Stefan Kosiewski: Są w Ojczyźnie rachunki krzywd. 20110219 Do Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach; Piotr Uszok, inne

Napisał sowa (») 29. 11. 2012 w kategorii Kazimierz Switoń, czytaj: 2808×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinelw/lech-walesa-stefan-kosiewski-sierpien-2007-sowa2.jpg

Szanowna Pani Prokurator,  dziękuję za informację o przekazaniu przez Panią do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach mojej korespondencji z 29 stycznia 2011 r. w części dotyczącej sprawy o sygnaturze III Ko 811/10, tzn. mającej związek z pismem Prokuratury Okręgowej w Katowicach podpisanym: Prokurator Marianna Kaczyńska a wysłanym do mnie na fałszywy adres cudzego mieszkania w Tomaszowie Mazowieckim, w którym 5 lipca 2008 r. doszło do antypolskiego pogromu, w wyniku którego zorganizowana grupa przestępców o żydowskich nazwiskach najpierw naraziła mnie na utratę zdrowia a nawet życia, a potem dla zatarcia śladów tego zamachu skazała mnie 1 sierpnia 2008 r. zaocznie, z rażącym naruszeniem prawa w postępowaniu nakazowym wyrokiem Sądu Rejonowego za rzekomą  kradzież dzieciom starej piłki firmy Korona do gry w piłkę nożną;.

Szmuda-wieckowska-pk-i-ko1-632-2016

Absurdalność tego oskarżenia zmusiła w swoim czasie Pana Prezydenta Lecha Wałęsę do zapytania mnie w rozmowie telefonicznej: - To  co? Nie miał pan co lepszego kraść? 

 

Przypominam tu o tej reakcji prezydenta Wałęsy, ponieważ 30 listopada 1990 r. dokonano już na mnie zamachu w Częstochowie na ul. Wojska Polskiego przy użyciu samochodu ciężarowego. W wyniku najechania ciężarówką zniszczony został kierowany przeze mnie samochód Audi 80 o numerze rejestracyjnym F-TN 899, którym przemieszczałem się wówczas na trasie Katowice-Warszawa obsługując jako dziennikarz Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium wybory prezydenckie i wspierając jako Polak w tamtych wyborach Lecha Wałęsę, byłego przewodniczącego mojego związku Solidarność.

30-11-1991-pod-jasna-gora-ciezarowka-najechala-auto-ktorym-jechal-stefan-kosiewski

13 lutego 2011 r. do administrowanej przeze mnie grupy internetowej sowa przysłano natomiast ostrzeżenie o tym, że nieznani sprawcy " moga uszkodzic hamulce, motor i wiecej"; w zał. przesyłam pliki umożliwiające ustalenie nadawcy tego ostrzeżenia. Wnoszę o podjęcie stosownych działań.

Natomiast 2 lutego 2011 r. z up. Prezydenta Miasta Katowic Piotra Uszoka wysłane zostało na prywatny adres mojej Siostry zam. w Czeladzi, listem poleconym R (00) 25900773 1 94493559 6 za potwierdzeniem odbioru, pismo DG. IV. 5010-37-1/11 antydatowane na 26 stycznia 2011 r. i podpisane mgr Agnieszka Łuczak Naczelnik Wydziału Działności Gospodarczej.

Pismo to odebrałem jako represyjny akt bezprawia wymierzony w Członka mojej Rodziny w związku z ujawnionym przeze mnie nadużyciem, którego dopuścił się uczestnik wspomnianej wyżej grupy internetowej o nazwisku Uszok, używający w grupie sowamagazyn tytułu: Prezydent Miasta Katowice w połączeniu z darmowym adresem: uszok.piotr @gmail.com.  Wnoszę o ustalenie tożsamości tego uczestnika. 

