968 r. , już po tzw. rozruchach marcowych w Polsce, z udziałem Michnika
Morawieckiego i Smolara, Borusewicza, Korwina-Mikke itd., itp. fałszystów
spod znaku Dziadów Holoubka, bo przecież nie Mickiewicza kryptosyjonistów.

W dniu przyznania przez urzędującego na Ukrainie prezydenta Poroszenko, po
116 zabitych na Majdanie, ze zamiarem ewentualnym objęcia władzy, że miał
na czekoladki dla gości, żydów i pedałów nie tylko z Polski, na opłacenie
przejazdu, pobytu i wyżywienia Zamachu Stanu z konta lewej firmy w Panamie.

audio: gloria.tv/audio/5aHqp8CeHmh  Z Panem Bogiem audio: gloria.tv/post/PAxjppxCbtbR6xRrB7V1SB9DM

Z Frankfurtu nad Menem w piątek 8 kwietnia 2016 r. przeczytał Autor sowafee.jimdofree.com/2016/04/08/fotka-na-miesiecznice-10-kwietnia-2016-von-stefan-kosiewski-fo-zech-pdo313-zr/

sowa.typepad.com/blog/2016/04/fotka-na-miesiecznice-10-kwietnia-2016-von-stefan-kosiewski-fo-zech-prolegomena-do-odzydzania-po-mys.html

sowa.blog.quicksnake.pl/Kriegsgrber-Mogiy-Polskie-w-RFN/Nazarewskomu-najnowsze-dokonania-naukowe-Frankfurckiego-Instytutu-Niebopolityki-na-kierunku-POLIN-Dudy-od-rodmiecie-Sygnatura-akt-VI-Kp-525-20-poprzednia-sygn-PR-1-Ds-1340-2020

vk.com/photo467751157_457243289

yandex.ru/collections/card/5db585d151aa9040bc4b583b/5f895cce88b23c824729121b/

πάντα ῥεῖ Foto 15.10.2020: Barbara Jędrzejczak kwadryga © CUI BONO von Stefan Kosiewski https://sowafrankfurt.wordpress.com/2020/10/15/modle-sie-za-wstawiennictwem-sw-doroty-z-matow-o-lad-bozy-i-laske-w-spelnionym-zyciu-pani-doroty-dolowiec-z-komendy-powiatowej-policji-t-0511-11-20-pk/
1:36 nachm. · 16. Okt. 2020 yandex.ru/collections/card/5db585d151aa9040bc4b583b/5f898df601f7678b5e6902d8/

sowa 2020-10-16 12:49:14

Resort zdrowia Szumowskiego w rządzie Morawieckiego mógł wydać ok. 120 mln zł na bezsensowne eksperymenty przy okazji COVID-19, dlatego pomyśl, dobry Polaku i pobożny Katoliku: kim jest żydowin Ryszard Krauze, biznesmen zatrzymany 15 października 2020 razem z adwokatem żydoskiego pochodzenia etnicznego Romanem Giertychem(...) http://sowa.quicksnake.cz/Zniweczona-Rzeczywistosc/NIE-MOJA-OJCZYZNO-CB15-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-Prokuratura-Policja-ZR-DINTOJRA-Giertych-Krauze-Stonoga-ZECh-God-grant-my-the-Serenit

Ocena     najlepszy   1 2 3 4 5   śmieć

Komentarze

Pokażstandard | od aktywnych | ostatni wpis | wszystko
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy


Nowy komentarz

Temat:
Imię:
Informacja e-mailem. *:
Komentarz:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [zdjęcie]
Proszę odpowiedzieć cyfrą: Suma osiem i siedem