Wyjaśniam, że Pani Agnieszka Łuczak, Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Katowice  wezwała moją Siostrę  wspomnianym listem poleconym do wypowiedzenia się w imieniu zarządzanego przeze mnie Stowarzyszenia Europejskiego PONS GAULI w terminie 30 dni, chociaż w posiadaniu Wydziału DG UM Katowice znajduje się od stycznia 1999 r. Statut tegoż Stowarzyszenia, którego § 18 i § 24 określają jasno i wyraźnie, że Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz oraz upoważniony jest do składania oświadczeń finansowych: Prezes i jeden z członków Zarządu, a nie prywatnie i jednoosobowo moja Siostra.  Podczas naszej ostatniej wizyty w Urzędzie Miejskim odpowiedzieliśmy (dwuosobowo), wraz z innym Członkiem Zarządu na wszystkie pytania postawione w uprzejmej rozmowie przez  miłą pracownicę WDG UM o nazwisku Delikates; w szczególności wyjaśniłem m.in., że zgodnie z § 2 Statutu Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, podałem nasz adres we Frankfurcie i numer telefonu.   

Jeżeli Urząd Miasta Katowice z up. Prezydenta Piotra Uszoka chce skontrolować Stowarzyszenie Europejskie PONS GAULI z działalności prowadzonej za granicą, to powinien skierować zapytanie na wskazany powyżej adres pocztowy, lub zwrotnie mailem, a nie na prywatne adresy Członków Stowarzyszenia w Polsce, czy też Członków mojej Rodziny.  

Prezydent Miasta Katowic Pan Piotr Uszok, którego bezskutecznie wzywam od ponad 10 lat, wspólnie z zabitym pod Smoleńskiem ministrem Przewoźnikiem oraz przy aprobacie Ambasady Rosji, do przeniesienia pomnika sowieckiej dominacji imperialnej z Placu Wolności na inne, wskazane mu miejsce, zamiast zrealizować Uchwałę Rady Miasta w tej sprawie, do czego jest zobowiązany z racji zajmowanego stanowiska, usiłuje rozliczać mnie z prowadzonej przeze mnie w Niemczech i w innych państwach Europy od 29 lat działalności społecznej na rzecz promocji Polski i dobrego imienia mojej Ojczyzny. 

 

Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V. Postfach 800626 D-65906 Frankfurt

Frankfurt, 19 lutego 2011 r.

Wydział III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym PA Katowice

Prokurator Prokuratury Apelacyjnej Pani Bożena Jaworek – Kaziród

dot.: śledztwa w sprawie katastrofy pod Smoleńskiem, Antypolskiego Pogromu w Tomaszowie Maz. 5. 7. 2008 r., działalności band żydowskich w strukturach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej; tu: zawiadomienie o działaniach kryminalnych wymierzonych w bliskie mi Osoby i we mnie osobiście.

AP III Ko 726/ 10, Warszawa;  http://gloria.tv/?media=126704 

Ap III Ko 64/11/Kt

Tomaszow-mazowiecki-5-07-2008-dsci0002_2

Szanowna Pani Prokurator,

od tajnego spotkania w Magdalence w 1989 r. i fałszywego spektaklu tzw. okrągłego stołu Naród Polski nie może doczekać się dekomunizacji. Polską zawładnęły bandy żydokomunistycznych osobników pozakładane przy wykorzystaniu instrumentarium tajnych służb. Zamordowani zostali na naszych ulicach: Komendant Główny Policji, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Sportu i wielu, wielu innych. Złoczyńcy pozostają bezkarni, bo Wymiar Sprawiedliwości jest bezradny, spowity korporacyjną, złowrogą siecią: złapany przed laty w Izraelu młody człowiek, podejrzany o wyłudzenie 300 milionów złotych okazuje się w tych dniach paszportem dyplomatycznym egzotycznego państwa, w której nigdy nie był, a prowadzący dochodzenie jeszcze młodszy prokurator nie wie, co z tym podsuwanym pod oczy immunitetem zrobić. Polska żyje w zastraszeniu większym, niż Egipt Mubaraka i Libia Kadafiego, a nad bandycką dominacją mniejszości nad większością górują cokoły, na których panują wciąż symbole starej władzy. Takie pomniki uświadamiające obywatelom, kto w demokratycznej rzekomo Polsce wciąż jeszcze po staremu rządzi, zatruwają pejzaże polskich miast: Katowic, Dąbrowy Górniczej i mojej rodzinnej Czeladzi.

Czeladz-piaski-czerwona-gwiazda-collage

Ustawa   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nie określa form prowadzenia gospodarki gminnej, nie wiadomo więc, na jakiej podstawie Prezydent Piotr Uszok oparł się powołując tzw. katowicką Radę Gospodarczą, czyli ciało złożone z lobbystów, którzy mają robić za doradców Prezydenta Katowic, a pracują od wielu lat na państwowych stanowiskach, lub jako prezesi różnych spółek.   Na takiej to zasadzie, czyli prawem kaduka w Lipcach Reymontowskich prezesem Rady Gospodarczej powołanej przez wójta musiałby być Boryna, a w Pruszkowie Ojciecj Chrzestny.  

W Katowicach Radą Gospodarczą, czyli zespołem bezprawnych doradców Prezydenta pokieruje prof. Andrzej Barczak, a średnia wieku tego ezoterycznego towarzystwa wyniesie chyba jakieś 65 lat, w tym ponad 20 lat piastowania różnych stanowisk za Gierka w ubecko-żydokomunistycznym PRL-u. Gazeta wyborcza ujawniła ich nazwiska:  Eugeniusz Budniok (Loża Katowicka BCC), Tadeusz Donocik (Regionalna Izba Gospodarcza), dr Jacek Frączek (Politechnika Śląska), Jan Klimek (Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości), Jerzy Podsiadło (Węglokoks), Wojciech Wajda (z gliwickiego Wasko), Stanisław Więcek (Energoinstal z Katowic), Wiesław Wiśniewski (Liberty Poland z Bytomia) oraz prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Piotr Wojaczek.  

Jako prezes Stowarzyszenia Europejskiego PONS GAULI rozmawiałem z niektórymi spośród tych osób, przyjrzałem się ich pracy i nie odmawiam im szeregu przymiotów, lecz muszę zapytać, dlaczego żaden z nich nie doradził w minionym dwudziestoleciu prezydentowi Katowic konieczności działania po nowemu w nowych, demokratycznych warunkach Unii Europejskiej.   

Czy Pani Prokurator  wyobraża sobie, żeby w Unii Europejskiej, na Zachodzie Europy mogło uchodzić takie bezprawie w żywe oczy, żeby np. Nadburmistrz Frankfurtu nad Menem, albo zwykły burmistrz jakiegoś pobliskiego miasteczka powoływał sobie Rady Gospodarcze, loże masońskie, nieformalne zespoły doradcze, których nie przewiduje Ustawa, bo nie są organami gminy i dlatego ich działalność nie jest jawna i nie podlega żadnej kontroli?   

Wnoszę o zbadanie tej sprawy i zarządzenie kontroli działalności Piotra Uszoka jako Prezydenta Miasta Katowic przez Najwyższą Izbę Kontroli, gdyż przewidziane w Art. 18a. 1. Ustawy o samorządzie kontrole tej działalności przez Radę Miasta nie zaskutkowały dotychczas przeniesieniem pomnika żołnierzy sowieckich na cmentarz sowiecki, czyli tam, gdzie jest jego miejsce, jak mówi Uchwała tejże Rady. Zaś Prezydent Uszok może zajmie się tymczasem tym, za co mu się płaci, czyli wypełnianiem swoich obowiązków, do których należy m.in. realizacja Uchwały Rady Miasta Katowic w sprawie przeniesienia pomnika sowieckiego pomnika z Placu Wolności na Cmentarz żołnierzy sowieckich.  Gdyby zaś nie miał do kogo wysyłać niepokojących listów poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, to niech upoważni pierwszego lepszego, podległego mu urzędnika do wysłania telegramu na prywatny adres jakiegoś członka rodziny dra Pietrzykowskiego, byłego Wojewody Sląskiego, a obecnie prezesa stowarzyszenia Projekt Sląsk.  

Nie nawiązuję w niniejszym piśmie do pieniędzy, które Urząd Miasta Katowice i Wojewoda Sląski są mi winni  za pozostawanie przez rok w stanie wojennym bez pracy w stosunku pracy, bo chcę być właściwie zrozumiany: zaproponowałem Wojewodzie Sląskiemu w swoim czasie polubowne załatwienie sprawy tego długu i z takim zamiarem odwiedziłem Gabinet Wojewody w towarzystwie b. posła Kazimierza Switonia, założyciela pierwszego w Polsce Komitetu Związków Zawodowych, który tak samo jak i ja nie zgadza się na proponowane nam przez urzędy szukanie sprawiedliwości w sądach.

  Miniatura1:45

Kazimierz Switon, Stefan Kosiewski, Gabinet Wojewody Slaskiego 17. 10. 2006.avi  

Ja zaskarżyłem wojskowego Komisarza Zawieszonego Związku Solidarność i Urząd Miasta Katowice w stanie wojennym do Sądu Pracy i odbyło się  w Katowicach posiedzenie sądu. Czy prezydent jakiegoś miasta w Polsce, albo jakiś wojewoda zna może drugi taki przypadek, żeby w Polsce opanowanej przez czołgi i wojskowych komisarzy Jaruzelskiego  jakiś szary obywatel miał odwagę podawać złoczyńców do sądu? Należy pamiętać, że w tamtych strasznych czasach Lech Wałęsa, którego odwagę i mądrość świat wyróżnił Nagrodą Nobla, podpisywał się wtedy nie bez kozery wojskowym stopniem kapral.

  Miniatura0:27

Elżbieta Sołtysek: Dyrektor Gabinetu Wojewody Sląskiego Wyświetlenia: 1041 - 4 lata temu  

Pani Dyrektor w Gabinecie Wojewody wskazała nam wówczas drogę i osobę Piotra Dudy, przewodniczącego Solidarności Sląsko-Dąbrowskiej, podpowiedziała inny sposób załatwienia sprawy, niż procesowanie się z własną Ojczyzną w sądach. Od czasu tamtego spotkania i rozmowy Kazimierza Switonia oraz statutowo uprawnionych do reprezentowania na zewnątrz Stowarzyszenie Europejskie PONS GAULI osób z przedstawicielem Wojewody Sląskiego minęło kilka lat. 

Są w Ojczyźnie rachunki krzywd i jest nowy Wojewoda Sląski.  Polacy w Kraju i za granicą jednakowo  pragną Prawdy i Sprawiedliwości tak jak Polski Sląsk nie chce żadnej fałszywej autonomii, odrywania go od Macierzy, z którą złączony jest krwią naszych Przodków na wieki. Nie po to też zmagamy się od  dziesięcioleci z żydokomuną i cierpimy, żeby szydził z naszych cierpień zimny beton posągów minionej epoki.    

Odnosząc się natomiast do sprawy nowych okoliczności w sprawie katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem muszę zauważyć, że Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie odpowiedziała dotychczas na kierowane do niej przeze mnie wnioski, m.in. o uznanie czynnika społecznego za stronę w sprawie wykrycia osoby/ osób odpowiedzialnych za spowodowanie katastrofy i śmierć 96 obywateli RP, co może potwierdzać słuszność tezy o stronniczości tej Prokuratury i podejmowaniu przez nią bezprawnych działań na korzyść Jarosława Kaczyńskiego oraz kierowanej wciąż jeszcze przez niego partii Prawo i Sprawiedliwość, która winna być rozwiązana tak samo, jak rozwiązany został Sejm RP na życzenie tegoż Jarosława Kaczyńskiego.

 Należy przy tym zapytać, jakim prawem minister Nowak z Kancelarii Prezydenta RP planuje organizowanie rocznicowych uroczystości na 10 kwietnia 2011 r. z udziałem wszystkich rodzin zabitych, jeżeli Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie zakończyła jeszcze śledztwa w sprawie ustalenia m.in. tego, kto z osób obecnych na pokładzie tupolewa winien jest spowodowania katastrofy i w jakim stopniu odpowiada także za śmierć innych, zabitych osób?   

Brak dpowiedzi Wojskowej Prokuratury w Warszawie na moje ostatnie pismo nie pozwala nam zrozumieć, dlaczego jakiś inny urzędnik ogłasza publicznie, że rząd gotów jest zapłacić za osobę winną spowodowania katastrofy i śmierci 96 osób wszystkim bez wyjątku rodzinom ofiar po 250 tys. zł odszkodowania? Czy za spowodowanie wypadku samochodowego przez pijanego w trupa kierowcę, w którym to wypadku wszyscy zginą, rząd Rzeczypospolitej Polskiej też będzie dla rodzin wszystkich zabitych osób w każdym wypadku i bez wyjątku tak samo łaskawy?   

Wojskowi Prokuratorzy zaprzeczyli wczoraj kłamstwom propagandy mediów o. Rydzyka utrudniającym prowadzone śledztwo. Wnoszę o pouczenie posła Antoniego Macierewicza i jemu podobnych o odpowiedzialności grożącej w Polsce za świadome utrudnianie śledztwa?  

  czwartek, 19 sierpnia 2010  Stefan Kosiewski: Do Prezydenta Tomaszowa, kiedy biją nas po głowach

 Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego
Pan Rafał Zagozdon
Szanowny Panie Prezydencie,
proszę przyjąć szczere wyrazy współczucia i mojej solidarności z Panem jako ofiarą pobicia, do którego doszło w sobotę o godz. 20 w klatce schodowej budynku przy ul. św. Antoniego.

    Natomiast w sprawie prześladowania mojej osoby przez zorganizowaną bandę żydowską w Tomaszowie Mazowieckim pragnę poinformować, że listonosz znowu wręczył w tym tygodniu Polce zamieszkającej pod adresem fałszywie wskazanym Prokuraturze Rejonowej jako miejsce mojego zamieszkania, przez policjanta o żydowskim nazwisku Mela, wezwanie do odebrania na poczcie kolejnego listu poleconego wysłanego na moje nazwisko. Ta staruszka jest złośliwie dręczona przez żydowskich bandytów tak samo jak moja Siostra w Czeladzi.  

Czy Sąd Rejonowy, Policja i Prokuratura w Tomaszowie Mazowieckim terroryzują samotną staruszkę, Polkę  tylko dlatego, że działają w zmowie i mszczą się na niej za przyjęcie gościa po chrześcijańsku w dom? Bo trudno przecież uwierzyć w to, żeby te trzy instytucje razem do kupy wzięte zatrudniały jednakowo tak nierozsądnych ludzi na posadach państwowych, że wysyłają oni adresowane do mnie listy polecone na adres tej staruszki wiedząc o tym, że ta kobieta nie ma mojego paszportu azylanckiego, który ten policjant Mela oglądał tak samo jak i moją legitymację dziennikarską z nieukrywanym zainteresowaniem z obu stron, bo ta Polka nie ma azylu politycznego w Niemczech, ani mojego przyzwolenia na uleganie żadnej bandzie złoczyńców.    

Wobec powyższego wnioskuję jak w piśmie z 28 stycznia 2011 r. i w moim Zażaleniu z 14 stycznia 2011 r. o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. z 1.08.2008 r., który zapadł z rażącym naruszeniem prawa a także wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie bandy ("Banderozy") działającej w strukturach Policji i Ministerstwa Sprawiedliwości RP przy czym odwołuję się do dowodów wskazanych we wspomnianych pismach jak i w piśmie niniejszym.

Kiszczak-glucholazy gen. MO Kiszczak w Głuchołazach

Zapytuję jak w piśmie (Stefan Kosiewski: O przekazanie śledztwa do innej prokuratury wojskowej oraz o odwołanie Prokuratora Generalnego RP, Andrzeja Seremeta) z 13 sierpnia 2010 r. o możliwość otrzymania od państwa polskiego pomocy w sprawie obrony mojej osoby prześladowanej w Polsce ze względów rasistowskich i politycznych przez zorganizowane grupy przestępcze złożone z osobników o żydokomunistycznym rodowodzie.  

Z szacunkiem Stefan Kosiewski 

Sa w Ojczyznie rachunki krzywd 20110219 Stefan Kosiewski do Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach ZR.pdf by Stefan Kosiewski

 

 

Szczęsny i Kościelny przeciwko Błaszczykowski i Lewandowski, tzn. Arsenal przeciwko Borussia i pytanie do Bońka, na zdrowy rozum: dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze - z polską piłką nożną?

 http://sowa.quicksnake.cz/Stefan-Kosiewski/dlaczego-jest-tak-le-skoro-jest-tak-dobrze-z-polsk-pik

 

http://issuu.com/kulturzentrum/docs/kasacja_wyroku_nakazowego

Ocena     najlepszy   1 2 3 4 5   śmieć

Komentarze

Pokażstandard | od aktywnych | ostatni wpis | wszystko
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy


Nowy komentarz

Temat:
Imię:
Informacja e-mailem. *:
Komentarz:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [zdjęcie]
Proszę odpowiedzieć cyfrą: Suma dwa i dwa